Vernetjenesten

ktp_annual-2204-VO
Vernetjenesten i Sporveien overvåker og deltar i bedriftens HMS system. Hovedoppgave er å sikre ett godt arbeidsmiljø gjennom engasjement og involvering.
Det er klubbene/plassene som utpeker verneombud. Sporvogn- og T-baneklubben utpeker hovedverneombud. Hovedstyret utpeker HVO for teknisk, KonsernHVO og stedfortreder.

Faktaside hos Arbeidstilsynet om verneombudets rolle: www.arbeidstilsynet.no
Sjekk lokale oppslag eller på intranett hvem som er dine verneombud.

Disse er Hovedverneombud i Sporveien
Vernetjenesten: en partner innen HMS i Sporveien.
Last ned PDF > VernetjenestenSporveien
VO-partner