AU - Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) har den daglige ledelse av OSA både politisk og organisatorisk. AU forbereder og legger fram saker for hovedstyret, og følger opp vedtak.

Utvalget disponerer OSA`s midler innenfor vedtatte budsjetter.

AU holder ukentlig møter.

Rune Aasen Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 97 03 24 95 Leder
Ola Floberg Styret, AU E-post 41 46 92 55 1. nestleder
Per Arne Nicolaysen Styret, Personalklubben, AU, UVFT E-post 97 97 20 77 2. nestleder OSA, Leder PLK
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Feriehjemstyret, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plassleder Maj, SST kontakt. Feriehjemstyret
Tom Østli Styret, AU E-post 90 13 69 37 Kasserer
Øystein Wiik Styret, AU E-post 91 74 60 54 Organisasjonssekretær