Tariff

tariff
Som største forening i Sporveien er det OSA som setter standarden i tariffoppgjørene.
Overenskomsten med bedriften blir reforhandla hvert annet år - dette kalles hovedoppgjør. Siste hovedoppgjør var i 2018 og vi er i gang med å forberede 2020 oppgjøret.
Hovedoppgjøret i 2020 blei stoppa av korona. Frontfaget starter sine forhandlinger 3. august 2020. Spekterområdene er nok ikke i gang før uti september i år.

Klubbene utformer krav og sender inn til foreninga (hovedstyret), som deretter prioriterer krav som blir lagt fram på medlemsmøte.
Forhandlingsutvalget vil deretter ta med prioriteringene til forhandling med Sporveien. I disse forhandlingene inviterer vi organisasjonen til en såkalt bakgruppe, som fungerer som støtte i forhandlingene.
Endelig oppgjør går til uravstemming blant alle medlemmene i OSA.
Mellom hovedoppgjørene, såkalte mellomoppgjør, dreier forhandlingene seg stort sett om lønnsregulering (penger).
Følg med på oppslag i klubben din angående kommende oppgjør - eller snakk med tillitsvalgte.
Last ned den nyeste overenskomsten (tariffen) her:
2018.Overenskomst.OSA - Tariffavtalen
2016-overenskomst-OSA - Tariffavtalen
A-delsprotokoll 2019 > Protokoll.LO-Stat-Spekter.A-del2019