OSAs historie

Oss-feriehjemmene-historie
Bøker om Oslo Sporveiers Arbeiderforening og feriehjemmene.

 

Oslo-Sporveisbetjenings-organisasjoner-gjennom-40-ar.liten
 
  Oslo Sporveisbetjenings organisasjoner gjennom 40 år.
Forfatter: Arne Ording.
Utgitt:  1934
OSA medlemmer kan hente et eksemplar på OSA`s kontor på Tøyen.  Andre kan kjøpe boka for kr 50.-
Oslo Sporveisbetjenings organisasjoner gjennom 40 ar

 

Sporveisbetjenings-feriehjem.liten
 
  Oslo Sporveisbetjenings feriehjem (Herøya 30 år, Kjeholmen 10 år)
Forfatter: Georg Svendsen.
Utgitt: 1950
Boka kan kun leses på nett.
Oslo Sporveisbetjenings feriehjem.1950

 

baretrokkpaa_liten
 
  Bare trøkk på... fem emner fra hundre års aktivitet (1894-1994)
Forfatter: Hans Andreas Fristad, Per Bangsund, Mona Jakobsen og Øistein Hølleland.
Redaktør: Paal Iversen.
Utgitt: 1994
OSA medlemmer kan hente et eksemplar på OSA`s kontor på Tøyen. Andre kan kjøpe boka for kr 50.-
Bare trøkk på

 

-sporveisarbeiderne-og-det-20.liten
 
    Sporveisarbeiderne og det 20. århundre "Naar vi staar i sluttet lag, vinder vi vor fælles sag"
  Forfatter: Arne Danielsen
   Utgitt: 2000
   OSA medlemmer kan hente et eksemplar på OSA`s kontor på Tøyen.  Andre kan kjøpe boka for kr 50.-

  Sporveisarbeiderne og det 20. aarhundre.pdf

Stumper-og-Stjerner.liten
  Stumper & Stjerner
Forfatter: Arne Danielsen
Utgitt: 1995
 
Stumper og Stjerner          


 
Handbok.liten
  Handbok for feriehjemmene på Østlandet
Utgitt av Fagforeningenes Feriehjems Fellesorganisasjon  1971
Håndbok for feriehjemmene på Østlandet           

Kollektivkameratene

 Kollektivkameratene
  Oslo Sporveiers Arbeiderforening
  1994-2019
 
Utgitt av DeFacto i 2019
 Kollektivkameratene-Oslo.Sporveiers.Arbeiderforening.1994-2019-Helle.Bjerke