Trondheimsresolusjonen 2023

Pressemelding
Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» vedtok 29.01.23 å oppfordre fagforeningene til å støtte initiativet til en dyrtidsaksjon med krav om sterkere politiske grep mot en uakseptabel prisvekst og økende fattigdom. Samt kreve kompensasjon for reallønnsnedgang ved årets mellomoppgjør. Konferansen vedtok også å oppfordre fagforeningene i samarbeid med LOs lokalorganisasjoner å mobilisere til landsomfattende aksjoner 16. mars i protest mot strømpriskrisa og for krav om politisk kontroll over krafta.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Landets største fagligpolitiske verksted ble arrangert helga 27. – 29. januar 2023, og samlet 530 tillitsvalgte fra 145 fagforeninger og 21 av LOs lokalorganisasjoner fra hele landet på Scandic Lerkendal. Fra utlandet deltok faglige tillitsvalgte fra England, Sverige og Danmark.
 
Følgende uttalelser ble vedtatt:
 Trondheimsresolusjonen 2023.
 Strømkampen krever større engasjement fra hele fagbevegelsen.
 Politisk kontroll med strømprisen. Mobiliser til aksjonsdagen 16. mars.
 Feilklassifisering av arbeidere og kollektiv søksmålsrett.
 Økende økonomisk usikkerhet i dagens dyrtid.
 Sameksistens på havet!
 Palestinerne trenger handling – ikke ord! Boikott Israel
 En rettferdig asylpolitikk
 
Neste Trondheimskonferansenarrangeres 26. – 28. januar 2024
 
For nærmere informasjon: 
John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og omegn

https://loitrondheim.no/


Trondheimskonferansen 2023 vil motarbeide all politisk høyrevridning i verden og de stadig øk­ende ulik­het­ene mellom folk, klasser og land. For å få til dette i Norge er BAMA-linja viktig med sine strate­giske punk­t­er:

B for å bekjempe nyliberalismen og høyrepolitikk nasjonalt og internasjonalt ved å lansere alternativer og en politikk fun­damentert på fag­bev­egelsens verdigrunnlag. A for å avvise arbeids­kraft­kjøper­foren­inger og arbeidskraft­kjøperes angrep på og undergraving av lands­omfattende tariffav­tal­er. M for å motvirke høyredreining i fag- og arbeiderbevegelsen. A for å aktivi­sere fagbevegelsen. Kapitalistenes off­ensive og aggressive framferd raserer livsgrunnlaget vårt og sender altfor mange mennesker ut i elendighet. LO må bruke sin sjølstendige kraft på venstresida og alltid være partipolitisk uavhengig, men aldri politisk nøytral. Vi er for en demokratisk sosialisme der arbeiderklassen, folkeflertallet, har kontroll over produksjon og verdiskaping. Vi kjemper for et samfunn bygget på sosialistiske og feministiske prinsipper som ivaretar klima, miljø og folket.

Generelt

OU fondet - søknadsfrist februar 2023

Dato: 20.02.2023

Sporveiens opplysning og utdanningsfond, også kjent som OU fondet er nå åpen for nye søknader om økonomiske tilskudd til studier. Fondet har som formål å stimulerer de som jobber i Sporveien til å øke egen kompetanse og utvikling gjennom studier og faglig påfyll. Du har muligheter til å søke om 12.500,- pr. Semester eller 25.000,- for ett fullt studieår. Utlysning for søknader er 30. januar, 2023 og søknadsfrist er 20.02.2023. 

Generelt Kalender

Pressemelding fra Bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet

Gi oss trygghet bak rattet!

Vi har ikke flere kolleger å miste. Onsdag 28 desember omkom en bussjåfør i Fredrikstad i en kollisjon med en annen buss. Oslo Sporveiers Arbeiderforening, Fagforbundet mener bussjåførenes sikkerhet er ikke-eksisterende.

Bussarbeiderklubben Generelt

Uttalelse om sikkerhet for bussførere

Dato: 17.01.2023

OSA bussklubben har varslet at alle busser vil stå stille ett minutt tirsdag 17. januar kl. 12.30. Stansen vil skje på nærmeste holdeplass.
Stansen er en politisk markering i sympati med de etterlatte og kolleger for bussføreren som døde i en bussulykke i Fredrikstad den 28. desember. Bussføreren blir begravet på samme tid som markeringen starter. Stansen er landsomfattende og i enighet mellom LO-forbundene/YS og NHO/Spekter.

Bussarbeiderklubben Generelt

Uttalelse Qatar VM

Oslo Sporveiers Arbeiderforening (OSA) står i solidaritet med fremmedarbeiderne i Qatar.

Per i dag er det omtrent 2 millioner fremmedarbeidere som bor og jobber i Qatar. Flere undersøkelser viser at disse har lange og tunge arbeidsdager uten fri, samt dårlige og skitne boforhold. I tillegg har arbeidsgivere hatt rett ved lov til å holde igjen både pass og lønn. Over flere år har det blitt dokumentert gjentatte brudd på menneskerettighetene.
Generelt

Støtteuttalelse fra OSA til de streikende i PBL barnehagene

Det ble brudd i forhandlingene i meklingen mellom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL (Private Barnehagers landsforbund) og dermed streik fra 17. oktober. Årsaken var, ikke overraskende, pensjon.

Generelt

En uventet mulighet 2.0

Oslo kommune kan med enkle grep ta tilbake driften av kollektivtrafikk på buss, i tråd med LO-kongressens enstemmige vedtak i juni. Praktiske spørsmål finnes det alltid gode løsninger på. Nå gjenstår bare spørsmålet om den politiske viljen er til stede.

Klubbsider Generelt

Sporveien – Fremtidig spikerprodusent...

I utgangen av 2023 vil vi ha rundt 50 SL-18 trikker rullende rundt i byen og Sporveiens gamle trikkeflåte fases ut. Dør-1 problematikken vil da være borte, trikkeførerne har låst seg inne i førerrommet og kastet nøkkelen. Human interaction, no bueno.

Klubbsider Generelt

OSA-Leder'n

internasjonale-brigader

Monument over de frivillige brigadistene som kjempa mot Francoregimet. 300 av dem var arbeidsfolk fra Norge.
Klubbsider Generelt

OSA-Sporet Nr.2 2022

OSA-Sporet er ute! Vi har sendt ut blader til lokasjoner i Sporveien, spør en tillitsvalgt om du ikke finner den på din arbeidsplass. 

Bladet kan også leses digitalt: https://online.flippingbook.com/view/785921465/

OSA-Sporet