Streikevarsel

Publisert av Linda 05.04.2018

27635-94437bf447cbcdb4b5bcedd520c2f9bf-8dfd77c0197c1ddb9e9c9822d30aab5cstreikevakt_fagforbundetMulig streik fra søndag 8. april for førere i Unibuss.
Skrevet av Frode Eriksen, nestleder OSA bussklubben

Info fra OSA Bussarbeiderklubben
39 av Bussarbeiderklubbens medlemmer er tatt ut i første streikeuttak i oppgjøret i privat sektor mellom LO og NHO. En eventuell streik kan tidligst starte natt til søndag.

Alle medlemmer som omfattes av en eventuell streik får e-post eller SMS.
De øvrige av Fagforbundets medlemmer i Unibuss kan tas ut ved en eventuell opptrapping. Ved en streik får medlemmene streikebidrag i stedet for lønn. I Fagforbundet er streikebidraget 70 prosent av brutto lønn.
Det blir organisert streikevakter dels i samarbeid med de øvrige foreningene. Uorganiserte eller medlemmer som ikke er tatt ut i streik skal ikke utføre de streikenes arbeid; dette er streikebryteri. Følg de instrukser du får fra lokal streikekomite, delta på streikemøter og stå streikevakt i henhold til vaktlister.
Hovedkravene er:
• LO vil tette hullene i AFP-ordningen for de som uforskyldt faller ut av ordningen på slutten av yrkeslivet, og sikre sliterne en anstendig pensjon fra 62 år.
• LO vil sikre at også de som tjener minst skal få en anstendig pensjon, og krever pensjonsopptjening fra første krone.
• LO krever økt kjøpekraft for alle.
• LO vil hindre sosial dumping ved å sikre at arbeidsgiverne må betale reise, kost og losji for arbeidstakere som de sender på oppdrag.
Blir det streik? Følg med på www.osa-sporveien.no – www.lo.no – www.frifagbevegelse.no
Nå er det er arbeidskamp!
Denne sjansen får vi ikke igjen på mange år!
OSA Bussarbeiderklubben