Streikestøtte - Lokomotivpersonalets Forening Oslo

Publisert av Ola 30.09.2020

lokmann-logo
Vi støtter de streikende bussjåførene i deres kamp for anstendige lønns- og arbeidsvilkår!

I lang tid har bussjåførene hengt etter i lønnsutviklingen. Det har gått hele 13 år siden partene i bussbransjen ble enige om at lønna gradvis skulle nærme seg gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Her har arbeidsgiver svikta grovt - og det motsatte har skjedd. I tillegg jobber bussjåførene under svært krevende arbeidsvilkår og lite tilfredsstillende arbeidstidsordninger; de får for dårlig tid til sik-kerhetssjekk av buss, får ikke tid til dopauser, rutene er for stramme og skaper en belastende og stressende arbeidshverdag
De har delte dagsverk hvor de må ta fri uten lønn midt på dagen. Det betyr feks at de jobber i mor-genrushet, har «fri» midt på dagen og deretter jobber i ettermiddagsrushet igjen. På denne måten kan en bussjåfør være opptatt med jobb opp mot 70 timer per uke, men kun få betalt for halvpar-ten. Dette er urimelig, urettferdig og legger på ingen måte grunnlaget for et godt liv.

Bussjåfører utgjør et av de samfunnskritiske yrkene, dette har vi alle fått høre under Korona-krisa. Da forventer vi også nå at arbeidsgiverne viser å sette pris på de folka som står i førstelinja og hol-der hjula i gang, bokstavelig talt. Bussjåførene sørger for helt essensiell infrastruktur der de frakter folk til og fra skole og jobb og på kryss og tvers av land og strand. De jobber til alle døgnets tider, 365 dager i året. De fortjener ei skikkelig lønn å leve av og en arbeidshverdag å leve med.

Lokomotivpersonalets Forening Oslo gir sin fulle støtte til de streikende bussjåførene i Norsk Jern-baneforbund, Fellesforbundet, Fagforbundet og Yrkestrafikkforbundet. Lykke til i kampen for et mer rettferdig arbeidsliv, stå på - vi står med dere!