OSA Ung

osa.ung-logo
OSA Ung fremtidens fagforeningsforkjempere! (bilde fra 2017)
OSA Ung har som oppgave å engasjere og fremme unge medlemmers interesser. Vi engasjerer oss i politiske saker som "Rettferdig pensjon", "Tannhelse inn i egenandelsordningen" samt i andre saker som blant annet boligpolitikk og internopplæring av nye ungdoms tillitsvalgte. Et annet fokus område hos oss er verving av nye unge medlemmer. Vi jobber på tvers i bedriften, grunnen til dette er å gi våre ungdoms tillitsvalgte en innsikt i alle de ulike yrkesgruppene vi har i Sporveien, og på den måten opparbeide en større forståelse av helheten vi er en del av.  Og ikke minst organisasjonen vi jobber for. 

I den sammenheng arrangerer vi sosiale sammenkomster for å skape et
lav terskel tilbud der ungdommen kan bli kjent med andre i egen bedrift og organisasjon. Vi jobber mye opp i mot egen forening og mot Fagforbundet i Oslo.

Medlemmene i OSA Ung

Medlemmene i OSA Ung er representert i hovedstyret, klubbstyrer, i Ungdomsutvalget i Fagforbundet i Oslo og vernetjenesten.