VERKSTEDKLUBBEN AVHOLDER ÅRSMØTE

Dato: 13.01.2021

Årsmøte-VE2021
Møtet foregår elektronisk med appen Zoom.

DAGSORDEN:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetninger
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag til valg av tillitsvalgte (andre enn valgkomiteens innstilling)
må fremmes skriftlig, før punkt 4 på dagsorden, i møtechat eller på e-post til HARALD.JEPPESEN@SPORVEIEN.COM .

Verkstedklubben Generelt Kalender

NYTT INTRODUKSJONSKURS FOR MEDLEMMER

Dato: 18.01.2021
Studie- og agitasjonsutvalget avholder 18 – 19 januar, 2021 introduksjonskurs for OSA medlemmer og tillitsvalgte.
Dette kurset bør prioriteres av medlemmer og tillitsvalgte som ikke tidligere har fullført dette.

Skjermbilde 2021-01-01 kl. 16.55.59

Generelt Kalender

Gjerdrum - OSA bevilger

Skjermbilde 2020-12-31 kl. 21.57.08
OSA bevilger 5.000 kroner til Norsk Folkjehjelp som et bidrag til å hjelpe lokalbefolkninga i Gjerdrum. Norsk Folkehjelp har vært på plass med frivillige for å bistå i denne utrolig vanskelige situasjonen som har vært og fortsatt er.

OSA vil støtte solidarisk opp om det arbeidet som foregår for å hjelpe de som er ramma.

AU, OSA
Klubbsider Generelt

Juletrikken 2020

20181218-191800-Juletrikken1

OSA og Sporveien har siden 2015 satt opp «lystrikken» i sentrum, hvor meninga har vært å gi en liten gest til de som trenger det. Tillitsvalgte har delt ut mat og drikke, og slått av en prat med noen av de som har havna utafor eller stressa julehandlere.

20181219-171346-Juletrikken2

Klubbsider Generelt

Broen til framtiden 2021

Dato: 11.02.2021

2021 blir et skjebneår: Skal vi klare å halvere utslippene våre innen 2030, samtidig som vi gjenreiser oss etter koronapandemien og stanser tap av naturmangfold, er det helt avgjørende at vi får et klimavalg som gir oss effektiv og sosial rettferdig klimapolitikk. En klimapolitikk som skaper grønne arbeidsplasser, som fordeler og som gjør at Norge tar sitt ansvar i den globale dugnaden og bidrar til klimarettferdighet. Vi trenger en grønn omstart etter Stortingsvalget!

Generelt Kalender

OSA årsmøte digitalt

Dato: 28.01.2021

Møtet blir arrangert digitalt (Zoom). Følg med på oppslag/info

Generelt Kalender

Årsmøte personal- og ledelsesklubben

Dato: 12.01.2021

Møtet blir arrangert digitalt (Zoom). Følg med på oppslag/info

Generelt Kalender

HBK - Uttalelse dagpenger

HBK-uttalelse
Koronapandemien preger Norge og verden sterkt, og Oslo opplever nå en sosial nedstenging. Ansatte i mange bransjer blir permittert og sendt til NAV for å motta dagpenger. En stor andel av disse er studenter som ikke har rett på dagpenger.
Helgedagsklubben Generelt

Boikott av Wizzair

osa_logo
OSA oppfordrer til å signere oppropet til LO i Oslo (https://lo-oslo.no/wizzair/) og boikotte Wizzair så lenge de driver fagforeningsfiendtlig virksomhet. OSA oppfordrer Sporveien til å gjøre det samme.
Generelt

Uttalelse til støtte for oppsagte tillitsvalgte ved Schindler Heis

OSA gir sin fulle støtte til Heismontørenes fagforening og og heismøntørene i Schindler-saken.

Schindler driver nå systematisk fagforeningsknusing ved å sparke tillitsvalgte som de mener er brysomme. I ett ryddig arbeidsliv trengs et system av tillit – ikke mistillit og misbruk av makt.
Generelt

Fagforbundets SOS-barneby er 10 år - nyhetsbrev

lekeapparatet foto Turid Weisser
Av Turid Weisser (tekst og alle fotos)

28. september var det 10 år siden barnebyen vår ble åpnet! Det var planlagt feiringer i Huambo og her hjemme, men både feiring og årets reise ble avlyst på grunn av pandemien. Vi håper å få tatt det igjen når pandemien er over. I mellomtiden er det bare å gratulere og takke for Fagforbundets store og viktige engasjement i Huambo. 
SOS Barnebyer Generelt

Antirasistisk plattform - LO i Oslo

Representansskapet til LO i Oslo vedtok i møte 30. november å tilslutte seg en felles plattform for antirasistiske motmarkeringer.
Last ned plattformen som PDF her:
plattform-antirasistiske-motmarkeringer
Generelt

Lønnsoppgjøret til uravstemning

Dato: 10.12.2020
osa_logo
Det er enighet i alle tariffer i område ni i Spekter. Uravstemning blir sendt ut i nær framtid med frist 10. desember.
OSA anbefaler medlemmene å stemme ja til oppgjøret, som i år blei spesielt på grunn av koronasituasjonen.

Generelt Kalender

Digitalt Fase 1 kurs - grunnskolering for tillitsvalgte

Dato: 15.12.2020

57625241_1829346427168855_618550498734875164_n


osa_logofagf

Studie- og agitasjonsutvalget inviterer tillitsvalgte som ennå ikke har fullført Fase 1 kurs for tillitsvalgte til kurs 15., 17. og 18. desember. Vi har etter flere forsøk å avholde et fysisk kurs for tillitsvalgte, falt ned på at vi må avholde dette som et digitalt kurs og vil være like kvalifiserende til videre skolering i Fagforbundet som vanlig.
Generelt Kalender

Fase 1 for tillitsvalgte - Digitalt grunnskoleringskurs

Dato: 15.12.2020
osa_logo fagf
Studie- og agitasjonsutvalget inviterer tillitsvalgte som ennå ikke har fullført Fase 1 kurs for tillitsvalgte til kurs 15., 17. og 18. desember. Vi har etter flere forsøk å avholde et fysisk kurs for tillitsvalgte, falt ned på at vi må avholde dette som et digitalt kurs og vil være like kvalifiserende til videre skolering i Fagforbundet som vanlig. 
Generelt Kalender

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2021

Dato: 30.01.2021
Trondheimskonferansen2010
FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

Videokonferanse lørdag 30. januar 2021

Vi inviterer til Trondheimskonferansen 2021. 
Styret i LO i Trondheim har vedtatt å tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til den aktuelle smittesituasjonen med covid-19.
Det blir dessverre derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim, men vi ønsker å gjennomføre en digital konferanse lørdag 30. januar 2021 kl. 11.00 - 14.30.
Generelt Kalender

Utalelse OSA Hovedstyre : Full støtte til forslag om rekommunalisering av buss - uten anbud!


Oslo Sporveiers arbeiderforening har 18. november, 2020 vedtatt følgende uttalelse om rekommunalisering av buss i Oslo. 
Det er et samla hovedstyre som står bak tillitsvalgte og bussførerne i kampen for å ta bussen tilbake i kommunal regi. 

marit-streik
Skjermdump fra TV2 nyheter
Bussarbeiderklubben Generelt

Streik under covid i Palestina

tulkarem
Smittetrykket
Forskjellige kilder opererer med forskjellige tall, men WHO melder 12. november om 719 nye smittetilfeller og 5 dødsfall, 617 til sammen. Smittetallet for Vestbredden og Gaza ligger på om lag 73 000, vel 65 000 har friskna til, 40 er på intensiven, 11 på respirator, men det ser ut som om kurvene er i ferd med å flate litt ut. Fra Ramallah hører vi at folk har slutta å være så redde sjøl om smitten nå er verre enn i starten. Palestinske myndigheter var raskt ute med å stenge ned så snart smitten var oppdaga. Nå vender folk tilbake til normalt liv, restaurantene og barene er åpne og folk treffes.

Lederen for New Unions Muhammed Blady, som flere har møtt, har vært blant de smitta og innlagt på intensiven, men er nå som vi kan se frisk og i full virksomhet igjen.

Okkupanten israel, hvor pandemien har spredd seg i fritt løp, har heller ikke bidratt til å redusere smitten, snarere tvert imot. De har vært avhengig av palestinsk arbeidskraft i perioden, og har laga flere høl i muren sånn at arbeidskraft kan strømme friksjonsfritt til og fra israelske bedrifter. Det finnes mange fortellinger om israelsk militære som dumper infiserte og sjuke arbeidere liggende i grøftekanten på sjekkpunktene for å overlate dem til seg sjøl og omsider bli plukka opp av et hardt belasta palestinsk helsevesen.
Generelt

Introkurs for nye OSA medlemmer

Dato: 09.11.2020
9. - 10. november arrangerer studie- og agitasjonsutvalget introduksjonskurs for nye medlemmer. Kurset er for alle medlemmer som ønsker å lære litt mer om foreninga og hvilke plikter og rettigheter du som medlem har. 

Skjermbilde 2020-10-21 kl. 09.44.58
Generelt Kalender

Frist for saker til landsmøte 2021

Dato: 26.10.2020
fagf
Foreningenes frist for innsending er 26.oktober.
Regionstyret vil innstille på foreningenes forslag, som skal behandles i representantskapet 19.november
Generelt Kalender

Felles kamp mot rasisme - Fagforbundet Oslo

Representantskapet i Fagforbundet Oslo vedtok 7. oktober 2020 en uttalelse mot rasisme og nazisme
Fagforbundet Oslo ser med bekymring på framveksten av rasistiske og nazistiske organisasjoner og miljøer i Norge og Europa. I den siste tida er det den rasistiske grupperingen Stopp Islamiseringa av Norge (SIAN) med sine hatefulle markeringer som har vært i fokus. Fagforbundet har deltatt både med faner og folk i demonstrasjonene mot disse rasistiske arrangementene. Dette mener vi er viktig og riktig. Fagforbundet Oslo vil fortsette å mobilisere til denne typer motdemonstrasjoner.
SIAN har også tette bånd til enda mer ytterliggående grupperinger som Den Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR). Disse hadde i slutten av september en antisemittisk markering utenfor den jødiske moskeen i Oslo og den israelske ambassade i forbindelse med den jødiske høytiden Jom Kippur. Denne markeringen ble utført av tre nazister, og var på den måten ingen styrkemarkering. Imidlertid var det samtidig tilsvarende markeringer i flere land og gir et uhyggelig ekko fra fortiden. Slike markeringer uttrykker holdninger Fagforbundet Oslo mener er avskyelige og tar sterkt avstand fra.
Generelt

Møte Bussarbeiderklubben OSA

Dato: 08.10.2020
OSA-buss-Oslo
Vi hurtiginnkaller til samling for medlemmer i OSA bussklubben torsdag 8. oktober kl. 18.00 på Oslo Kongressenter sal C.
Vi tar en oppsummering av resultatet av streiken og hva som skjer framover.

Har du har en streikevest tar du med denne. Ellers skal den leveres til klubbkontoret på Alnabru.

Møte blir også digitalt på Teams “last ned” (https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Stor takk til OSAs medlemmer på bussen!

OSA-buss-Oslo
Vi takker for den innsatsen OSAs medlemmer har gjort under streiken. De har vist hvor viktig det er å være ett kollektiv og at vi drar i samme retning. Våre medlemmer har bidratt stort til at opinionen støtta streiken!
Bussarbeiderklubben Generelt

Resultat av bussbransjeforhandlingene

protokoll-buss
Vi er glad med at partene endelig kom til enighet. Det at fire forbund har stått sammen i en arbeiderkamp var det utslagsgivende i å få til en løsning.

- Lønna blir nå løfta til 94% av industriarbeiderlønn.
- Ett løft for mekanikere, hjelpearbeider, renholdere og turbilsjåfører.
- Forskuttering av sjukepenger.

Resultatet kan du laste ned her:
riksmeklerens-motebok-pa-bussbransjeavtalen-spekter

Nå er det opp til uravstemminga og avgjøre om dette er bra nok. Meldemmene skal stemme over resultatet i uravstemming seinere i oktober. Vi venter spent på dette.

Bussarbeiderklubben Generelt