Full støtte til de streikende bussjåførene fra NKP

Publisert av Ola 30.09.2020

NKP-logo
Bussjåførene i Oslo og Viken gikk ut i streik fra arbeidstidas start søndag 20. september, da Spekter og NHO Transport ikke ville innfri bussjåførenes krav, og det ble brudd i meklingen. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet er oppgitt over deres manglende vilje.
I 2006 ble det inngått en avtale mellom partene om at bussjåførenes lønn skulle ligge på linje med industriarbeiderlønn. Snittlønna i bransjen er 455 000, inkl. alle tillegg, sikrer ikke kjøpekraften. De siste tre åra har forskjellen mellom årslønna til en bussjåfør og årslønna i industrien økt med 16 000 kr. i disfavør av bussjåføren, som sliter med økonomien.
Anbudsregimet i bussbransjen gjør at arbeidstida presses, lønna holdes nede og fører til uverdige arbeidstidsordninger. Bussjåførene kan være opptatt på jobb 70 timer i uka, men får bare betalt for halvparten. Det skyldes delte skift, med friperioder mellom kjøreoppdrag, som ikke kan nyttes som fritid med familie og venner. Fra du forlater hjemmet til du er tilbake hos familien kan det gå 12 timer. Slike delte skift er utbredt. Bussjåførene blir slitne av å jobbe på denne måten. Slitne bussjåfører som kjører rundt på norske veier ønsker vi ikke. Det gjelder vår alles trygghet.
Samfunnet trenger 1 000 nye bussjåfører årlig i tida framover. Da må yrket bli mer attraktivt. Kravet om familievennlig arbeidstid, kompetanseutvikling og lønn på høyde med industrien må innfris.
Søndag morgen 27. september ble streiken nasjonal, 8 500 bussjåfører er nå ute i streik.
Sentralkomiteen i NKP oppfordrer:
Full støtte til bussjåførenes streik for å tvinge SPEKTER og NHO TRANSPORT til meklingsbordet!

Det gjelder grunnleggende rettferdighet!

Runa Evensen, leder
Alexander N. Sørnes, nestleder
Norges Kommunistiske Parti