Bussarbeiderklubben 

OSA (stiftet 1894), har ca 1600 medlemmer, hvorav ca 80 på bussen. Vi arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og at kollektivtrafikk skal være et offentlig anliggende. Vi er imot anbud og privatisering. Kollektivtrafikken trenger langsiktighet, og bør ikke drives med profitt. Gode arbeidsvilkår gir bedre helse og levevilkår.

Her er dine tillitsvalgte                                                                                                     BussklubbenFacebook.logo

Mer informasjon


Medlemsfordeler

Nyheter

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse

Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 slår fast at tempoet i oljenæringen reduserer norsk økonomis evne til å lage trygge, grønne jobber for framtida. Hvorfor fortsetter da regjeringen å «utvikle, ikke avvikle»? Lars Gulbrandsen, forsker ved FNI, medforfatter av en maktutredning om norsk klimapolitikk, forteller om sine funn på Broen til framtiden.

Hva vil effekten av utfasing av norsk oljenæring være på den enkelte arbeidstaker i tilknytning oljesektoren, og hvilke politiske tiltak trenger vi for å sikre en rettferdig omstilling? Camilla Houeland fra FAFO og flere andre forskere har utredet denne problemstillingen for Broen til framtiden. Noen av svarene får du på konferansen.

Meld deg på konferansen her. Det er gratis å delta!
Kalender

OSA Tariffmedlemsmøte - mars

Forbehold om dato. Hovedstyremøte innkaller etter styremøte 20 februar.

Kalender

OSA Hovedstyremøte 3-24

Med forbehold om endrig av tid

Kalender

Spekter A-delsforhandlinger - foreløpig dato

Avhengig av resultat i frontfaget

Kalender

OSA Hovedstyremøte 4-24

Med forbehold om endring av tid

Kalender

Forhandlingsstart hovedoppgjøret?

Vi er avhengig av at frontfagoppgjøret og A-delen i Spekter er ferdig før vi starter.

Kalender

OSA Hovedstyremøte 5-24

Med forbehold om endring av tid

Kalender

OSA Hovedstyremøte 6-24

Med forbehold om endring av tid

Kalender