Hovedstyret

Det er hovedstyret som har ansvaret for foreninga mellom medlems- eller årsmøter. Styret møter hver måned og består av klubblederne, AU, komité og utvalgsledere.
HVO, leder av feriehjemstyret og leder av valg- og kontrollkomitéen tiltrer styret.
Ola Floberg Styret, AU E-post 41 46 92 55 Leder OSA
Tom Østli Styret, AU E-post 90 13 69 37 Kasserer
Sores Yuzer Styret, AU, Feriehjemstyret E-post 934 98 917 Nestleder OSA, leder feriehjemstyret
Solemann Razzaq Styret, T-baneklubben, AU, UVFT E-post 93609988 Styret, AU, Polttisk sekretær, Sekretær T-baneklubben
Øystein Wiik Styret, AU E-post 91 74 60 54 Organisasjonssekretær
Marit Sauge Styret, Bussklubben E-post 45 81 00 34 Leder BKO
Stian Haldsrud Styret, Helgedagsklubben E-post 99 57 49 87 Leder Helgedagsklubben (T-Banen)
Thomas Stave Styret, Sporvognsklubben E-post 994 06 016 Leder Sporvognsklubben (Grefsen)
Harald Jeppesen Styret, Verkstedklubben E-post 90 60 65 34 Leder Verkstedklubben (Grefsen)
Kashif Qureshi Styret, Infrastrukturklubben E-post 91370523 Leder plasstyret Etterstad
Sara Helen Skogøy Styret, T-baneklubben E-post 46466840 Styre, Leder T-baneklubben
Erling Dokken Styret, Personalklubben E-post 95 08 40 63 Leder PLK (Grefsen)
Iver Gård Styret, Sporvognsklubben, Studieutvalget, UVFT E-post 95 02 21 79 Styret, Nestleder sporvognsklubben, Plasstillitsvalgt Holtet, Studieutvalget
Linarte Andersen Styret, Helgedagsklubben, OSA Ung E-post 91246167 Styremedlem HBK, Leder OSAUng
Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Geirr Cranner Styret, HVO E-post 97 72 81 26 HVO Konsern
Ove Gustav Tønnessen Styret, Pensjonistutvalget E-post 90 12 92 32 Pensjonisttillitsvalgt