Arkiv

Digitalt Fase 1 kurs - grunnskolering for tillitsvalgte


57625241_1829346427168855_618550498734875164_n


osa_logofagf

Studie- og agitasjonsutvalget inviterer tillitsvalgte som ennå ikke har fullført Fase 1 kurs for tillitsvalgte til kurs 15., 17. og 18. desember. Vi har etter flere forsøk å avholde et fysisk kurs for tillitsvalgte, falt ned på at vi må avholde dette som et digitalt kurs og vil være like kvalifiserende til videre skolering i Fagforbundet som vanlig.
Generelt Kalender

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2021

Trondheimskonferansen2010
FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

Videokonferanse lørdag 30. januar 2021

Vi inviterer til Trondheimskonferansen 2021. 
Styret i LO i Trondheim har vedtatt å tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til den aktuelle smittesituasjonen med covid-19.
Det blir dessverre derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim, men vi ønsker å gjennomføre en digital konferanse lørdag 30. januar 2021 kl. 11.00 - 14.30.
Generelt Kalender

Utalelse OSA Hovedstyre : Full støtte til forslag om rekommunalisering av buss - uten anbud!


Oslo Sporveiers arbeiderforening har 18. november, 2020 vedtatt følgende uttalelse om rekommunalisering av buss i Oslo. 
Det er et samla hovedstyre som står bak tillitsvalgte og bussførerne i kampen for å ta bussen tilbake i kommunal regi. 

marit-streik
Skjermdump fra TV2 nyheter
Bussarbeiderklubben Generelt

Streik under covid i Palestina

tulkarem
Smittetrykket
Forskjellige kilder opererer med forskjellige tall, men WHO melder 12. november om 719 nye smittetilfeller og 5 dødsfall, 617 til sammen. Smittetallet for Vestbredden og Gaza ligger på om lag 73 000, vel 65 000 har friskna til, 40 er på intensiven, 11 på respirator, men det ser ut som om kurvene er i ferd med å flate litt ut. Fra Ramallah hører vi at folk har slutta å være så redde sjøl om smitten nå er verre enn i starten. Palestinske myndigheter var raskt ute med å stenge ned så snart smitten var oppdaga. Nå vender folk tilbake til normalt liv, restaurantene og barene er åpne og folk treffes.

Lederen for New Unions Muhammed Blady, som flere har møtt, har vært blant de smitta og innlagt på intensiven, men er nå som vi kan se frisk og i full virksomhet igjen.

Okkupanten israel, hvor pandemien har spredd seg i fritt løp, har heller ikke bidratt til å redusere smitten, snarere tvert imot. De har vært avhengig av palestinsk arbeidskraft i perioden, og har laga flere høl i muren sånn at arbeidskraft kan strømme friksjonsfritt til og fra israelske bedrifter. Det finnes mange fortellinger om israelsk militære som dumper infiserte og sjuke arbeidere liggende i grøftekanten på sjekkpunktene for å overlate dem til seg sjøl og omsider bli plukka opp av et hardt belasta palestinsk helsevesen.
Generelt

Introkurs for nye OSA medlemmer

9. - 10. november arrangerer studie- og agitasjonsutvalget introduksjonskurs for nye medlemmer. Kurset er for alle medlemmer som ønsker å lære litt mer om foreninga og hvilke plikter og rettigheter du som medlem har. 

Skjermbilde 2020-10-21 kl. 09.44.58
Generelt Kalender

Frist for saker til landsmøte 2021

fagf
Foreningenes frist for innsending er 26.oktober.
Regionstyret vil innstille på foreningenes forslag, som skal behandles i representantskapet 19.november
Generelt Kalender

Felles kamp mot rasisme - Fagforbundet Oslo

Representantskapet i Fagforbundet Oslo vedtok 7. oktober 2020 en uttalelse mot rasisme og nazisme
Fagforbundet Oslo ser med bekymring på framveksten av rasistiske og nazistiske organisasjoner og miljøer i Norge og Europa. I den siste tida er det den rasistiske grupperingen Stopp Islamiseringa av Norge (SIAN) med sine hatefulle markeringer som har vært i fokus. Fagforbundet har deltatt både med faner og folk i demonstrasjonene mot disse rasistiske arrangementene. Dette mener vi er viktig og riktig. Fagforbundet Oslo vil fortsette å mobilisere til denne typer motdemonstrasjoner.
SIAN har også tette bånd til enda mer ytterliggående grupperinger som Den Nordiske Motstandsbevegelsen (NMR). Disse hadde i slutten av september en antisemittisk markering utenfor den jødiske moskeen i Oslo og den israelske ambassade i forbindelse med den jødiske høytiden Jom Kippur. Denne markeringen ble utført av tre nazister, og var på den måten ingen styrkemarkering. Imidlertid var det samtidig tilsvarende markeringer i flere land og gir et uhyggelig ekko fra fortiden. Slike markeringer uttrykker holdninger Fagforbundet Oslo mener er avskyelige og tar sterkt avstand fra.
Generelt

Møte Bussarbeiderklubben OSA

OSA-buss-Oslo
Vi hurtiginnkaller til samling for medlemmer i OSA bussklubben torsdag 8. oktober kl. 18.00 på Oslo Kongressenter sal C.
Vi tar en oppsummering av resultatet av streiken og hva som skjer framover.

Har du har en streikevest tar du med denne. Ellers skal den leveres til klubbkontoret på Alnabru.

Møte blir også digitalt på Teams “last ned” (https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Stor takk til OSAs medlemmer på bussen!

OSA-buss-Oslo
Vi takker for den innsatsen OSAs medlemmer har gjort under streiken. De har vist hvor viktig det er å være ett kollektiv og at vi drar i samme retning. Våre medlemmer har bidratt stort til at opinionen støtta streiken!
Bussarbeiderklubben Generelt

Resultat av bussbransjeforhandlingene

protokoll-buss
Vi er glad med at partene endelig kom til enighet. Det at fire forbund har stått sammen i en arbeiderkamp var det utslagsgivende i å få til en løsning.

- Lønna blir nå løfta til 94% av industriarbeiderlønn.
- Ett løft for mekanikere, hjelpearbeider, renholdere og turbilsjåfører.
- Forskuttering av sjukepenger.

Resultatet kan du laste ned her:
riksmeklerens-motebok-pa-bussbransjeavtalen-spekter

Nå er det opp til uravstemminga og avgjøre om dette er bra nok. Meldemmene skal stemme over resultatet i uravstemming seinere i oktober. Vi venter spent på dette.

Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 11

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben
Dag 11, 30. september 2020

Riksmekleren kommer!
Jeg husker en vitsetegning fra forrige årtusen, der en innbygger fra en tilsynelatende primitiv stamme uti hittiheitta kommer springende bare ikledd lendeklede mens han roper «antropologene kommer, antropologene kommer». I det fjerne ser enn noen «hvite menn» med tropehatt og notisblokker nærme seg, mens en i landsbyen er i full sving med å gjemme unna radioer, fjernsynsapparat, kjøkkenmaskiner og andre moderne greier en i dag finner i alle hjem.
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtteerklæring til busstreiken fra Norsk Sjømannsforbund

På vegne av Norsk Sjømannsforbund og forbundsleiar Johnny Hansen so oversender me fylgjande støtteerklæring til dykk.
Den kan nyttas slik dykk finn det best egna til fornuftig bruk.

Sjø

Norsk Sjømannsforbund støtter de streikende bussjåførene i Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet. Transportarbeidere på tvers av alle transportformer merker et økt press på lønns- arbeidsvilkår. Vi støtter helt og fullt bussjåførenes kamp for en arbeidsdag å leve med og en lønn og leve av, sier Johnny Hansen, forbundsleder i Norsk Sjømannsforbund.

All lukke i kampen :)

Med venleg helsing

Stian Grøthe
Direktør politikk og myndighetskontakt Norsk Sjømannsforbund
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtt de streikende vekterne og bussjåførene

logltv
Vedtatt av styremøtet i LO GLTV (Vestoppland) 22. september 2020.

Det pågår for tida to store streiker i norsk arbeidsliv, der vektere og bussjåfører kjemper for rettmessige krav.

Det er mange likhetstrekk bak hvorfor de streiker. Begge grupper har for mange år siden protokollført at lønnsutviklingen i bransjen skal bedres. Samtidig har de sakket akterut, sammenliknet med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Lønn er en viktig forutsetning for rekruttering til enhver bransje. De krever derfor en lønn å leve av.

Begge bransjer er også preget av mye ubekvem arbeidstid, delte skift og en lite familievennlig arbeidshverdag. De krever derfor et arbeid å leve med.

Begge bransjer ønsker også utvikling gjennom kompetansehevende tiltak. Både vektere og bussjåfører trenger å føle at de blir satset på, i jobben. De krever derfor en bransje de kan ha en framtid i, og som de kan rekruttere til.

Dette er rettferdige krav som har bygd seg opp over flere år. Vekterne og bussjåførene har vår fulle støtte, og vi håper arbeidsgiverne snarlig tar kontakt for å innfri på disse punktene. Vi oppfordrer alle andre til å støtte dem.
Bussarbeiderklubben Generelt

Solidarisk hilsen fra København

Via Sara Bell, LO i Bergen
Jacob-Nerup
Skal hilse solidarisk til de streikende fra København, fra HK Service Hovedstadens faglige sekretær,  og si at sjåførene i København kjemper den samme kampen!
Bussarbeiderklubben Generelt

Full støtte til de streikende bussjåførene fra NKP

NKP-logo
Bussjåførene i Oslo og Viken gikk ut i streik fra arbeidstidas start søndag 20. september, da Spekter og NHO Transport ikke ville innfri bussjåførenes krav, og det ble brudd i meklingen. Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og Fagforbundet er oppgitt over deres manglende vilje.
Bussarbeiderklubben Generelt

Streikestøtte - Lokomotivpersonalets Forening Oslo

lokmann-logo
Vi støtter de streikende bussjåførene i deres kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår!

I lang tid har bussjåførene hengt etter i lønnsutviklingen. Det har gått hele 13 år siden partene i bussbransjen ble enige om at lønna gradvis skulle nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Her har arbeidsgiver svikta grovt - og det motsatte har skjedd. I tillegg jobber bussjåførene under svært krevende arbeidsvilkår og lite tilfredsstillende arbeidstidsordninger; de får for dårlig tid til sik-kerhetssjekk av buss, får ikke tid til dopauser, rutene er for stramme og skaper en belastende og stressende arbeidshverdag
Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 10

Frode-streik

Av Frode Eriksen, nestleder bussklubben OSA

< Til dag 9 - Dag 10, 29. september 2020

Rekruttering
På den tiende dagen fortsatte busstreiken. Ett av våre hovedpoeng med å rope «varsku» nå er rekrutteringen til yrket. NRK har sett nærmere på de elleve videregående skolene som tilbyr yrkessjåførutdanning. På VG3 er det kun 39 av 303 lærlinger som har søkt seg til bussjåfør-yrket, tendensen har vart i flere år. En av elevene sier til statskanalen at «Du må takle alle typer folk hvis du skal kjøre rutebuss. Det virker ikke så kjekt.»

Bussarbeiderklubben Generelt

En busstreikendes dagbok - dag 9

Frode-streik
Av Frode Eriksen, nesleder bussklubben

< Til dag 8 - Dag 9, 28. september 2020 - Til dag 10 >

«Stopp anbudene!»
Hadde det ikke vært for anbud på buss hadde det ikke eksistert noen buss-streik. Dette er det tilsynelatende vanskelig å få våre folkevalgte til å forstå. Leder i Oslo Arbeiderparti, Frode Jacobsen, sier til Klassekampen mandag 28. september at det er delte meninger om anbud i kollektivtrafikken. «Mens de som er med i Fagforbundet ønsker å avblåse anbudene, sier han at de som er organisert i Fellesforbundet, mener at det kan fortsette som i dag», og fortsetter «Mange i Fellesforbundet ønsker ikke å ta tilbake bussene. Jeg tror det er viktig å lytte til hele fagbevegelsen. Et annet argument er at det fungerer godt i dag.»
Bussarbeiderklubben Generelt

DERE HAR VÅR FULLE STØTTE! - Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd

Vi ønsker å takke dere for at dere tar i bruk kampvåpenet, og vi stiller oss rakrygga bak dere. Det står respekt av kampen nå som det er lett å rette frustrasjonen mot dere heller enn arbeidsgiver. Hold ut!

Kameratslig hilsen

Stine Westrum
Leder
For styret i Fagforbundet Helse, Sosial og Velferd, Oslo
Bussarbeiderklubben Generelt

Støtteerklæring Verkstedklubben i OSA

Støtteerkæring-VE
Sender vår støtte til streikende kamerater i bussen!
Denne kampen dere nå står i, er en kamp for likhet og rettferdighet. Jobben dere gjør for samfunnet er utrolig viktig, dere holder maskineriet i gang.

Kampen for å bli verdsatt for arbeidet dere gjør for det norske folk.
Kampen for å få betalt for arbeid dere utfører.
Kampen for en rettferdig lønn å leve av.

Vi i Verkstedklubben OSA står sammen med dere!
LYKKE TIL KAMERATER!!!
Verkstedklubben