Webinar: Kollektivtransport i Innlandet

Dato: 05.10.2022
Det offentlige, som staten, fylkeskommunen og kommunen har mange offentlige oppgaver som skal gjøre min og din hverdag så god som mulig. En av oppgavene til fylkeskommunen er kollektivtrafikken. Fylkestinget i
Innlandet skal i desember vedta om kollektivtransporten i Innlandet fortsatt skal ut på anbud, eller om fylkeskommunen selv skal drifte det i egenregi.
Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Nyhetsbrev august bussarbeiderklubben

Her er nyhetsbrev for august 

 bussklubbens nyhetsbrev 11.august
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt

Nyhetsbrev OSA Bussklubben mai

Nyhetsbrev for OSA Bussklubben mai 22

Lønnsoppgjøret i bussbransjen til uravstemning 

Les mer: OSA bussklubben 13. mai

Bussarbeiderklubben Generelt

Enighet mellom OSA og Sporveien i hovedoppgjøret 2022!

Oslo Sporveiers Arbeiderforening har kommet til enighet med Sporveien om årets hoved- og lønnsoppgjør! Forhandlingene startet mandag 25 april og ble avsluttet 3 mai.
Forhandlingsutvalget til OSA og leder Ola Floberg ser seg meget fornøyd med resultatet av årets hovedoppgjør. 

hovedoppgjør 2022
Klubbsider Generelt

Årsmøte i Kollektivtrafikkens Personellservice

Dato: 10.05.2022
Med dette innkalles det til Årsmøte 2022
Tid: Tirsdag 10. mai 2022 kl. 17.00
Sted: Sangerhallen Majorstueperrongen retning sentrum/øst 0369 OSLO