Webinar: Kollektivtransport i Innlandet

Publisert av Ola 03.10.2022

2018-09-04_17.58.16https://db.bussdatabasen.no/
Det offentlige, som staten, fylkeskommunen og kommunen har mange offentlige oppgaver som skal gjøre min og din hverdag så god som mulig. En av oppgavene til fylkeskommunen er kollektivtrafikken. Fylkestinget i
Innlandet skal i desember vedta om kollektivtransporten i Innlandet fortsatt skal ut på anbud, eller om fylkeskommunen selv skal drifte det i egenregi.
Dato: 05.10.2022
Tidspunkt: 18:00
Hva mener forbundene i LO som organiserer bussjåførene? Kan egenregi føre til bedre lønns- og arbeidsvilkår og sikre framtidig rekruttering? Hva med distriktspolitikk, klima og miljø, kan egenregi gi politikerne større handlingsrom?

Arrangører: Norsk Jernbaneforbund, LO Stat, Fagforbundet Innlandet, Fellesforbundet avd 27 Innlandet Transportarbeiderforening og LO Innlandet

OSA deltar med innleg fra leder Ola Floberg.

Åpent for alle!

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Møte-ID: 388 167 191 965
Passord: sLAtwq

Last nedTeams | Join on the web

Finn ut mer | Møtealternativer