Velkommen

Her kan du melde deg inn i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Om medlemskontingent

Satsen for kontingent er 1,60 %.
Maksimalkontingenten (inkludert kollektiv hjemforsikring, stønadskassa og OUO-kontingent) er kr 799,-. i 2021.
 
Kollektiv hjem: kr 73,- pr måned
 
Stønadskassa: kr 26,- pr måned
 
OUO-kontingent: kr 25,- pr måned
 
Studentkontingent: kr 250.- pr halvår

Pensjonistkontingent: kr 950,- pr. år.