Bussarbeiderklubben 

OSA (stiftet 1894), har ca 1600 medlemmer, hvorav ca 80 på bussen. Vi arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår, og at kollektivtrafikk skal være et offentlig anliggende. Vi er imot anbud og privatisering. Kollektivtrafikken trenger langsiktighet, og bør ikke drives med profitt. Gode arbeidsvilkår gir bedre helse og levevilkår.

Her er dine tillitsvalgte                                                                                                     BussklubbenFacebook.logo

Mer informasjon


Medlemsfordeler

Nyheter

Valgkampsamling for tillitsvalgte

OSA inviterer tillitsvalgte til valgkampsamling 23-24 august på Kjeholmen

RødGrønt

Kalender

Politisk streik: Forby bemanningsbransjen

Bemanningsbransjen har i 20 år fått vokse på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har medført dramatisk svekket stillingsvern og ­kontroll med arbeidstida, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.
Politisk streik

Kalender

Kvinner på skinner - 2021


IMG_3741
Foto: Kvinner på skinner 2020, Kjeholmen.

Da ønsker vi også i år å invitere til OSAs kvinnekonferanse «Kvinner på Skinner – 2021». 1. - 2. september. Etter mange gode tilbakemeldinger fra fjorårets konferanse, ser vi viktigheten av å fortsette arbeidet med å løfte kvinners situasjon og skape den felles plattformen hvor vi kan møtes og diskutere på tvers.
Kalender

Fysisk introduksjonskurs for OSA medlemmer

Studie- og agitasjonsutvalget i OSA avholder etter mange måneder det første fysiske introduksjonskurset for medlemmer! 
Kurset varer i 2 dager og avholdes på Sangerhallen på Majorstua. 
Kalender

OSA arrangerer valgvake!

Valgvake med OSA 13. september på Brygg, Storgata 7.

Kalender