Langtidsleie

Ledige hytter: 

Åremål/langtidsleie på privat øy - 9 hytter ledig fra 1. mai 2023. Søknad innen | FINN reise

For søknadsskjema: 
feriehjem@sporveien.com

Spørsmål: 
Bestyrer Lars Olsen tlf: 958 13 785

Søknad om langtidsleie