Dårlig pensjonsløsning - ingen streik

Publisert av Linda 08.04.2018

67837-2da4527fdefc350bfc53c9f6cf870eedHavarert pensjons oppgjør for bussbransjen

Partene kom i dag frem til en enighet i forhandlingene, slik at streik er avverget. Allikevel er enigheten preget at arbeidsgiversiden (NHO) ikke ville være med på å gi medlemmene en bedring av pensjonsordningen. Slik at pensjonsopptjeningen blir stående som i dag.  

Arbeidsgiversiden mener ikke overraskende at pensjons spørsmålet ble for dyrt, derfor blir pensjonsordningen blir stående slik den i dag er. AFP blir løftet ut av forhandlingene slik at regjeringen skal bistå i å finne en løsning på å tette de hullene som finnes der. Enigheten ble en ramme på 2,8 % og et generelt tillegg på 1 krone og 2 kroners tillegg for lavtlønte som ikke har lokal forhandlingsrett.