Feriehjem styret

båt
Feriehjemstyret har ansvaret for daglig drift og investeringer til OSAs tre feriehjem, Herøya, Kjeholmen og Sagakollen.
Medlemsmøte i OSA har tidligere bestemt at OSA skal satse på feriehjemme. Det er har blitt gjort større investeringer på Kjeholmen og Sagakollen i form av blant annet oppgradering av enhetene, dusj- og toalett anlegg m.m. Det gjenstår endel oppgraderinger på Herøya, for at den skal få den standaren som er ønskelig for fremtiden. 

Medlemmene i styret velges på OSAs årsmøte og leder møter i hovedstyret. Kasserer og nestleder i OSA tiltrer feriehjemstyret.

Disse sitter i feriehjemstyret
Her finner du vedtektene for OSAs feriehjem
Epost: post_osaferie.no