Fanemarkering mot Jernbanepakke 4

Dato: 18.05.2020
Det er høring om Jernbanepakke 4 i Stortinget.

OSA møter sammen med Lokamann og Jernbaneforbundet.
Generelt Kalender

OSA På Linja - Podcast 8

Korona gir oss digitalisert arbeiderkamp og digitalisert 1. mai-tog.
Einar Fygle i samtale med LO i Oslo-leder Ingunn Gjerstad og OSA-nestleder Ola Floberg
Last ned til din podcastspiller!
https://www.buzzsprout.com/
Generelt

Jubileum for helgedagsbetjeningens håndbok

Det er viktig å være organisert og kjenne sine plikter og rettigheter. Derfor laget Helgedagsbetjeningens Forening en håndbok for sine medlemmer i 2011, og som før påske kom ut i 10. utgave. Denne lille boken foreligger nå i en kraftig bearbeidet versjon som er bygget opp som et leksikon. Og siden helgedagsbetjeningen har «h-res» som kjælenavn, ble navnet på publikasjonen «H-resikon». Det er blitt enda enklere for medlemmene å slå opp det de måtte lure på – det være seg hvordan du skal regne lønn, hva som menes med et driftsdøgn, eller hvilke regler som gjelder ved sykefravær.
H-resikon
Helgedagsklubben Generelt

OSA på linja nr 6

Hør Rutersjefen i siste podcasten - OSA På Linja 👍🏽
Har Covid19 styrket forholdet mellom Ruter og Sporveien? Bernt Reitan Jenssen og OSA-leder Rune Aasen svarer.
Lats ned til din podcast-spiller.
Generelt

Ny podcast med Rune Aasen og Geirr Cranner

Einar ​Fygle tar en prat med OSA-leder Rune og HVO Geirr om hvordan koronapandemien virker inn på drifta i Sporveien:
OSA på skinner nr 3: Håndtering av koronakrisa
Generelt

Koronadugnaden fortsetter!

Geirr Cranner
av Geirr D. Cranner.

K-HVOi Sporveien

Klubbsider Generelt

Bussførernes dag - Takk og gratulerer med dagen!

Dato: 18.03.2020
Det er en spesiell tid vi er inne i, og det er en tid som krever mye av oss som enkeltindivider og som arbeidstakere. I dag, 18, mars er det bussførernes dag. En yrkesgruppe som er en av 15 som har en samfunnskritisk rolle, og en del av den nasjonale dugnaden som skal få oss gjennom denne utfordrende tiden.
 
Skjermbilde 2020-03-18 kl. 13.42.08

Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Utsettelse av kurs og skoleringsaktiviteter

På grunn av smittefare og den utfordrende tiden vi nå står oppe i, avlyses alle kurs og skolerings aktiviteter inntil videre. 
Dersom det blir endringer i anbefalingene fra FHI (Folkehelseinstituttet) vil vi selvfølgelig sette opp kurs og øvrig aktiviteter fortløpende. Har du spørsmål rundt dette bes dere ta kontakt med leder i studie- og agitasjonsutvalget, Linda Amundsen. For ytterligere spørsmål rundt corona, bes dette tas med dine lokale tillitsvalgte eller se les om FHIs anbefalinger på fhi.no 
Generelt Kalender

OSA - hva gjør vi i tida framover?

Ved siden av møter med god avstand mellom deltagerne bruker vi digital versjon/telefonmøte.

Lønnsoppgjøret er utsatt til høsten (sannsynligvis 3. august). Enighet mellom sentrale parter.

K-HVO sitter i beredskapsgruppa, og leder i OSA har daglig kontakt med konsernledelsen. Vi vil gjøre oppmerksom på at det er helsemyndighetene og arbeidsgiver sitt ansvar å følge opp de påleggende som kommer ifb. med korona viruset.

Arbeidutvalget oppfordrer tillitsvalgte/vernetjeneste til å bidra med råd og veiledning til medlemmer i forbindelse med de beslutningene som myndighetene gir. Vi må alle bidra til at medlemmer og tillitsvalgte bruker de riktige kanalene angående spørsmål om håndtering av denne situasjone.

Alle henvendelser fra media, etc skal sendes til Rune Aasen (som kan delegere uttalelser).

AU er tilgjengelig via e-post og telefon. Se kontaktsiden til OSA > http://osa-sporveien.no/osa/au
Vernetjenesten: Vernetjenesten i Sporveien.

Klubbsider Generelt

Podcast - OSA På Linja nr 1

Etter en ide av Gabriel-Carlos Manuel Matos og et samarbeid med Einar Fygle lanserer OSA podcasten "OSA På linja". Episode 1 er tilgjengelig nå på Spotify og på Tunein

Målet er å komme ut med en episode i uka. Første episode er en samtale mellom Ola og Einar og handler om tariff og lønnsforhandlinger.

Podcasten vil etterhvert også bli tilgjengelig på diverse podcast apper, vi venter bare på godkjenning fra Apple.

Einar Fygle (T-banen) og Gabriel Matos (Trikken) er dermed redaktører for en ny platform i OSA.
Podcasten skal følge de formåla vi har for publisering, og det er i første rekke å nå OSAs medlemmer.

einarola

podcast
Generelt

Uttalelse om CAFs engasjement i Palestina

Fagforeninger og andre organisasjoner i Baskerland har satt i gang mobilisering der det baskiske selskapet CAF oppfordres til å trekke seg fra Israels prosjekt for å utvide trikkelinja (JLR) som betjener det okkuperte palestinske territoriet i og rundt Øst-Jerusalem.
Israelske bosetninger på okkupert palestinsk territorium, inkludert Øst-Jerusalem, er ulovlige i henhold til folkeretten, da de bryter den fjerde Genève-konvensjonen.
Prosjektet på 11 milliarder kroner er for ny grønn linje og utvidelse av den røde linja. Prosjektet, som vil være OPS, vil omfatte finansiering, planlegging, bygging, drift og vedlikehold av framtidige trikkelinjer i og utafor Jerusalem.

OSA-Uttalelse-CAFiPalestina-2020
Generelt

Bolignødens ansikt i Oslo i dag

Dato: 10.03.2020
hos LO i Oslo i Møllergata 24, niende etasje, ring på «LO i Oslo, møterom»

Det blir kulturinnslag og kåseri med historisk tilbakeblikk ved Petter Vellesen, Næringspolitisk utvalg LO i Oslo Innledning ved Pål Andresen Skaufjord, Seniorinspektør i Arbeidstilsynet Paneldebatt med: • Petter Vellesen • Pål Andresen Skaufjord • Justyna Marciniak, murer, Oslo Bygningsarbeiderforening • Lars Aasen, Leieboerforeningen • Cathrine Skårn, Boligaksjonen Debattleder: Brit Kjerschow Jevne, masterstudent og miljøarbeider i Oslo Røde Kors
Generelt Kalender

Hva skjer på Holtet?

Geirr Cranner
Av Geirr Cranner, K-HVO

Som kjent er det store løft som skjer rundt om i Sporveien som betyr endringer for arbeidsplassen og arbeidsmiljøet, på kort sikt vil de som blir omfattet under byggeprosesser et dårligere få et dårligere fysisk arbeidsmiljø. Guleroten er et varig løft!

Holtet har service på SL79 kommet i gang etter flere utsettelser, folka trives stort sett ed flyttingen men det er fremdeles ting som kan bedres for at HMS er opp på standard Sporveien verdig.

Holtet1 (1)
Generelt

Banebryteren nr 1 2020

Banebryter-1.20

Hensikten til ledelsen er å bedre bemanningen både på kort og lengre sikt noe som vil gi oss førere en bedret forutsigbarhet. – Det er bra at noe gjøres for å bedre arbeidsuka for våre medlemmer og vi er spente på hva dette blir til sier Iftikhar Hussein og understreker at baneklubben vil følge med på utviklingen fremover.

Last ned Banebryteren >Banebryteren 1_20 Ferdig
T-baneklubben Generelt

Fagforbundet er 100 år

I dag – 14. februar – fyller Fagforbundet 100 år. Stiftelsen av Norsk Kommunearbeiderforbundet i 1920 hadde ikke bare vært en dans på roser.
Boka «Norsk Kommuneforbund 75 år» (Inger Bjørnhaug) inneholder beretninger fra åra før stiftelsen. Arbeidsmandsforbundet var allerede etablert, med mange ansatte i kommunene som medlemmer. Vi deler noen avsnitt fra boka.
Under konstiturende landsmøte i 1920 viste påtroppende forbundsleder, Gunnar Sethil nøkternhet og tvil i åpningstalen:
«Det kan vel være delte meninger om nytten og nødvendigheten av at danne eget forbund for kommunearbeiderne og om betimeligheten av at danne det netop nu, men det store flertal av kommunearbeiderne har sagt, at de vil ha eget forbund, og N.A.F. har hertil beredvillig sagt vel! Naar I vil ha eget forbund, saa skal ikke vi lægge unødige hindringer i veien for det...
Jeg haaber da at kommunearbeiderne viser at de vet hvad de vil og at de kan hvad de vil. Loddet er kastet. Utskillelsen er iverksat og det gjælder om at gaa til arbeidet uten slingring - faste og bestemte og med ubøielig energi.»

 
konst-landsmote-kommunef
Norsk Kommunearbeiderforbunds konstituerende landsmøte ble åpnet om formiddagen den 14. februar 1920. Foruten representantene fra fagforeningene møtte medlemmene av industrikomiteen og en rekke norske og utenlandske gjester. På talerstolen står industrikomiteens formann, Gunnar Sethil, som også ble valgt til förbundets første fomann.
Generelt

OSA medlemsmøte tariffkrav - UTSETTES TIL HØSTEN

Dato: 01.04.2020
Med forbehold om at dette blir avlyst pga korona.
Sted Røde Kors, Hausmannsgate

OSAs medlemmer prioriterer krava som er kommet. Husk å melde krav til klubbene eller til osa@sporveien.no
Klubbsider Generelt Kalender

Trondheimsresolusjonen 2020 - del 6

VI.     EØS og fagbevegelsen

Det indre markedet i EU og EØS fungerer som en pådriver for en nyliberalistisk kapitalisme. Et viktig delmål er bruke et felles arbeidsmarked for å fremme konkurransen i land og mellom land. Via traktater, direktiver, forordninger og pålegg settes denne politikken ut i livet, ofte i strid med nasjonale lover og opparbeidede rettigheter. EØS er ikke noe klassekompromiss. Tvert om, systemet er udemokratisk fordi folkestyret undergraves, og usolidarisk fordi fagbevegelsen svekkes. På denne måten bidrar EØS til å styrke høyresida og arbeidskjøperne sin makt i det norske samfunnet.

 

dag-gjest
Seierstad (bilde fra LO i Trhkonf (Flickr)
Generelt

Trondheimsresolusjonen 2020 - del 5

V.        Fagbevegelsen og venstresidas politiske makt – en ny kurs for framtida.
Stortingsvalget 2017 viste at politiske partier ikke vinn­er valg og et mandat for et venstre­sidealternativ hvis man ikke appellerer til arbeidsfolk og fagbev­egelsen. Fagbevegelsen må være pådriver inn mot polit­iske parti­er og reise selvstendige krav i et faglig politisk samarbeid med flere rød-grønne partier. Da vil tillits­valgte og medlemmer kunne aktiviseres, allianser utvikles, og det nyliberale prosjektet bekjempes.

Trondheimskonferansen 2020 oppfordrer til å mobilisere for

1.            Rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021 gjennom egne konkrete fagbevegelseskrav til partiene og med fag­foreninger og LOs lokalorganisasjoner som pådrivere.

2.            Politisk markering foran Stortinget 9. mars 2020, når høringsfristen for North Connect kabelen utløper.

 

vekt
Generelt

Trondheimsresolusjonen 2020 - del 4

IV.       Fokus på de tillitsvalgte og deres rolle på arbeidsplassene og arbeiderkollektivet som fellesskap og metode for en sterk fagbevegelse - økt bruk av faglige kampmidler.

Fagbevegelsen og fag­lige rettighet­er er fundamentet for et velfungerende arbeidsliv og en solidar­isk utvik­ling av samfunn- og arbeidsliv. Tillitsvalgtes kjerneopp­gave er å sikre medlemmenes andel av verdi­skap­ingen i form av økt kjøpe­kraft, jevn fordeling og sosiale forbedringer. Tillitsvalgte har en viktig rolle for å fremme et organisert, anstendig og produktivt arbeidsliv hvor arbeidsfolks in­teresser og dem­okrati styrkes. Mange tillitsvalgte har de seinere år blir stående i en utsatt situasjon som forsvarere av arbeids­kamerater mot vilkårlig behandling, forsøk på å pulverisere arbeiderkollektiv gjennom nye selskapsstrukturer, innleie og oppsplitting av bedrifter. Arbeidskraftkjøpere utvikler en lederkultur med trakassering av tillitsvalgte og motarbeiding av fagorganisering. Det for­drer at fagbevegel­sen utvikler sosialt orienterte grunnorganisasjoner med aktive klubber basert på vel­fungerende arbeiderkollektiver. Fellesforbundets klubb i matleveringsbedriften Foodora AS er et lysende eksempel, som høsten 2019 seiret etter å ha streiket for i 38 dager for tariffavtale. De har gått i spissen for fagorganiserte ansatt i selskaper i plattformøkonomien.

Det er fag­bevegelsen og de fag­organiserte sjøl som avgjør bruk av faglige kampmidler. Kamp for tariffavtaler de seinere år har vist at det avgjørende for å vinne var sympati­streikvarslene fra fag­organiserte i andre fagforbund.

 

industri
Generelt

Trondheimsresolusjonen 2020 - del 3

III.       Progressiv industripolitikk for Norge i møte med økende forskjeller og miljø- og klimaendringene.

Trondheimskonferansen slutter opp om klimaavtalen inngått i Paris 2015. De globale klimagassutslippene må drastisk ned dersom vi skal kunne begrense temperaturstigningen til mellom 1,5 og 2 grader i 2050. Innsatsen må intensiveres for å nå vårt nasjonale mål om kutt i klimagassutslipp på 40 prosent innen 2030. Fagbevegelsen må erkjenne at det er umulig å nå de globale klimamålene uten en omfattende omfordeling. Fra de som har mye til de som har lite eller ingenting. Norge må også bidra til utslippskutt og klimatilpasning og være en miljøpådriver i internasjonalt samarbeid.

dag-northconnect
Bilde fra Trhkonf (Flickr)
Generelt

Trondheimsresolusjonen 2020 - del 2

II.        Tariffoppgjør og likelønnskampen.

Reell likestilling forutsetter økonomisk likestilling! Hvis alle jobbet heltid i 2018, ville kvinner i gjennomsnitt hatt 87,1 % av menns lønn. Deltid og midlertidige stillinger rammer kvinner i større grad enn menn, og overtid- og bonusordninger øker skjevheten, slik at ulikheten er mye større enn 87,1 % om vi ser på faktisk utbetalt lønn.

Den regjeringsoppnevnte Likelønnskommisjonen 2006-2008 foreslo en likelønnspott til et lønnsløft for ut­valgte kvinnedominerte yrker i offentlig sektor. Forslaget om 3 milliarder kroner vil være en god be­gynn­else.

Arbeidsløsheten er fortsatt uakseptabelt høy og andelen av befolkningen (15 – 74 år) som er sysselsatte har gått ned. Før den økonomiske krisa i 2009 var andelen sysselsatte 72 %. SSB-tall fra 3. januar 2020 viser at 108.000 (3,8 % av arbeidsstyrken) var arbeidsløse, og andel sysselsatte var så lav som 67,5 %. Høyrekrefter har til enhver tid brukt arbeidsløshet som et middel for å disiplinere arbeidsfolk og fagorganiserte fra å stille klare krav til høyere lønn og bedre arbeidsvilkår.

49471502253_b8d01ac6d0_5k
Bilde fra Trhkonf (Flickr)
Generelt

Trondheimsresolusjonen 2020 - del 1

Trondheimskonferansen 2020 vil motarbeide all politisk høyrevridning i verden og de stadig øk­ende ulikhet­ene mellom folk, klasser og land. For å få til dette i Norge er BAMA-linja viktig med sine strategiske punk­t­er:

B for å bekjempe H/V/KrF-regjeringas høyrepolitikk ved å bidra til et politisk alter­nativ fun­damentert på fag­bev­egelsens verdigrunnlag.

A for å avvise aggressive arbeids­kraft­kjøper­foren­inger og arbeidskraft­kjøperes angrep på, og undergraving av, lands­omfattende tariffav­tal­er.

M for å motvirke høyredreining av Arbeiderpartiet og øvrig arb­eiderbeveg­else.

A for å aktivi­sere fagbevegelsen. Kapitalistenes off­ensive og aggressive framferd raserer livsgrunnlaget vårt og sender altfor mange mennesker ut i elendighet. LO må bruke sin sjølstendige kraft på venstresida og skal alltid være partipolitisk uavhengig, men aldri politisk nøytral. Vi skal alltid kjempe for demokratiske verdier og et samfunn bygget på sosialistiske og feministiske prinsipper som ivaretar klima, miljø og folket.

49471506818_d1106438d5_5k
Bilde fra konferansen (Flickr)
Generelt

"Kvinner på skinner" - Utsatt

Dato: 11.05.2020
Kvinner har en lang historie bak seg i kampen for likestilling og like rettigheter. Alle de rettighetene vi i dag nyter godt av, er et direkte resultat av aktivister før oss som banet vei for viktige seiere som stemmerett for kvinner, fødselspermisjoner og rett til utdanning. På mange måter har vi oppnådd en høy grad av likestilling i dagens norske samfunn. Dette til tross for at detfremdeles eksisterer skjevheter i arbeidslivet og i noen samfunnslag

.121251

Foto: pixelrain / Shutterstock / NTB scanpix
Generelt Kalender

Fase 2 - grunnskolering for tillitsvalgte

Fase 2 kurs, er et 9 dagers kurs fordelt over 3 bolker for tillitsvalgte i Fagforbundet. Siden OSA ikke har ressurser til å avholde Fase 2 kurs, ønsker vi allikevel at våre tillitsvalgte deltar på kurset i regi av Fagforbundet Oslo. 

Generelt

Ny offentlig tjenestepensjon - særaldersgrenser

Offentlig tjenestepensjon er endra av Stortinget og gjelder da også Sporveiens gamle ordning.

De som er født i 1963 og senere vil få de største endringene. De vil få opptjening etter de ​nye opptjeningsreglene fra 1. januar 2020, men beholder opptjening fra den opprinnelige ordninga.

Særaldersgrensene og den offentlige Afp-ordninga i Sporveien er i spill (skal forhandles) i år.
Se frifagbevegelse.no

Offentlig pensjon i Sporveien er ikke ny. Den 30. juli 1898 blei det streik i Blåtrikken og Grønntrikken. Streiken handla om lønns- og arbeidsvilkår, ​og ett av resultatene var at det skulle opprettes pensjonskasse.

Betjeninga.pensjon-1898
Generelt

Bookingkode 2020

Dato: 18.02.2020

Koden er 1920 for denne sesongen.OBS! Bookingkode for sesongen 2020 ​kan brukes av OSA- og Fagforbundsmedlemmer.
Generelt Kalender

Årsmøtepapirer til 30.1.2020

aarsmote-2020
Her kan du laste ned årsmøtepapirene vedtatt i Hovedstyret.
Kom gjerne innom 2. etg på Tøyen for å lese eller få papirene.
Dokumentene blir vist på skjerm under møtet.
Klubbsider Generelt

Ruter vil ha mer makt, på bekostning av din sikkerhet!


Det kom frem i medier rett etter nyttår at ruter gjennom et høringssvar til regjeringen,
Anbefaler endringer i både sivilbeskyttelsesloven, politiloven og yrkestrafikkloven. Alt dette for at de selv skal kunne bli en samordnende myndighet ved krisesituasjoner der det kan være behov får masse evakuering av store befolkningsmasser i Oslo.
Generelt

Nytt fra Valgkomiteen

OSA.Hovedstyre-2019-1
Det som er på valg i år fra arbeidsutvalget (daglig drift) er:
Første nestleder
Politisk sekretær
Kasserer
Hovedstyret:
Her er det flere plasser som er på valg. Disse er litt spesielle, da vi har et medlem fra hver klubb i hovedstyret, så i følge tradisjonen er ikke det helt fritt. Ta kontakt hvis du lurer på noe.
Studie og agitasjonsutvalget:
Leder er ikke på valg, men mange av plassene i utvalget er.
I tillegg skal tillitsvalgte velges inn i utvalget for tillitsvalgte, representantskapet fagforbundet Oslo, og utvalget for tillitsvalgte.
Uklarheter eller spørsmål rundt vervene besvarer vi gjerne. Ta kontakt.
Vi ser gjerne at forslag kommer i god tid før årsmøtet, helst innen 22/1.
Generelt

Internasjonal Solidaritet – en lang tradisjon i OSA

Bjorg&Rune&Ingunn-gave-LO.Oslo
Av Bjørg Spillum, leder av kulturutvalget LO i Oslo
OSA-Sporet
Bilde: Fra gaveoverrekkelsen ​- Bjørg, Rune og Ingunn.

Torsdag 5. desember fikk OSAs leder Rune Aasen overrakt en gave fra LO i Oslo, ved leder Ingunn Gjerstad, i anledning OSAs 125 års jubileum. Gaven er et bilde av den spanske kunstneren og viser flyktningbarn fra den spanske borgerkrigen.
Generelt

Anbudsregimets ofre

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen
OSA-Sporet

De fylkeskommunale bestillerselskapene for kollektivtrafikk overlater bussførernes sikkerhet til bussførernes arbeidsgivere. Bussførernes arbeidsgivere vil ikke være bussførernes arbeidsgivere lenger om de gjør noe for bussførernes sikkerhet. Kafka-prosessen i gang.
Bussarbeiderklubben Generelt

Skinnesliping, hva og hvorfor

ciel.udbjørg
Av Ciel Udbjørg
OSA-Sporet

Som vel de fleste vet, har vi i Oslo ingen egen slipevogn, men sånn omtrent én gang i året kommer det en bil fra Kontinentet med et gult dyr på, merket «Schweerbau», og nattevandrere kunne observere den rundt i byen rullende sakte framover i en sky av gnister.
Så, hvorfor sliper vi skinnene, og hva er det Schweerbau gjør, og hva er det bergenserne gjør med sin «Sliping Beauty» og trønderene gjør på sin Gråkallbane, med en dings bygd på et gammelt hestesporveisunderstell arvet fra Oslo?
Sporvognsklubben Generelt

OSA dagen - starten på en ny tradisjon

Som en del av Fagforbundet har vi tidligere arrangert Fagforbunds uka nå på høsten og vinteren. Men da vi ofte opplever at hverdagen for førerne og våre andre medlemmer kunne hatt behov for en oppmuntring og påskjønnelse uten om de tidene som Fagforbunds uka er satt opp. Valgte vi i år å gjøre en helt ny vri, og arrangere OSA dagen. 

Generelt

Slankekur, en julefortelling

stein-apeland
Av Stein Apeland, T-banefører
OSA-Sporet

I disse juletider, blant ribbe og pinnekjøtt og tilbehør med bjelleklang og julenek og juleøl og akevitt og ekstremt overforbruk, får jeg lyst til å si noe om slankekurer, altså om sporveiens historie i min tid.
Generelt

Anbudsregimets ofre

Frode Eriksen 20170425_092937-s
Av Frode Eriksen

De fylkeskommunale bestillerselskapene for kollektivtrafikk overlater bussførernes sikkerhet til bussførernes arbeidsgivere. Bussførernes arbeidsgivere vil ikke være bussførernes arbeidsgivere lenger om de gjør noe for bussførernes sikkerhet. Kafka-prosessen i gang.
Franz Kafka skrev romanen Prosessen i 1925 for å beskrive enkeltindividets umulige kamp mot et ugjennomsiktig byråkratisk system. Livsfølelsen, eller Kafka-prosessen som han beskriver, handler om menneskelig fremmedgjøring, på engelsk «kafkaesque», eller
«følelsesløs, forvirrende, ofte truende komplekst». I dag brukes tilstanden også for å beskrive en «ørkesløs prosess hvor ingenting skjer».
Bussarbeiderklubben Generelt

Redaktøren hjørne - OSA-Sporet -19

olafloberg-red
Av Ola Floberg, redaktør

Året 2019 er straks historie og det har (igjen) vært ett hendelsesrikt år. Idar Helle og Paul Bjerke fra Defacto ferdigstilte OSAs 125-års jubileumsbok. Boka har blitt godt mottatt av medlemmer og andre utafor Sporveien. Boka omhandler for det meste de siste 25 åra, hvor politisk kamp har vært en rød tråd i hvordan foreninga har jobba. Å unngå konkurranseutsetting og oppsplitting har vært fanesaken, og vil være det fortsatt. Det klarer vi ikke uten ett samla OSA. Dèt sagt: uten grunnlaget og kamplysten fra starten i 1894 hadde nok kollektivtrafikken hatt en annen organisering i dag.

Generelt

Leder - OSA-Sporet 5

Rune Aasen
OSAleder Rune Aasen

Jernbanereformen- en nytenkning?

Oppsplitting- privatisering av Jernbanen har medført en flora av selskaper i den nye organiseringen av jernbanen i Norge. Samferdselsminister Dale fra Frp mener at anbudsutsettingen av jernbanen har vært vellykket. Han har tydeligvis ikke fått med seg at hverken Go Ahead eller SJ ennå ikke har kjørt en meter på de strekningen de fikk tildelt.
Generelt

Fase 1 kurs for tillitsvalgte

Dato: 15.04.2020

Som et ledd i grunnskoleringa av tillitsvalgte avholder vi 15. - 17. april Fase 1 kurs for tillitsvalgte. 

Generelt Kalender

Introduksjonskurs for OSA medlemmer - Fullt!!

Dato: 05.03.2020

Introkurset er et kurs som er et tilbud til alle nye medlemmer i OSA. Har du vært medlem en stund, men lurer fremdeles på hva foreninga arbeider med eller hva slags fordel du har som medlem. Er dette også et nyttig kurs for deg. 

Generelt Kalender

Trondheimskonferansen

Dato: 31.01.2020

31 - 2 februar. Trondheimskonferansen i regi av LO trondheim. 

Generelt Kalender

Trenger en digital oppvåkning

Trenger.en.digitaloppvåkning
ENKLERE HVERDAG: Produksjonsleder i Sporveien Oslo, Kjetil Borgen, på oppdrag med kollegene Glenn Johansen (t.h.) og Ilir Neziri for å rette feil på ledningsnettet til trikken.


Lettere å jobbe med en app enn papir


– Tidligere fikk vi arbeidsordrene våre på papir fra sjefen, men nå skjer alt i denne vedlikeholds­ appen. Det er veldig mye enklere for oss, forklarer produksjonsleder i Sporveien Oslo, Kjetil Borgen.
Han er ute på oppdrag sammen med kollegene Glenn Johansen og Ilir Neziri. Jobben er å rette feil som oppstår på de strømførende kablene til trikken i Oslo. Å slippe papir som blir borte er en lykke. I tillegg blir alt av rapportering mye enklere.
Generelt

Juletrefest 5/1-2020

Framfylkingen og OSA inviterer til juletrefest i Sagene samfunnshus søndag 5/1 kl 16 - 1830
2019 FFIO Juletrefest 5.1.2020


Generelt