Tariff

tariff
Som største forening i Sporveien er det OSA som setter standarden i tariffoppgjørene.
Overenskomsten med bedriften blir reforhandla hvert annet år - dette kalles hovedoppgjør. Siste hovedoppgjør var i 2018 og vi er i gang med å forberede 2020 oppgjøret. Det har vært ett partsammensatt utvalg i sving med å forenkle overenskomsten. Meninga er å gjøre det enklere å finne fram i alle paragrafene.
Klubbene utformer krav og sender inn til foreninga (hovedstyret), som deretter prioriterer krav som blir lagt fram på medlemsmøte.
Forhandlingsutvalget vil deretter ta med prioriteringene til forhandling med Sporveien. I disse forhandlingene inviterer vi organisasjonen til en såkalt bakgruppe, som fungerer som støtte i forhandlingene.
Endelig oppgjør går til uravstemming blant alle medlemmene i OSA.
Mellom hovedoppgjørene, såkalte mellomoppgjør, dreier forhandlingene seg stort sett om lønnsregulering (penger).
Følg med på oppslag i klubben din angående kommende oppgjør - eller snakk med tillitsvalgte.
Last ned den nyeste overenskomsten (tariffen) her:
2018.Overenskomst.OSA - Tariffavtalen
2016-overenskomst-OSA - Tariffavtalen
A-delsprotokoll 2019 > Protokoll.LO-Stat-Spekter.A-del2019