Studie- og agitasjonsutvalget

IMG_E3035
Studie- og agitasjonsutvalget i OSA har i all hovedsak ansvar for gjennomføring og utarbeidelse av skolering og kursvirksomhet av tillitsvalgte og medlemmer i egen organisasjon. 


Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget
Studie- og agitasjonsutvalget er en sammensetning av tillitsvalgte fra de fleste klubbene i OSA, og ble alle valgt på årsmøtet 2019. Sammensetningen fra de ulike bakgrunnene gir oss styrken til å skape tilpassede opplegg for ulike klubbene og deres behov og ønsker. 

Utvalget har en del faste kurs som kjøres hvert år. Etter tilbakemelding fra tillitsvalgte fra medlemmer og tillitsvalgte har vi økt frekvensen på de faste skoleringene ved siden av å også fokusere på nye kurs og tilnærminger til å styrke OSAs tillitsvalgte. Vi bidrar med faglig innhold på tillitsvalgt seminarer på både klubb nivå og på sentralt nivå. Ved siden av å holde temakvelder for både tillitsvalgte og medlemmer,  både i OSA og Fagforbundet. 

Av faste kurs avholder vi Introduksjonskurs for nye medlemmer. Vi har i år valgt å sette opp 4 introduksjonskurs slik at vi kan gi flere medlemmer muligheten å bli bedre kjent med organisasjonen de er medlem av. Under dette kurset går vi gjennom organisasjonen og de tillitsvalgtes rolle og funksjon. Videre tar vi en gjennomgang av de ulike medlemsfordelene vi har gjennom LO Favør og KTPS. Ikke minst får medlemmene en innføring av de viktigste lovene og reglene som omfatter oss som ansatte i Sporveien. 

Videre har vi satt opp 2 Fase 1 kurs i løpet av 2019 som er første del av skoleringsopplegget for tillitsvalgte gjennom Fagforbundet. Her går vi igjennom lover og avtaler tillitsvalgte bør kjenne til, og vite hvor man finner. Videre går vi igjennom den tillitsvalgtes rolle og organisasjonen de skal representere som tillitsvalgte. Fagforbundets politikk er viktig i dette kurset og her tar vi også opp viktige temaer som blant annet partene i arbeidslivet, vedtektsfestede møter og mye mer. Dette kurset må gjennomføres for at man kan få videre skolering i Fagforbundet. 

Vi holder også plankurs og jobber for å få på plass et plankurs for tillitsvalgte på førersiden i løpet av 2019. Dette for å få best mulig plantillitsvalgte som kan ivareta våre medlemmer best mulig. 

For å følge hvilke kurs og temakvelder og andre aktiviteter utvalget driver med, følg Oslo Sporveiers Arbeiderforening også på Facebook! Vi legger også ut kursene i kalenderen her på Nettsidene.