AU - Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget (AU) har den daglige ledelse av OSA både politisk og organisatorisk. AU forbereder og legger fram saker for hovedstyret, og følger opp vedtak.

Utvalget disponerer OSA`s midler innenfor vedtatte budsjetter.

AU holder ukentlig møter.

Ola Floberg Styret, AU E-post 41 46 92 55 Leder OSA
Sores Yuzer Styret, AU, Feriehjemstyret E-post 934 98 917 Nestleder OSA, leder feriehjemstyret
Silje Marie Tunheim Styret, Helgedagsklubben, AU, UVFT E-post 47815585 Politisk sekretær OSA, Nestleder Helgedagsklubben (T-Banen) Leder utvalget for tillitsvalgteLeder UVFT
Øystein Wiik Styret, AU E-post 91 74 60 54 Organisasjonssekretær
Tom Østli Styret, AU E-post 90 13 69 37 Kasserer