Om OSA

OSA-Hovedstyre-2022
OSA hovedstyre

Bildet er fra tillitsvalgtsamling på Kielferga november 2022 

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) er en fagforening for ansatte i Sporveien Oslo AS. OSA organiserer medlemmer innen de fleste yrkesgrupper i Sporveien. Disse er førere på trikk, T-bane og buss. Videre organiserer OSA også salgs- og servicemedarbeidere, verksteds- og anleggsarbeidere, ansatte i administrasjon, kundekonsulenter og sentralbordbetjening. OSA er den største fagforeninga innenfor kollektivtrafikken

OSA er et resultat av en fusjon 1. oktober 1997 mellom Oslo Sporveiarbeideres Forening (OSAF) som ble etablert 16. juni 1900, og Oslo Sporveisbetjenings Forening (OSBF) som kan spore sine røtter tilbake til 1889. Foreningen var opprinnelig tilknyttet Norsk Kommuneforbund, men er siden 2003 en del av Fagforbundet, som avdeling nr. 029.

 

I 2013 sluttet Oslo Sporveiers Tekniske Arbeidslederforening seg til OSA, og året etter fulgte Helgedagsbetjeningens Forening og Sporveiens Personalforening etter.

OSA er organisert i klubbene; bane, sporvogn, buss, verksted, infrastruktur, helgedagsbetjening og personal/ledelse.

 

Vi er en betydningsfull organisasjon innenfor kollektivtransporten i Oslo. Vi har gjennomslagsevne i store politske saker, samtidig som vi ivaretar våre medlemmer i saker som dreier seg om arbeidsplassen til det enkelte medlemmet. Vi følger grunnprinsippene til Fagforbundet og tar stor stolthet i våre solidaritetsprosjekter i blant annet SOS barnebyer i Angola og vårt eget hus i Murmansk.

 

OSA er en politisk organisasjon i den forstand at vi erkjenner at det er politikken som styrer arbeidsplassen vår både nå og i fremtiden. Derfor deltar vi aktivt i politiske diskusjoner, fanemarkeringer, valgkamper og andre tverrpolitiske arrangementer. Det er gjennom nettopp gjennom denne type arbeid som har vært med å skape de premissene vi i dag arbeider etter.

Vi er tilsammen 1581 yrkesaktive medlemmer (mai 2019).

 
Fagforbundets retningslinjer for varsling > Varslingsrutine
OSAs medieformål finner du her > OSA_media_Formål-2018