Ingen bussførere i første streikeuttak

BKO-April2023


LO og YS har sendt varsel om plassfratredelse for he

nholdsvis 22947 og 1441 medlemmer ved meklingsfristens utløp natt til søndag. Bussbransjen er ikke omfattet av første streikeuttak.

Bussarbeiderklubben Generelt

Nyhetsbrev mars 2023 BKO

Her er nyhetsbrevet for mars 2023 bussarbeiderklubben OSA

Bussklubben OSA mars 2023

BKO
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt

Pressemelding fra Bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet

Gi oss trygghet bak rattet!

Vi har ikke flere kolleger å miste. Onsdag 28 desember omkom en bussjåfør i Fredrikstad i en kollisjon med en annen buss. Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet mener bussjåførenes sikkerhet er ikke-eksisterende.

Bussarbeiderklubben Generelt

Uttalelse om sikkerhet for bussførere

Dato: 17.01.2023

OSA bussklubben har varslet at alle busser vil stå stille ett minutt tirsdag 17. januar kl. 12.30. Stansen vil skje på nærmeste holdeplass.
Stansen er en politisk markering i sympati med de etterlatte og kolleger for bussføreren som døde i en bussulykke i Fredrikstad den 28. desember. Bussføreren blir begravet på samme tid som markeringen starter. Stansen er landsomfattende og i enighet mellom LO-forbundene/YS og NHO/Spekter.

Bussarbeiderklubben Generelt

Nyhetsbrev 13 oktober bussarbeiderklubben

Her kommer nyhetsbrevet for oktober bussarbeiderklubben


klikk på linken 13. oktober 2022
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt

Webinar: Kollektivtransport i Innlandet

Dato: 05.10.2022
Det offentlige, som staten, fylkeskommunen og kommunen har mange offentlige oppgaver som skal gjøre min og din hverdag så god som mulig. En av oppgavene til fylkeskommunen er kollektivtrafikken. Fylkestinget i
Innlandet skal i desember vedta om kollektivtransporten i Innlandet fortsatt skal ut på anbud, eller om fylkeskommunen selv skal drifte det i egenregi.
Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Nyhetsbrev august bussarbeiderklubben

Her er nyhetsbrev for august 

 bussklubbens nyhetsbrev 11.august
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt

Nyhetsbrev OSA Bussklubben mai

Nyhetsbrev for OSA Bussklubben mai 22

Lønnsoppgjøret i bussbransjen til uravstemning 

Les mer: OSA bussklubben 13. mai

Bussarbeiderklubben Generelt

Byrådspartienes handlingslammelse ødelegger bussbransjen

Ytringsfriheten er og blir den mest grunnleggende av alle rettigheter. Nettopp fordi den er en premissleverandør for demokratiet, kritikk og utvikling av samfunnet. Samfunnsdebatten rundt ytringsfrihet er i milde ordelag polariserende og handler i stor grad om retten til å nedsnakke andre mennesker av en viss religiøs, etnisk eller seksuell tilknytning. Men ytringsfriheten er mer enn dette. Ytringsfriheten er også viktig i det organiserte arbeidslivet og den vanlige arbeiders kamp mot makta og arbeidsgiversiden.  

 

Bussarbeiderklubben Generelt

Bussanbud: Til hvilken pris?

I 2011 nektet Ruter å la Unibuss konkurrere om busskontrakten Oslo Vest som straff fordi Unibuss ble bestjålet av sine egne direktører. Nå har Unibuss vunnet denne busskontrakten tilbake i tillegg til å ha forsvart busskontrakten Oslo Indre for tredje gang. 

Frode Eriksen 20170425_092937-s

Bussarbeiderklubben Generelt

Kineserne kommer!

Vi ventet forgjeves på russerne. Kineserne derimot, de er imidlertid på full fart inn til kjernen av den norske hverdagen. Og ingen synes det er verdt å mukke ved det. 

Frode Eriksen 20170425_092937-s

Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt

Osa-Sporet Nr.1 2021

Det er med stor glede vi kan dele Osa-Sporet digitalt med våre medlemmer. I en tid hvor koronapandemien dikterer vår hverdag med hjemmekontor og mindre sosial kontakt. Selv om vi ser lys i tunellen og det blir mindre restriksjoner beveger OSA seg i en mer digital verden. 
Trykk på ikonet nedenfor og lese siste utgave av Osa-Sporet. 
Klubbsider Generelt

Fortsettelsesstreik

Etter elleve dagers busstreik i fjor høst lå fortvilelsen, forbannelsen og forbitrelsen såpass tjukt utapå at LO og YS like godt lot bussførerne ta føringa i en mulig arbeidskonflikt i år.
Frode Eriksen 20170425_092937-s
Bussarbeiderklubben Generelt

Mellomoppgjøret 2021

Årets mellomoppgjør gikk til brudd mellom LO og NHO rett før påske. Meklingsdager er satt til fredag 9. og lørdag 10. april. Fristen er kl. 24.00 natt til søndag.
osa_logo

Bussarbeiderklubben Generelt

Refleksjoner på bussførernes dag

«Er det noen arbeidstakere som noen sinne har vært glad for at noe er blitt lagt ut på anbud?»
Frode Eriksen 20170425_092937-s
Nestleder bussklubben, Frode Eriksen
Bussarbeiderklubben Generelt

NYTT INTRODUKSJONSKURS FOR MEDLEMMER

Dato: 18.01.2021
Studie- og agitasjonsutvalget avholder 18 – 19 januar, 2021 introduksjonskurs for OSA medlemmer og tillitsvalgte.
Dette kurset bør prioriteres av medlemmer og tillitsvalgte som ikke tidligere har fullført dette.

Skjermbilde 2021-01-01 kl. 16.55.59

Generelt Kalender

Fase 1 for tillitsvalgte - Digitalt grunnskoleringskurs

Dato: 15.12.2020
osa_logo fagf
Studie- og agitasjonsutvalget inviterer tillitsvalgte som ennå ikke har fullført Fase 1 kurs for tillitsvalgte til kurs 15., 17. og 18. desember. Vi har etter flere forsøk å avholde et fysisk kurs for tillitsvalgte, falt ned på at vi må avholde dette som et digitalt kurs og vil være like kvalifiserende til videre skolering i Fagforbundet som vanlig. 
Generelt Kalender

Utalelse OSA Hovedstyre : Full støtte til forslag om rekommunalisering av buss - uten anbud!


Oslo Sporveiers arbeiderforening har 18. november, 2020 vedtatt følgende uttalelse om rekommunalisering av buss i Oslo. 
Det er et samla hovedstyre som står bak tillitsvalgte og bussførerne i kampen for å ta bussen tilbake i kommunal regi. 

marit-streik
Skjermdump fra TV2 nyheter
Bussarbeiderklubben Generelt

Møte Bussarbeiderklubben OSA

Dato: 08.10.2020
OSA-buss-Oslo
Vi hurtiginnkaller til samling for medlemmer i OSA bussklubben torsdag 8. oktober kl. 18.00 på Oslo Kongressenter sal C.
Vi tar en oppsummering av resultatet av streiken og hva som skjer framover.

Har du har en streikevest tar du med denne. Ellers skal den leveres til klubbkontoret på Alnabru.

Møte blir også digitalt på Teams “last ned” (https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Stor takk til OSAs medlemmer på bussen!

OSA-buss-Oslo
Vi takker for den innsatsen OSAs medlemmer har gjort under streiken. De har vist hvor viktig det er å være ett kollektiv og at vi drar i samme retning. Våre medlemmer har bidratt stort til at opinionen støtta streiken!
Bussarbeiderklubben Generelt

Resultat av bussbransjeforhandlingene

protokoll-buss
Vi er glad med at partene endelig kom til enighet. Det at fire forbund har stått sammen i en arbeiderkamp var det utslagsgivende i å få til en løsning.

- Lønna blir nå løfta til 94% av industriarbeiderlønn.
- Ett løft for mekanikere, hjelpearbeider, renholdere og turbilsjåfører.
- Forskuttering av sjukepenger.

Resultatet kan du laste ned her:
riksmeklerens-motebok-pa-bussbransjeavtalen-spekter

Nå er det opp til uravstemminga og avgjøre om dette er bra nok. Meldemmene skal stemme over resultatet i uravstemming seinere i oktober. Vi venter spent på dette.

Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 11

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben
Dag 11, 30. september 2020

Riksmekleren kommer!
Jeg husker en vitsetegning fra forrige årtusen, der en innbygger fra en tilsynelatende primitiv stamme uti hittiheitta kommer springende bare ikledd lendeklede mens han roper «antropologene kommer, antropologene kommer». I det fjerne ser enn noen «hvite menn» med tropehatt og notisblokker nærme seg, mens en i landsbyen er i full sving med å gjemme unna radioer, fjernsynsapparat, kjøkkenmaskiner og andre moderne greier en i dag finner i alle hjem.
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtteerklæring til busstreiken fra Norsk Sjømannsforbund

På vegne av Norsk Sjømannsforbund og forbundsleiar Johnny Hansen so oversender me fylgjande støtteerklæring til dykk.
Den kan nyttas slik dykk finn det best egna til fornuftig bruk.

Sjø

Norsk Sjømannsforbund støtter de streikende bussjåførene i Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Transportarbeidere på tvers av alle transportformer merker et økt press på lønns- arbeidsvilkår. Vi støtter helt og fullt bussjåførenes kamp for en arbeidsdag å leve med og en lønn og leve av, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

All lukke i kampen :)

Med venleg helsing

Stian Grøthe
Direktør politikk og myndighetskontakt Norsk Sjømannsforbund
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtt de streikende vekterne og bussjåførene

logltv
Vedtatt av styremøtet i LO GLTV (Vestoppland) 22. september 2020.

Det pågår for tida to store streiker i norsk arbeidsliv, der vektere og bussjåfører kjemper for rettmessige krav.

Det er mange likhetstrekk bak hvorfor de streiker. Begge grupper har for mange år siden protokollført at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres. Samtidig har de sakket akterut, sammenliknet med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Lønn er en viktig forutsetning for rekruttering til enhver bransje. De krever derfor en lønn å leve av.

Begge bransjer er også preget av mye ubekvem arbeidstid, delte skift og en lite familievennlig arbeidshverdag. De krever derfor et arbeid å leve med.

Begge bransjer ønsker også utvikling gjennom kompetansehevende tiltak. Både vektere og bussjåfører trenger å føle at de blir satset på, i jobben. De krever derfor en bransje de kan ha en framtid i, og som de kan rekruttere til.

Dette er rettferdige krav som har bygd seg opp over flere år. Vekterne og bussjåførene har vår fulle støtte, og vi håper arbeidsgiverne snarlig tar kontakt for å innfri på disse punktene. Vi oppfordrer alle andre til å støtte dem.
Bussarbeiderklubben Generelt

Solidarisk hilsen fra København

Via Sara Bell, LO i Bergen
Jacob-Nerup
Skal hilse solidarisk til de streikende fra København, fra HK Service Hovedstadens faglige sekretær,  og si at sjåførene i København kjemper den samme kampen!
Bussarbeiderklubben Generelt

Full støtte til de streikende bussjåførene fra NKP

NKP-logo
Bussjåførene i Oslo og Viken gikk ut i streik fra arbeidstidas start søndag 20. september, da Spekter og NHO Transport ikke ville innfri bussjåførenes krav, og det ble brudd i meklingen. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet er oppgitt over deres manglende vilje.
Bussarbeiderklubben Generelt

Streikestøtte - Lokomotivpersonalets Forening Oslo

lokmann-logo
Vi støtter de streikende bussjåførene i deres kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår!

I lang tid har bussjåførene hengt etter i lønnsutviklingen. Det har gått hele 13 år siden partene i bussbransjen ble enige om at lønna gradvis skulle nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Her har arbeidsgiver svikta grovt - og det motsatte har skjedd. I tillegg jobber bussjåførene under svært krevende arbeidsvilkår og lite tilfredsstillende arbeidstidsordninger; de får for dårlig tid til sik-kerhetssjekk av buss, får ikke tid til dopauser, rutene er for stramme og skaper en belastende og stressende arbeidshverdag
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 10

Frode-streik

Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben OSA

< Til dag 9 - Dag 10, 29. september 2020

Rekruttering
På den tiende dagen fortsatte busstreiken. Ett av våre hovedpoeng med å rope «varsku» nå er rekrutteringen til yrket. NRK har sett nærmere på de elleve videregående skolene som tilbyr yrkessjåførutdanning. På VG3 er det kun 39 av 303 lærlinger som har søkt seg til bussjåfør-yrket, tendensen har vart i flere år. En av elevene sier til statskanalen at «Du må takle alle typer folk hvis du skal kjøre rutebuss. Det virker ikke så kjekt.»

Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 9

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nesleder bussklubben

< Til dag 8 - Dag 9, 28. september 2020 - Til dag 10 >

«Stopp anbudene!»
Hadde det ikke vært for anbud på buss hadde det ikke eksistert noen buss-streik. Dette er det tilsynelatende vanskelig å få våre folkevalgte til å forstå. Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til Klassekampen mandag 28. september at det er delte meninger om anbud i kollektivtrafikken. «Mens de som er med i Fagforbundet ønsker å avblåse anbudene, sier han at de som er organisert i Fellesforbundet, mener at det kan fortsette som i dag», og fortsetter «Mange i Fellesforbundet ønsker ikke å ta tilbake bussene. Jeg tror det er viktig å lytte til hele fagbevegelsen. Et annet argument er at det fungerer godt i dag.»
Bussarbeiderklubben Generelt

DERE HAR VÅR FULLE STØTTE! - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd

Vi ønsker å takke dere for at dere tar i bruk kampvåpenet, og vi stiller oss rakrygga bak dere. Det står respekt av kampen nå som det er lett å rette frustrasjonen mot dere heller enn arbeidsgiver. Hold ut!

Kameratslig hilsen

Stine Westrum
Leder
For styret i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtteerklæring Verkstedklubben i OSA

Støtteerkæring-VE
Sender vår støtte til streikende kamerater i bussen!
Denne kampen dere nå står i, er en kamp for likhet og rettferdighet. Jobben dere gjør for samfunnet er utrolig viktig, dere holder maskineriet i gang.

Kampen for å bli verdsatt for arbeidet dere gjør for det norske folk.
Kampen for å få betalt for arbeid dere utfører.
Kampen for en rettferdig lønn å leve av.

Vi i Verkstedklubben OSA står sammen med dere!
LYKKE TIL KAMERATER!!!
Verkstedklubben Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 8

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben

< Til dag 7
- Dag 8, 27. september 2020 - Til dag 9 >

«Esse, non videri»
Foruten de høye lederlønningene har fokuset i uka som gikk vært på musikk. Eller de som forsøker, altså de tonedøve, hvem det nå er, og de umusikalske. Bussførerne er de som er kalt for umusikalske. Og mange bussførere har litt fritid til overs og ganske mange spiller et eller annet slags instrument på si. Og vi er ganske sikkert såpass slitne når vi stavrer oss over trammen hjemme at det nok føles litt umusikalsk når vi setter oss til rette for å spille av oss litt frustrasjon.
Bussarbeiderklubben Generelt

Oslo Arbeiderparti støtter streiken

OsloAP-FrodeJacobsen
Frode Jacobsen, leder av Oslo AP på Alnabru

Oslo Arbeiderparti gir vår støtte til de streikende vekterne og bussjåførene. Applaus er ikke nok, lønna må opp! Vekterne og sjåførene har stilt rettferdige krav til arbeidsgiverne. Da de ikke ble møtt med et anstendig oppgjør har de iverksatt en lovlig streik.
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 7

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder bussarbeiderklubben

Dag 7, 26. september 2020 - Hviledag
Å streike er hardt arbeid, men har en turnusfri, da har en det. Min hviledag gikk med til å lese en haug med aviser og noen meter med nettsider lagret opp gjennom uka og plassert i kategorien «skal lese». Ikke alt en rekker å få med seg underveis, så derfor er det fint med en liten rast langs det som ser ut til å bli en lang vei. Husk det alle sammen, ta en rast!
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 6

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben

Dag 6, 25. september 2020

Saturn V
Mens det ikke var helt sikkert om det kom til brudd i meklingen sist søndag, i det minste for oss som stod utafor og ventet, er det helt sikkert at ytterligere 4500 bussførerne går ut i streik lørdag. Opptrappingen har vært planlagt i flere dager, på den måten som klubber og foreninger landet rundt har i sitt planverk. Det hele kan minne om den tretrinns bæreraketten Saturn V, som brakte mennesker til månen for lenge siden.
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 5

Frode-streik
Av Frode Eriksen, tillitsvalgt bussklubben
Dag 5, 24. september 2020

Indremedisin
Enhver arbeidskonflikt har sin egen dynamikk. Først kommer forpostfektinger i den delen av lønnsoppgjøret som skjer før forhandlinger og mekling. Selve forhandlingene og meklingen er stort sett belagt med et slør av hemmelighetskremmeri. Når streiken først bryter ut skyter konfliktnivået til værs. På et eller annet tidspunkt avtar konfliktene nok til at en eller annen slags bakkanal kan opprettes. Noen som snakker sammen, gjerne noen velinformerte, men ikke spesielt framtredende representanter for hver sin side, som prater uforstyrret på et hemmelig sted.
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtteerklæring til de streikende Bussjåførene

Fagforbundet Innlandet støtter Busstreiken. Bussjåførene har i de siste årene hatt en negativ lønnsutvikling. Dette på tross av avtalen fra 2007 med arbeidsgiver om at de skal opp på en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. I tillegg til at lønna blir mindre verdt, får bussjåførene mindre tid til å gjennomføre pålagte og nødvendige sikkerhetskontroller før og etter turene. Dette kan få fatale konsekvenser. De ansatte skal ikke måtte bruke sin fritid til slik kontroll.
Støtte-Innlandet
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtte til streiken i bussen

Vi i T-Baneklubben støtter hundre prosent i deres kamp om få gode betingelser hos dere. Stå på bare si i fra hvis det er noe vi kan bidra med. Styret i baneklubben med alle medlemmer i klubben er med dere.

Mvh
Iftikhar Hussain
Leder Osa t-baneklubben
osa_logo
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 4

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben OSA
23. september 2020

Løpende villsvin
Tor Heiestad vant olympisk gull i skytekonkurransen «løpende villsvin» i 1988 i Seoul. Han må muligens engasjeres av bussførernes forhandlere for å kunne treffe NHOs nye bevegelige mål for hva bussførernes lønn skal ha som målestokk. For en industriarbeider er ikke lenger en dårlig betalt industriarbeider. Det er blitt alt for mange høytlønte der og!
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtteerklæring til våre streikende kamerater i OSA

Gode kamerater,
Vi sender vår varmeste og uforbeholdne støtte til de streikende i den pågående konflikten i bussbransjen. Vi er mange som er helt avhengige av dere. Vi trenger dere til å få hverdagene og livene våre til å henge sammen. Uten dere kommer vi oss ikke på jobb, vi får ikke levert i barnehagen eller besøkt familiene våre.
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 3

Frode-streik

Av Frode Eriksen
Dag 3, 22. september 2020

Misjonering

Etter to lange dager, lange som et delt skift uten pause, skulle det bli en kort en. I tillegg til garasjene har bussklubben i OSA valgt å holde stand på Jernbanetorget. Her treffes alle slags folk i ymse sammenhenger. Folk lurer fremdeles på hvor lenge dette varer og hvorfor det står på. Svarene sitter bedre i dag og det er bra for til streikevaktene kommer også beslutningstakere fra politiske partier for å gi sin støtte til saken og prinsippene bak.
Bussarbeiderklubben Generelt

Vi støtter de streikende bussjåførene! - Utadanningsforbundet

Vi i Utdanningsforbundet Bergen vil med dette gi vår fulle støtte til dere som streiker for et anstendig lønnsnivå i bussbransjen. I tillegg til at det er viktig å sikre at arbeidsgivere respekterer inngåtte avtaler, er det helt opplagt for oss at lønnsnivået for bussjåfører må heves.

Utdanning
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 1

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder OSA bussklubben

Dag 1, 20. september 2020

Hit og dit, kaos, kaffe, pauser, media, meldinger fra fjern og nær.

Skulle bare hvile huet på puta før et møte sent lørdagskvelden. Våknet isteden søndag morgen, men fikk en kort orientering av en annen natterangler på Teams, Trond Bolkan. Hvilte huet litt til før det kom en ny melding fra klubbleder Marit Sauge. Nå var det alvor.
Bussarbeiderklubben Generelt

Uttalelse bussføreres sikkerhet

For at våre kollegaer på bussen skal få en arbeidshverdag hvor de ikke risikerer liv og helse må det reell påvirkning fra førere og arbeidstakerorganisasjonene ved innkjøp av busser. Det kan vi få til dersom anbud fjernes og igjen, sakte men sikkert bygger opp et velfungerende 3-part samarbeid i bussbransjen.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet
26. juni 2020
Bussarbeiderklubben Generelt

Fagforbunds uka 2020!

Fra 22. juni til 26. juni er det duket for nok en Fagforbunds uke, med besøk rundt omkring på plassene samt aktiviteter på sosiale medier.
Skjermbilde 2020-06-17 kl. 17.23.09
Generelt

Bussførernes dag - Takk og gratulerer med dagen!

Dato: 18.03.2020
Det er en spesiell tid vi er inne i, og det er en tid som krever mye av oss som enkeltindivider og som arbeidstakere. I dag, 18, mars er det bussførernes dag. En yrkesgruppe som er en av 15 som har en samfunnskritisk rolle, og en del av den nasjonale dugnaden som skal få oss gjennom denne utfordrende tiden.
 
Skjermbilde 2020-03-18 kl. 13.42.08

Bussarbeiderklubben Generelt

Anbudsregimets ofre

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen
OSA-Sporet

De fylkeskommunale bestillerselskapene for kollektivtrafikk overlater bussførernes sikkerhet til bussførernes arbeidsgivere. Bussførernes arbeidsgivere vil ikke være bussførernes arbeidsgivere lenger om de gjør noe for bussførernes sikkerhet. Kafka-prosessen i gang.
Bussarbeiderklubben Generelt

Anbudsregimets ofre

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen

De fylkeskommunale bestillerselskapene for kollektivtrafikk overlater bussførernes sikkerhet til bussførernes arbeidsgivere. Bussførernes arbeidsgivere vil ikke være bussførernes arbeidsgivere lenger om de gjør noe for bussførernes sikkerhet. Kafka-prosessen i gang.
Franz Kafka skrev romanen Prosessen i 1925 for å beskrive enkeltindividets umulige kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. Livsfølelsen, eller Kafka-prosessen som han beskriver, handler om menneskelig fremmedgjøring, på engelsk «kafkaesque», eller
«følelsesløs, forvirrende, ofte truende komplekst». I dag brukes tilstanden også for å beskrive en «ørkesløs prosess hvor ingenting skjer».
Bussarbeiderklubben Generelt

Årsmøte Bussklubben OSA

Dato: 05.12.2019

Ledergruppens møterom, 2. etg Alnabru

Bussarbeiderklubben

INTROKURS - FOR OSA MEDLEMMER

Dato: 28.10.2019

Lurer du på hvilke fordeler du har som OSA medlem? Nysgjerrig på hva OSA jobber med og har lyst til å lære mer? Da bør du melde deg på Intro kurs 28.-29. oktober! Du får permisjon med lønn i de to dagene kurset går om du er oppsatt på ordinær tjeneste. Og vi skal gå igjennom de viktigste elementene i ditt medlemskap, slik at du som medlem vet hvilke rettigheter du har, både som medlem og som arbeidstaker!
Generelt

Skru på sjarmen for en fribillett!

Frikort1
Illustrasjon av Raphael Vaxelaire

Av Frode Eriksen, Unibuss

For bussførerne i Sporveien kan et besøk på Homansbyen Sjarmeskole være løsningen om en vil skaffe seg Sporveiens fribillett uten å måtte betale egenandelen.

«Norske bussbilletter er dyrest i Europa» skrev Norsk telegrambyrå i august i forfjor. Det viste seg raskt at påstanden var helt feil, og Faktisk.no fant kjappt ut at det var snakk om prisvekst, ikke prisnivå.

De bussansatte har imidlertid fått prisveksten i trynet ved at alle fribilletter ble påført en egenandel etter lønnsoppgjøret 2016 fordi arbeidsgiversiden ville bli kvitt alle ubenyttede fribilletter. For busselskapene måtte handle billetter til alle sine ansatte til full pris fra #ruter uansett om billettene ble benyttet eller ikke.
Bussarbeiderklubben Generelt

Tariffavtalen min virker ikke!

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen, nestleder Bussklubben
OSA-Sporet

Kjære Hans-Christian Gabrielsen
Bussførerne har de siste to årene fått en lønnsvekst på 3 kroner timen. Jeg stiller derfor spørsmålet om tariffavtalen min, Bussbransjeavtalen, i hele tatt virker. Målet var jo at bussførernes lønnsnivå skulle opp på et gjennomsnittlig industriarbeiderlønnsnivå?
Bussarbeiderklubben Generelt

I et bagasjerom nær deg!

Linda.satire

Satiriske LInda i OSA-Sporet

Det er en ting jeg avskyr mer enn kvinnfolk med barnevogn. Da mener jeg den type avsky som gjør at du får nervøse rykninger i øyekroken samtidig. Mens mørke tanker legger seg i sinnet og en drømmer om brutale løsninger som krever mye kraft og lite samvittighet. Og du har sikkert sett dem selv. Der de kjører rundt i byen, uten en tanke om verken trafikkregler eller andre medtrafikanter.
Bussarbeiderklubben Sporvognsklubben Generelt

Motvind og motbakke

Frode Eriksen 20170425_092937-s
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Frode Eriksen, nestleder Bussarbeiderklubben

Ikke bare ble bussførerne lønnstapere i 2018. På tampen av året kom nyheten om tidenes skatteskjerpelse på de tariffestede fribillettene. Og på nyåret meldinga om at EU-kommisjonen er klar med «Mobilitetspakke 2» som åpner for at utenlandske selskap skal kunne kjøre bussrutetrafikk.

Bussarbeiderklubben Generelt

Teknologien kommer – men hvem skal eie den?

linda.trikk

Tekst: Linda Amundsen, trikkefører

Vi hører til stadighet om den spennende fremtiden vi har i møte, med førerløse busser som kommer hjem i oppkjørselen din og henter deg i morgenrushet og de nye batteribussene som skal løse klimakrisa. Fremtiden har aldri vært lysere, men allikevel har vi aldri vært mer bekymret.

Bussarbeiderklubben Generelt

INTRO KURS 6. - 7. mars

Dato: 06.03.2019
Studie- og agitasjonsutvalget ønsker alle nye OSA medlemmer hjertelig velkommen til et nytt introduksjonskurs. Et kurs som er ment å styrke våre medlemmer i sine rettigheter og plikter som medlem i vår forening. 

Intro til sosialemedier
Generelt

OSA årsmøte - innkalling

Dato: 31.01.2019
OSLO SPORVEIERS ARBEIDERFORENING AVHOLDER ÅRSMØTE

onsdag 30. januar kl. 1800 på Røde kors konferansesenter Hausmannsgate 7, Oslo

Referatmøte blir avlyst

Til Oslo Sporveiers Arbeiderforening.

Fagforbundet Oslo viser til deres rutiner med å gjennomføre et «referatmøte» dagen etter årsmøter.
Vi mener at dette er brudd på vedtektene og ber dere stopper denne typer møter. Dette gjelder både i forbindelse med fagforeningens årsmøter, men også i klubbenes årsmøter.

Fagforbundet Oslo


last ned årsmøteplakat
årsmøte_innkalling_2019_v2Generelt

Hvordan vinne bussanbud

Marit Sauge 20170421_105624-s
Av Marit Sauge, leder Bussarbeiderklubben
OSA-Sporet 3-18

Har du planer om å gjøre karriere i bussbransjen og trenger innspill til hvordan du skal lykkes i kampen om å vinne nye anbudskontrakter?

Ta inn flest mulig på tilsigelse, med kort ansiennitet og uten fagbrev, og faste ansettelser fortrinnsvis i små prosentstillinger. Lag avtale med NAV, som betaler opplæring og lønn for nye førere, men ikke gi dem fast stilling når perioden har gått ut. Si at de ikke duger og skaff heller nye med samme avtale.
Bussarbeiderklubben Generelt

Bruk stemmeretten før søndag 21!

Dato: 23.10.2018

Valg til Bedriftsforsamlinga i Sporveien
Årets valg av ansattrepresentanter til Bedriftsforsamling  - og til styrene i Trikk og T-bane er i gang. Frist for å avgi stemme er søndag 21. oktober.
OSA (og NTF) har allerede stor påvirkning der vi sitter i Sporveien i dag. Det er viktig at en samla organisasjon (fortsatt) er representert. Bruk stemmeretten din og få ​din representant inn i styrende organer.

Generelt

Privat bussmonopol må brytes

Tilsvar av Sissel M. Skoghaug, nestleder Fagforbundet

I et innlegg i DN 20. september hevder Jon H. Stordrange og Jofri Lunde i NHO Transport at det offentlige sparer store penger på å overlate busstjenestene til NHOs medlemsbedrifter. Bevisene for sin påstand finner de i en rapport de selv har bestilt og betalt for hos Vista Analyse. Fagforbundet mener det er grunn til å lese NHO Transports partsinnlegg med en viss skepsis.

Bussarbeiderklubben Generelt

NHO trikser med tallene

NHO Transport har endelig lagt ut Vista Analyses rapport "Anbud i bussmarkedet - samfunnsøkonomiske konsekvenser"
Vi sakser kommentar av Helene Bank i For velferdsstaten:
Nesten all kollektiv busstransport er konkurranseutsatt i dag. Likevel påstår konsulentselskapet Vista analyse i notatet som er bestilt av NHO Transport, at det er store besparelser årlig på konkurransen. Men det finnes ingen nye data eller fakta i notatet. Tvert imot. Det er ren teoretisert ideologisk analyse og antakelser som konkluderer med et tall med to streker under.
Bussarbeiderklubben Generelt

Herr redaktør, nå må jeg få slå alarm!

Av Frode Eriksen, bussfører Unibuss

26. juli 2018 skriver Aftenposten om varme busser i Oslo, og hvilken innsats Ruter legger i å kontrollere disse før de settes i drift.

Men Ruter kjører ingen busser. Ingen av Ruters ansatte kjører trikk heller, eller t-bane eller tog eller båt. For oss som faktisk kjører bussene og alt det andre, er det mer enn litt sårt at det er Ruter Aftenposten velger å henvende seg til for å få vite hvordan kollektivtrafikken går rundt i 30 graders varme. Vi er noen tusen som vet alt om det. Ruters 298 ansatte i kontorene i Dronningens gate har luftavkjølte kontorer.
Bussarbeiderklubben Generelt

OSA-Sporet - Ingen gepard akkurat

En halvveis vakker sommerdag i juni testet OSA-Sporets tre sprekeste den nye førerløse badebussen på Fornebu. Den skal gå i kontinuerlig skytteltrafikk med badegjester den siste mila fra kjøpesenteret på Fornebu og ut til havbrisen og badeplassen på Storøya.

De tre testerne, pingvinen Wilbur, servicemedarbeider Anja og bussfører Frode avtalte å møtes på senteret. Fornebu S nås med egen bil og senteret tilbyr gratis parkering i fire timer. Eller med busslinje 31 Fornebu til endeholdeplassen Fornebu vest. I rushtiden fungerer også busslinje 24 og 28, samt morgenavgangene til 36E.
Bussarbeiderklubben Generelt

OSA-Sporet - La dem spise kake!

linda
Av Linda Amundsen

De som kjenner meg har muligens fått med seg at jeg har et litt over middels anstrengt forhold til #ruter. Man kan kanskje faktisk gå så langt å definere det som en Nemesis innen kollektivtrafikken vår.

Men for all del. Jeg kjenner flere som faktisk jobber i #ruter, og etter en liten runde med selvransakelse og diskusjoner har jeg måttet innrømme at det er bra folk som mottar lønn fra fienden også.

Bussarbeiderklubben Generelt

Varslingsrutine

Fagforbundet Oslo med tilhørende fagforeninger.
Varsling om kritikkverdige forhold som strider mot Fagforbundets etiske retningslinjer, lov og etiske standarder det er bred tilslutning til i samfunnet, der Fagforbundets tillitsvalgte eller ansatte er involvert.
Det må skapes en kultur for at varsling er akseptert og greit å gjøre. Varsler skal tas på alvor og den det varsles på skal behandles på en rettferdig måte.
Varsler kan komme på mange måter og ha forskjellig uttrykk. Varsler skal følges opp uavhengig av hvilken kanal som brukes, eller hvilket uttrykk varslet har.
Generelt

Fremtidens arbeidsplass heter CAF

Mandag 11. Juni, 2018 er dagen da Sporveien skriver historie. Det er i dag klart at CAF vil bli den nye leverandøren til Oslos 87 nye trikker. OSA gratulerer ikke bare Sporveien og alle ansatte, men også byens innbyggere som vil nyte godt av en splitter nye trikkeflåte. Det er bra at hele kollektivfamilien tilslutt ble enige om dette kjøpet. ​​Også det politiske miljøet har gjort riktige beslutninger.
Nye trikker vil være med på å løfte Oslo inn i fremtiden. Det blir en kapasitetsterk og miljøvennlig løsning og som vil gjøre hverdagen til hundretusner av mennesker lettere.
Generelt

OSA-Sporet - Regning uten vert

Kommentar av nestleder Bussarbeiderklubben Frode Eriksen

Unibuss forsøkte å overse Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA). Ikke bare er det dumt, men det koster også ganske mange penger.
Like før jul 2017 fikk de 150 deltidsansatte i Unibuss et lite hyggelig brev fra Unibuss med beskjed om at de ville bli trukket i lønn, fordi bedriften ikke hadde hatt kontroll med sine lønnsutbetalinger de siste fire årene.

Bussarbeiderklubben Generelt

OSA-Sporet - Ingen jomfru på 61C

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen

Bussruta 61C ble opprettet 6. oktober 2017. Fødselen var like trang som veiene der testkjøringen av ruta foregikk, for i rutetabellen fulgte det med en fotnote: «starter opp etter nærmere kunngjøring». Og er du i tvil, rute 61C legges ned før oppstart finner sted.
Bussarbeiderklubben Generelt

Drømmen om Industrilønn

Skrevet av Frode Eriksen, nestleder i OSA Bussklubben. 

Bussførerne tjente for godt og må dermed akseptere en reallønnsnedgang slik at de på ny blir en lavtlønnsgruppe til neste lønnsoppgjør. Er målet om industrilønn bare en drøm?
Bussarbeiderklubben Generelt

Enighet i tariffoppgjøret!

Vi er enige om at den innskuddsbaserte pensjonsordningen ikke kan endres uten at partene er enige. Partene må dermed være enige om endringer i begge pensjonsordningene.

Det generelle tillegget er 11.200 til alle på trinn.

OSA-leder Rune Aasen om oppgjøret: - Jeg er mest fornøyd med formulering på innskuddsbasert pensjon.

Generelt

Får ikkje tid til å gå på do

Klassekampen: Anne Kari Hinna (tekst) og Anniken C. Mohr (foto)

VARSKU: For bussjåfør Åge Vissmark er tidsjaget så stort at dobesøk blir eit problem. Ein ny rapport om HMS-utfordringar for aleinearbeidarar gir grunn til uro, seier LO.

T-baneklubben Bussarbeiderklubben Sporvognsklubben Generelt

Dårlig pensjonsløsning - ingen streik

Partene kom i dag frem til en enighet i forhandlingene, slik at streik er avverget. Allikevel er enigheten preget at arbeidsgiversiden (NHO) ikke ville være med på å gi medlemmene en bedring av pensjonsordningen. Slik at pensjonsopptjeningen blir stående som i dag.  

Bussarbeiderklubben Generelt

Streikevarsel

Skrevet av Frode Eriksen, nestleder OSA bussklubben

Info fra OSA Bussarbeiderklubben
39 av Bussarbeiderklubbens medlemmer er tatt ut i første streikeuttak i oppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO. En eventuell streik kan tidligst starte natt til søndag.

Bussarbeiderklubben Generelt

Omnibus 01/18 mars. 2018

Da Unibuss i 2014 endret systemet for utbetaling av lønn til deltidsansatte fra timelønn til fastlønn, ble de advart om at dette kunne generere feil. Likevel ble endringen innført, og uten spesiell oppfølging av systemfeil.


Les mer i :Omnibus mars 2018
Bussarbeiderklubben Generelt

Redaksjonsmedarbeider / Skribent søkes!

OSA søker nå etter nye skrivekyndige talenter til redaksjonskomiteen - OSA Sporet. 
Har du for mye fritid og mye du gjerne vil dele med menneskene rundt deg på egen arbeidsplass eller i egen forening? 
Da er kanskje DU vår nye redaksjonsmedarbeider / skribent! 
Søknadsfrist - fortløpende! 
Generelt

Blodsbatterier

Han talade om den blodiga jakten på mineraler i Kongo-Kinshasa. Och om kobolt.
Det var kobolt som höll den världsberömde doktorn, som ibland kallats Kongos samvete, vaken om nätterna.
– Alla pratar om elbilar. Om Tesla och Volvo. Nästa krig kommer att handla om kobolt, sa han.

special.aftonbladet.se/blodsbatterier/
Bussarbeiderklubben Generelt

NRK - Kjell vil ikke miste flere kolleger

Bussjåfører i Nettbuss har mistet tre kolleger i bussulykker de siste årene. I tillegg har én blitt hardt skadet. Nå vil sjåførene ha sikrere busser.

– Før hadde bussene en motor foran som ble holdt på plass av to store bærebjelker. Disse tok av for støyten. Hvis jeg med dagens buss treffer en bil som er like høy, blir jeg klistret opp etter bakruta på bussen, sier hovedtillitsvalgt i Nettbuss Kristiansand, Kjell Holbek.

Han og kollegene i Kristiansand er bekymret for sin egen sikkerhet. De mener arbeidsplassen i førersetet på en av de 75 lokalbussene, er alt for utsatt hvis det skulle skje en ulykke.
https://www.nrk.no/sorlandet/kjell-vil-ikke-miste-flere-kolleger-1.13897539

Bussarbeiderklubben

Beretning 2017 - OSA

Her finner du OSAs fyldige beretning for 2017. Innholdet er fra:
Hovedstyret, studieutvalget, OSA Ung, vernetjenesten og feriehjemstyret. I tillegg ser du alle tillitsvalgte som har fungert i 2017.
Velkommen til årsmøtet!
Generelt

Årsmøte i Bussklubben

Årsmøte i Bussklubben ble avholdt 11. desember.

Bussarbeiderklubben

Omnibus

Les siste nr av Omnibus

Bussarbeiderklubben

Batteribussen er 44 prosent dyrere...

Kilometerprisen er 12,41 kroner for elbussen og 8,67 kroner for dieselbussen, og den elektriske koster dessuten over det dobbelte i innkjøp.
Med andre ord er driftskostnadene cirka 44 prosent høyere enn på en sammenlignbar dieselbuss.
I tillegg kommer usikkerhet knyttet til og restverdi på elbussen. Ifølge rapporten vil batterikapasiteten være redusert til 80 prosent etter knapt sju års drift. Da må batteriet enten skiftes eller bussen settes på en mindre krevende rute.
Bussarbeiderklubben Sporvognsklubben

OSA-Sporet - Helgedagsbetjeningen 75 år

Av Stian Haldsrud
Når dette skrives, er det ca. én uke til boken «De sier ‘god helg’ når helga tar slutt» ankommer Tøyen. Og når dette leses, har nok flere allerede snust på innholdet. Vi i Helgedagsbetjeningens klubb er godt fornøyd med endelig å ha fått vår historie skrevet.
T-baneklubben