NHO trikser med tallene

Publisert av Ola 25.09.2018

dn-innlegg-20_9_18DN 20.9.18
NHO Transport har endelig lagt ut Vista Analyses rapport "Anbud i bussmarkedet - samfunnsøkonomiske konsekvenser"
Vi sakser kommentar av Helene Bank i For velferdsstaten:
Nesten all kollektiv busstransport er konkurranseutsatt i dag. Likevel påstår konsulentselskapet Vista analyse i notatet som er bestilt av NHO Transport, at det er store besparelser årlig på konkurransen. Men det finnes ingen nye data eller fakta i notatet. Tvert imot. Det er ren teoretisert ideologisk analyse og antakelser som konkluderer med et tall med to streker under.
Et faktum som statistisk sentralbyrå har vist, er at enhetskostnadene per passasjer som reiser med buss har blitt redusert med 17 prosent siden 2010. I denne tiden har rutetilbudet og passasjergrunnlaget økt. Flere passasjerer i en buss gir mindre utgifter. Det har for så vidt også Vista analyse beskrevet. Så gjetter Vista analyse at 10-15 prosent av den reduserte passasjerkostnad skyldes konkurranseutsettingen og anbud.

Økte belastninger og stress

Det kan selvfølgelig hende er sant at det også har vært konkrete innsparinger, for sjåførene får lavere pensjon når de overføres fra offentlige tilsetting til private, og lønnen beveger seg nedover til Bussbransjeavtalens minimumssatser. Derimot er det dokumentert i tidligere studier at det etter hvert anbud øker arbeidsrelaterte belastninger og stress.

I tillegg blir teknisk personell, rengjøringspersonell og vedlikeholdspersonell i stor grad gjort med innleie. (Transportøkonomisk institutt -TØI 2008). Men det er svært upresist å kalle innsparingene for effektivisering når og om det er ansatte som betaler for konkurranseutsettingen, mens de kommersielle aktører henter ut overskudd.

(...)

Samfunnsmessige kostnader

Jeg savner en ærlig gjennomgang av samfunnsmessige kostnader og såkalte transaksjonskostnader ved anbud ved for eksempel:

1) Hvor mye profitt tas ut på offentlige midler fra de stadig større busskonsern som har anbudene, som kunne vært brukt til å bedre tilbudet; 
2) Hva er kostnadene ved underforbruket av materiell, der busser blir byttet ut alt for tidlig, i stedet for å bli byttet ved behov. 
I dag er de fleste bussene så bra teknisk og miljømessig at litt bedre miljøkrav i et anbud ikke nødvendigvis oppveies av produksjonsinnsatsen når nesten nye busser ikke lenger brukes. 
3) Hva koster anbuds- og oppfølgingsprosessene i fylkeskommunene? 
Anbud krever at busstransporten er organisert etter en markedsløsning med bestiller-utførerorganisering. Notatet antar man vil trenge en slik organisering uansett om transporten er utsatt for anbud eller offentlig egenregi. Uten anbud kan disse ressursene gå direkte til tjenester. Disse kostnadene er ikke inkludert av Vista analyse – og det nevnes ikke at de fleste busselskaper bare offentlige oppdragsgivere, så det er det offentlige som de facto finansierer busseselskapenes arbeid med anbud og kontraktsoppfølging.

Foreldet menneskesyn

I konklusjonen utviser notatets forfattere et menneskesyn som hører til i 100 år gammel amerikansk industriproduksjon, nemlig at arbeidere er uvillige til å jobbe om de ikke utsettes for et konstant (konkurranse) press.

Som en selvfølgelighet, konstaterer Vista analyse at om fylkeskommunene velger å drive kollektivtrafikken selv, i offentlig regi, «…. vil effektiviseringspresset som konkurranse om kontraktene gir, svekkes kraftig». Innforstått at da blir tilbudet dyrere og sjåførene latere.

Manglende medbestemmelse

I dag gjennomføres kontrakter, rutetilbud og ruter av stadig større selskap, med administrasjon langt fra sjåfører, ruter og trafikanter. Sjåførenes kompetanse brukes ikke, medbestemmelse forsvinner og innovasjon og motivasjon bli skadelidende.

Denne mangelen på fornuftig ressursbruk bagatelliseres også av Vista analyse, ved å kalle det «litt mindre medvirkning for sjåførene.

At NHO vil skaffe tall for å sikre konkurranse om offentlige skattepenger for sine medlemmer, er ikke noen overraskelse. Det kjenner vi tilbake til 2011 da NHO Service ble tatt i talljuks for å øke privatiseringen av andre offentlige tjenester.

Da ble daværende administrerende direktør Petter Furulund i NHO Service under et møte på Litteraturhuset i Oslo (23. mai 2011) konfrontert med at deres beregninger var ikke helt riktige, og han svarte: 
”Det er mulig det, men det som skiller er at vi har beregninger.” 
(www.youtube.com, «Politikerdebatt - Petter Furulund - For velferdsstaten»).

Tall teller i politikken, dessverre også når de er tatt ut av løse lufta. Det er viktig å huske på interessene til avsender før de blir til politikk.
https://frifagbevegelse.no/bloggen

Last ned hele rapporten her:
https://www.transport.no/