Hovedstyret

Det er hovedstyret som har ansvaret for foreninga mellom medlems- eller årsmøter. Styret møter hver måned og består av klubblederne, AU, komité og utvalgsledere.
HVO, leder av feriehjemstyret og leder av valgkomitéen tiltrer styret.
Rune Aasen Styret, AU, Trikkeprosjektet E-post 97 03 24 95 Leder
Ola Floberg Styret, AU E-post 41 46 92 55 1. nestleder
Per Arne Nicolaysen Styret, AU, UVFT E-post 97 97 20 77 2. nestleder OSA, Leder PLK
Raymond Lorentzen Styret, Infrastrukturklubben, AU, Feriehjemstyret, Trikkeprosjektet E-post 95 89 55 40 Politisk sekretær, plassleder Maj, SST kontakt. Feriehjemstyret
Øystein Wiik Styret, AU E-post 91 74 60 54 Organisasjonssekretær
Tom Østli Styret, AU E-post 90 13 69 37 Kasserer
Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Andreas Fossum Haug Styret, Verkstedklubben, OSA Ung E-post 92 49 53 55 Leder OSA Ung, nestleder verkstedklubben
Tore Andreas Elton Styret, Sporvognsklubben, Trikkeprosjektet E-post 92 08 09 81 Leder Sporvognsklubben (Grefsen)
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben, UVFT E-post 90 60 65 34 leder Verkstedklubben (Grefsen)
Erling Dokken Styret, Personalklubben, UVFT E-post 95 08 40 63 Leder PLK
Stian Haldsrud Styret, Helgedagsklubben E-post 99 57 49 87 Leder Helgedagsklubben (T-Banen)
Marit Sauge Styret, Bussklubben E-post 45 81 00 34 Leder BKO
Thomas Stave Styret, Sporvognsklubben E-post 994 06 016 Plasstillitsvalgt Grefsen, Leder VK OSA, Plankomite leder
Ove Gustav Tønnessen Styret, Pensjonistutvalget E-post 90 12 92 32 Pensjonisttillitsvalgt
Geirr Cranner Styret, HVO E-post 97 72 81 26 HVO Konsern
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben, UVFT E-post 91370523 Sekretær Plasstyret Etterstad