Drømmen om Industrilønn

Publisert av Linda 06.05.2018

Theodor_Kittelsen_Soria_Moria_Google_Art_Project"Soria moria" av Theodor Kittelsen.
Skrevet av Frode Eriksen, nestleder i OSA Bussklubben. 

Bussførerne tjente for godt og må dermed akseptere en reallønnsnedgang slik at de på ny blir en lavtlønnsgruppe til neste lønnsoppgjør. Er målet om industrilønn bare en drøm?
Da Bussbransjeavtalen ble etablert i 2007 var målet til alle parter at bussførerlønna skulle opp på nivå med industriarbeiderlønn. Etter årets sentrale lønnsoppgjør mellom LO og NHO, kan det synes som veien dit blir lang.

Tankene går til Theodor Kittelsens bilde som beskriver gutten som speider mot det glitrende Soria Moria slott i det fjerne; et symbol på drømmen om å lykkes. Nå også om bussførernes drøm om industrilønn.

Lønnsoppgjøret avgjøres ved uravstemningen med siste frist 25. april, så når dette leses er den saken avgjort. Men selv om bussførerne samlet stemmer nei til resultatet spiller det ingen rolle i det store bildet.

 Det som ikke gis sentralt henvises til lokale oppgjør, den såkalte lønnsglidningen, som er opptil 1,3 prosent ifølge partene. Men lokale forhandlinger har ikke bussbransjen.

 Reallønnsnedgangen kommer til tross for at vi har et bakteppe der behovet for førere øker. NHOs egne tall viser at det trengs 1000 bussførere årlig, mens bare 300 utdannes. I løpet av de neste 20 årene skal over halvparten av dagens bussførere pensjoneres.

 I et kapitalistisk samfunn øker prisen på en vare det er knapphet på. I dette bildet er det bussførere som er mangelvare, og en kan hevde at kapitalismen er avviklet som system i det minste for denne gruppen arbeidstakere.Lønnsoppgjøret er en villet løsning der de fire forbundene (Fagforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Jernbaneforbund og

Yrkestrafikkforbundet) oppfordrer sine medlemmer å stemme ja, muligens med påholden penn. Men som Stein Guldbrandsen i Fagforbundet tørt konstaterer på sin egen Facebook-side: «Det økonomiske resultatet ble magert i normallønnsavtalene, deriblant Bussbransjeavtalene (BBA).» Yrkestrafikkforbundet går mye lengere, og nærmest beklager resultatet på eget nettsted: «Bussjåførenes lønnsøkning blir derfor dessverre bare på 1,30 kr per time i år.»

 I 2016 lå bussførerne på 97 prosent av industriarbeiderlønn, «hårfint innenfor det nivået vi måtte opp på for ikke å ta en konflikt», sa Fagforbundets forhandlingsleder Stein Guldbrandsen til Frifagbevegelse da. Nå vet førergruppene i det minste hva en bør kunne forvente i det forbundsvise lønnsoppgjøret 2020. For å ta igjen industriarbeiderlønna trenger bussførerne et lønnsoppgjør av historiske dimensjoner med bortimot 10 prosents lønnsvekst. Eller er målet om industrilønn like fjern som Soria Moria slott?