Dugnad Kjeholmen vår 2024

Dato: 04.05.2024
AndersogBresjnev
Dugnad på Kjeholmen avholdes lørdagene 4. og 11. mai. Det blir anledning til å delta fra fredag til søndag begge helger.
Generelt Kalender

Dugnad på Sagakollen

Dato: 09.05.2024
Solnedgang-Sagakollen-EGran-12

Vi har nå satt dato for vår-dugnad på Sagakollen.

Torsdag 9. mai, og lørdag 11. mai vil vi å få gjort i stand til sommersesongen. Hytter skal vaskes innvendig, terrasser skal spyles, hyttevegger vaskes/males (maling er væravhengig), buskas og kratt skal friseres, søppel ryddes, og lekeplassen friskes opp.
Generelt Kalender

Generalforsamling i Kollektivtrafikkens Personellservice

Dato: 23.04.2024
tirsdag 23. april 2024 kl 1700, Lilletorget  1, 0184 Oslo. 

Det skal behandles vanlige årsmøtesaker og foretas valg. 

Er du ikke medlem så kan du melde deg inn, gjerne før påmeldingsfristen til generalforsamlingen.

Du melder deg på til generalforsamlingen ved å ringe til Personellservice på telefon 22936690 eller ved å sende mail til post_at_ktps.no. Og altså senest tirsdag den 9. april 2024. 

Vi oppfordrer våre medlemmer til å melde seg på og til å møte opp på generalforsamlingen.
Generelt Kalender

Plankurs for tillitsvalgte - sporvogn og t-bane

Dato: 11.04.2024

Studie- og agitasjonsutvalget avholder plankurs for førere 11. - 12. april. Kurset avholdes på Grefsen base, på møterom "Simulator" i 4. etasje. 

Kalender

1. mai 2024 på Youngstorget

Dato: 01.05.2024
Hovedarrangementet starter kl. 11:45 og toget går kl. 12:50
1. mai-arrangementet på Youngstorget starter med korpsmusikk kl. 11:45. Talene starter kl. 12:00 og demonstrasjonstoget begynner å gå ut fra torget kl. 12:50. Det blir blant annet tale ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik, sang ved Sosialistisk kor i Oslo og korpsmusikk ved Oslo Janitsjar. Endelig program sendes ut etter påske.
Klubbsider Generelt Kalender

Medlemskode OSA

Dato: 14.02.2024
Facebook_medl kode info

Medlemskoden er kun sendt til OSA-medlemmer, koden blir publiser 26. februar for Fagforbundets medlemmer. I perioden hvor OSA-medlemmer har fortrinnsrett 12-26 februar er det kun OSA-medlemmer som kan benytte seg av rabattkoden.   


Kontakt osa@sporveien.no om du ikke har fått tilsendt kode på e-post
Generelt Kalender

Spekter A-delsforhandlinger - foreløpig dato

Dato: 09.04.2024

Avhengig av resultat i frontfaget

Kalender

Teknisk Beregningsutvalg

Dato: 16.02.2024

Tallene fra TBU viser lønnsveksten i fjor.

Kalender

Broen til framtiden – folkets klimakonferanse

Dato: 07.03.2024

Det regjeringsoppnevnte Klimautvalget 2050 slår fast at tempoet i oljenæringen reduserer norsk økonomis evne til å lage trygge, grønne jobber for framtida. Hvorfor fortsetter da regjeringen å «utvikle, ikke avvikle»? Lars Gulbrandsen, forsker ved FNI, medforfatter av en maktutredning om norsk klimapolitikk, forteller om sine funn på Broen til framtiden.

Hva vil effekten av utfasing av norsk oljenæring være på den enkelte arbeidstaker i tilknytning oljesektoren, og hvilke politiske tiltak trenger vi for å sikre en rettferdig omstilling? Camilla Houeland fra FAFO og flere andre forskere har utredet denne problemstillingen for Broen til framtiden. Noen av svarene får du på konferansen.

Meld deg på konferansen her. Det er gratis å delta!
Kalender

Forhandlingsstart hovedoppgjøret?

Dato: 29.04.2024

Vi er avhengig av at frontfagoppgjøret og A-delen i Spekter er ferdig før vi starter.

Kalender

OSA Hovedstyremøte 6-24

Dato: 19.06.2024

Med forbehold om endring av tid

Kalender

OSA Hovedstyremøte 5-24

Dato: 22.05.2024

Med forbehold om endring av tid

Kalender

OSA Hovedstyremøte 4-24

Dato: 24.04.2024

Med forbehold om endring av tid

Kalender

OSA Hovedstyremøte 3-24

Dato: 19.03.2024

Med forbehold om endrig av tid

Kalender

OSA Tariffmedlemsmøte - mars

Dato: 13.03.2024

Forbehold om dato. Hovedstyremøte innkaller etter styremøte 20 februar.

Kalender

Årsmøte innkalling OSA

Innkalling


Årsmøte innkalling Oslo Sporveiers Arbeiderforening

Onsdag 24/1-2024 kl. 1730 i
Røde Kors konferansesenter,
Hausmannsgate 5, 0186 Oslo

Årsberetning: https://online.flippingbook.com/view/84733503/ 

Valgkomiteens innstilling 

møteplakat_innkalling_årsmøte_2024
Klubbsider Generelt Kalender

Brodd mot nyliberalismen - seminar

Dato: 11.01.2024
Nettverksprosjektet ‘Arbeiderbevegelsen og nyliberalismen’.
Heldagsseminar torsdag 11. januar

Tidspunkt:     Kl 0900 – 1600
Sted:        Handel og Kontor Oslo Akershus, Youngstorget, Oslo sentrum

Seminaret er gratis og vi har så langt ikke satt noen begrensninger. De som er interesserte inviteres, men helst med tilknytning til fagforening/LO lokalt.

Påmelding sendes post_bygningsarbeider.no og senest 5. januar.

Oslo Sporveiers Arbeiderforening er bidragsyter
Generelt Kalender

OSA - på 1 - 2 - 3

Dato: 07.02.2024

Visste du at du at som medlem av OSA har en rekke fordeler og ordninger som kan trygge deg økonomisk både på jobb og i privatlivet? 

Er du usikker på hva tillitsvalgte skal hjelpe deg med? 

Syntes du det er vanskelig å vite hvordan du kan være med å påvirke i lønnsforhandlinger eller når endringer gjøre på din arbeidsplass?

Skjermbilde 2023-12-15 kl. 15.07.07

Kalender

Høstdugnad på Kjeholmen 2023

Dato: 07.10.2023
kje_stemning-046
Da er dato for årets høstdugnad satt på Kjeholmen - lørdag 7. oktober. KuriOSA henter innsatsvillige folk på Snarøya kl. 10.00.
Kalender

Forhåndsstemme til valget 2023 starter

Dato: 10.08.2023

Når og hvor kan du stemme ved valget i Oslo?

Du kan forhåndsstemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg fra 10. august til 8. september. Valgdagene er 10. og 11. september. Husk legitimasjon.https://www.oslo.kommune.no/politikk/valg/nar-og-hvor-kan-du-stemme/
Kalender

Kurs i ferieloven - åpent for alle!

Dato: 21.06.2023
I anledning Fagforbunds uka, arrangerer OSA kurs i ferieloven for både medlemmer og tillitsvalgte onsdag, 21. juni, kl. 16.00 - 19.00. På Sangerhallen - Majorstua.

Skjermbilde 2023-06-12 kl. 13.22.49
Kalender

Kvinner på Skinner 2023 - påmelding er åpnet!

Dato: 31.08.2023
For å melde deg på fyll ut skjemaet under og send inn. Du vil få tilsendt informasjon om konferansen i god tid før konferansen. Husk derfor å fylle inn korrekt epost adresse der du ønsker at vi kontakter deg!

Generelt Kalender

Kvinner på skinner 2023

Dato: 31.08.2023
Kvinner på skinner logo
Da nærmer det seg åpning til den årlige kvinnekonferansen Kvinner på Skinner. Konferansen er også i år på Kjeholmen, og dato blir 31. august – 1. september.

Generelt Kalender

Introduksjonskurs 30. - 31. mai

Dato: 30.05.2023
30. og 31. mai avholder OSA studie- og agitasjonsutvalg, 2 dagers introduksjonskurs for medlemmer i OSA som ønsker å lære mer om sine fordeler som medlem og sine rettigheter på arbeidsplassen. Eller medlemmer som rett og slett ønsker å lære mer om foreninga.

 Skjermbilde 2023-04-19 kl. 16.00.15
Kalender

Årsmøte i Personellservice

Dato: 25.04.2023
ktps-2023


Følgende saker behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
5. Årsberetning og regnskap 2022
6. Fastsettelse av honorarer til styrets medlemmer
7. Fastsettelse av revisors honorar
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre og valgkomité
a. 2 Styremedlemmer
b. Varamedlem til styret
c. Medlemmer til valgkomité

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 11. april 2023 og kan sendes til post_ktps.no
Årsberetning og årsregnskap vil være tilgjengelig på vårt kontor og vil bli tilsendt de som er påmeldt.
Påmelding til årsmøtet må skje innen 11. april 2023 på epost: post_ktps.no eller på telefon nr. 22 93 66 90.
Klubbsider Generelt Kalender

Årsmøte KTPS

Dato: 25.04.2023
ktps
Kalender

Invitasjon til Fagforbundets familieleir

Dato: 28.03.2023
Invitasjon til Fagforbundets familieleir23

Fagforbundet følger opp tidligere års suksess med to leirer fylt med aktiviteter for barn og voksne. For 2023 er det planlagt en leir på Arbeiderbevegelsens folkehøyskole på Ringsaker i uke 26 og på Haraldvollen leirskole i Målselv kommune i uke 31.
Klubbsider Generelt Kalender

INVITASJON TIL KVINNEDAGEN – 8.MARS

Dato: 08.03.2023

Fagforbundet Oslo inviterer til litt mat og prat før vi går samlet til Youngstorget for å markere kvinnedagen. Vi ber fagforeningene videreformidle tilbudet til tillitsvalgte og medlemmer. 

Tid:       Onsdag 8.mars 2023

              fra kl. 16.00 

(regner med at folk kommer litt spredt avhengig av når de slutter på jobb)

Generelt Kalender

Fase 1 - grunnskoleringskurs for tillitsvalgte

Dato: 08.03.2023

Studie- og agitasjonsutvalget, OSA avholder 8. – 10. mars, Fase 1 kurs for tillitsvalgte. Dette kurset bør prioriteres av tillitsvalgte som ikke tidligere har fullført dette. Dette kurset er obligatorisk å fullføre før du får ta videre skolering i Fagforbundets skoleringsløp. 

Skjermbilde 2023-02-10 kl. 12.34.27

Kalender

Spekter-oppgjøret starter med sentrale forhandlinger - A-delen

Dato: 17.04.2023

Spekter-oppgjøret starter med sentrale forhandlinger, kalt A-delen. Dette er bestemmelser som gjelder for alle virksomhetene. Lokale forhandlinger skjer utover våren.

Kalender

Frist frontfaget

Dato: 30.03.2023

Enighet eller brudd i forhandlingene. Evt mekling

Kalender

Overrekkelse av krav mellom LO og NHO

Dato: 27.03.2023
Frontfaget. Overrekkelse av krav mellom LO og NHO. Forhandlingene starter etter overrekkelsen.
Kalender

LOs representantskap vedtar krav til tariffoppgjøret

Dato: 21.02.2023

LOs representantskap vedtar oppgjørsformen og endelige krav til tariffoppgjøret

Kalender

Teknisk Beregningsutvalg foreløpige rapport

Dato: 17.02.2023

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) kommer med sin foreløpige rapport

Kalender

OU fondet - søknadsfrist februar 2023

Dato: 20.02.2023

Sporveiens opplysning og utdanningsfond, også kjent som OU fondet er nå åpen for nye søknader om økonomiske tilskudd til studier. Fondet har som formål å stimulerer de som jobber i Sporveien til å øke egen kompetanse og utvikling gjennom studier og faglig påfyll. Du har muligheter til å søke om 12.500,- pr. Semester eller 25.000,- for ett fullt studieår. Utlysning for søknader er 30. januar, 2023 og søknadsfrist er 20.02.2023. 

Generelt Kalender

Sosial kulturdag med OSA

Dato: 15.11.2022

OSA studie- og agitasjonsutvalg inviterer alle medlemmer med på en sosial og kulturell dag, 15. november, på Grønland. Vi møtes på museet og tar deretter en kaffe og hygger oss sammen på Kafe Asylet etter rundturen. 

Kalender

Påmelding til kurs for Valgkomiteer i OSA

Dato: 31.10.2022

Studie- og agitasjonsutvalget OSA avholder kurs for valgkomiteer. Kurset har for hensikt å styrke og trygge valgkomiteen i sitt arbeid inn mot og under årsmøtet. Påmelding gjøres ved å fylle ut skjema under. Permisjonssøknad sendes ut etter påmelding. 

Generelt Kalender

Grønn omstilling: Industri- og næringslivskonferanse

Dato: 07.11.2022
Industriaksjonen og De Facto inviterer til industri- og næringslivskonferanse.

Pris: 1500,- for to dager (inkl. lunsj).
Kalender

Y SST landskonferanse

Dato: 01.11.2022

Kalender

Hovedstyremøte 9-22

Dato: 16.12.2022

Kalender

Hovedstyremøte 8-22

Dato: 27.10.2022

Kalender

Webinar: Kollektivtransport i Innlandet

Dato: 05.10.2022
Det offentlige, som staten, fylkeskommunen og kommunen har mange offentlige oppgaver som skal gjøre min og din hverdag så god som mulig. En av oppgavene til fylkeskommunen er kollektivtrafikken. Fylkestinget i
Innlandet skal i desember vedta om kollektivtransporten i Innlandet fortsatt skal ut på anbud, eller om fylkeskommunen selv skal drifte det i egenregi.
Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Arbeidstids kurs for medlemmer og tillitsvalgte i OSA

Dato: 20.06.2022
Vi må alle forholde oss til arbeidstid på en eller annen måte. Uavhengig av hvilken jobb man har, eller hvor i bedriften man arbeider, er det viktig å ha en god arbeidstid som gjør at vi ivaretar helsa vår, og klarer å stå i arbeid. Derfor har vi i forbindelse med Fagforbunds uka valgt å arrangere et kurs i arbeidstid for medlemmer og tillitsvalgte. 

OBS OBS! På grunn av stor pågang har vi måtte bytte til et større kurslokale for å få plass til alle. Kurslokaler blir da Sangerhallen på Majorstua. 
Kalender

OSA Introduksjonskurs 12. - 13. september

Dato: 12.09.2022

Er du nytt medlem i OSA og vil gjerne vite mer? Eller har du vært medlem en stund, men vil lære mer om dine rettigheter og fordeler som medlem? Da bør du melde deg på introduksjonskurs for OSA medlemmer, 12. og 13. september. 

Kalender

Årsmøte i Kollektivtrafikkens Personellservice

Dato: 10.05.2022
Med dette innkalles det til Årsmøte 2022
Tid: Tirsdag 10. mai 2022 kl. 17.00
Sted: Sangerhallen Majorstueperrongen retning sentrum/øst 0369 OSLO
Generelt Kalender

Kjeholmendugnad 2022

Dato: 23.04.2022
Det blir dugnad på Kjeholmen lørdag 23. april. KuriOSA vil gå fra Bruksveien kl. 10.02 for de som deltar. Retur utpå ettermiddagen. Vi spanderer lønsj og middag.
For de som vil overnatte fra fredag til søndag kan dette bestilles ved å bruke kode 2020 på denne siden > https://osa-sporveien.no/feriehjem/kjeholmen.
Generelt Kalender

Kvinner på skinner 2022

Dato: 01.09.2022

Da er det duket og klart for den 3. kvinnekonferansen til OSA, «Kvinner på Skinner». Vi inviterer alle kvinnelige medlemmer i OSA hjertelig velkommen til to innholdsrike dager på Kjeholmen. Konferansen avholdes 1. og 2. september på Kjeholmen. Vi har tatt med oss alle gode tilbakemeldinger fra i fjor og tror konferansen i år skal bli enda bedre, og at dere som deltakere skal sitte igjen med enda mer kunnskap, engasjement og nye venner. 

Kalender

Fagforbundsuka sommer 2022

Dato: 20.06.2022

Fagforbundsuka er en uke med ekstra aktivitet ute på arbeidsplassene. Fagforbundsuka arrangeres 20.- 26. juni. 

Kalender

Introduksjonskurs for OSA medlemmer 13 - 14 juni

Dato: 13.06.2022
Studie- og agitasjonsutvalget i OSA avholder introduksjonskurs for medlemmer 13.-14. juni. 
Kurset er for alle medlemmer i foreninga som ikke tidligere har tatt kurset. 
Kalender

Bussførerens kveld

Dato: 18.03.2022
Skjermbilde 2021-03-17 kl. 16.40.16

OSA Fagforbundet inviterer til en hyggelig kveld på Sangerhallen, Majorstua, 18. mars. 
Kalender

"Garderobe-treff" for kvinner i OSA

Dato: 30.04.2022
Vi møtes på Oslo Mekaniske, Tøyenbekken 34, Oslo. Vi har ikke lagt opp til noe stort program, men et treffpunkt der vi kan møtes på tvers av klubber og avdelinger for å utveksle erfaringer og bli litt mer kjent med hverandre. 
Kalender

"Garderobe-treff" for kvinner i OSA

Dato: 26.03.2022

Nå som pandemien begynner å gå over i en ny fase og samfunnet endelig åpner opp igjen, så tenker vi det er både trygt og forsvarlig at vi kan arrangere sosiale samlinger for kvinner i OSA som vi lenge har drømt om. 

Kalender

LO-kongressen 2022

Dato: 30.05.2022

Kalender

Fagforbundets egenregikonferanse 2022

Dato: 06.04.2022
13:20- 14:00 14:00 - 14:30
14:30 - 15:00 15:00 - 15:30
Åpning v/ Anders Kollmar-Dæhlin, leder av yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Innlandet
Renovasjon i Oslo etter re-kommunalisering v/ Terje Strømsnes, Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo
Pause og diskusjon
Innledning om utfordringer i transportbransjen v/ Håvard Sivertsen, Fagforbundet post og finans
Trepart bransjeprogram for transport v/ Morten Lien, Arbeidstilsynet
Diskusjon
Lunsj
Arbeidslivskriminalitet i transportbransjen v/ Frode Kvalstad, Statens vegvesen
Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren v/ statssekretær Mette Gundersen, Samferdselsdepartementet
Pause og diskusjon
Politisk påvirkning for å drive med egne ansatte v/ Rune Aasen, tidl. leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Sporveiens vei fra oppsplitting til samarbeid v/ Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien
Diskusjon – felles utfordringer for tre områder
Generelt Kalender

Bussførernes dag 2022

Dato: 18.03.2022

Kalender

Introduksjonskurs for medlemmer

Dato: 14.03.2022

Skjermbilde 2022-03-01 kl. 12.24.53
Medlem i OSA og usikker på hvilke fordeler dette gir deg? Meld deg på introduksjonskurs 14-15 mars og lær deg mer om dine rettigheter, plikter og fordeler som medlem hos oss! 

Kalender

Medlemsmøte tariffoppgjøret 2022

Dato: 23.03.2022
tariffmedlemsmøte2022
Medlemsmøte i OSA - Hovedoppgjøret 2022
Kalender

Uttalelse Reformert AFP OSA

Uttalelse: Reformert AFP, godkjent på årsmøte til OSA 27.01.2022.
Uttalelse OSA AFP
Generelt Kalender

Årsmøte OSA registrering

Dato: 27.01.2022
Dersom du ikke har fått registrerings lenke tilsendt på epost kan du registrere deg til det digitale årsmøtet på lenka under, 
årsmøtet
Kalender

OSA tariffsamling

Dato: 31.03.2022
31. mars - 1. april
Mulig datoer for tillitsvalgtsamling om tariffoppgjøret
Kalender

OSA hovedstyremøte 5-22

Dato: 17.06.2022

Med forbehold om endringer

Kalender

OSA hovedstyremøte 4-22

Dato: 12.05.2022

Med forbehold om endringer

Kalender

OSA hovedstyremøte 3-22

Dato: 17.03.2022

Ned forbehold om endring

Kalender

OSA hovedstyremøte 2-22

Dato: 17.02.2022

Med forbehold om endring

Kalender

Landsomfattende Fakkeltog

Dato: 15.02.2022
Fra Jernbanetorget til Stortinget kl. 17.00 tirsdag 15. februar
Vi krever politisk kontroll over krafta!

Kalender

Informasjonsmøte: Veien til fagbrev renholdere

Dato: 24.01.2022

OSA har i samarbeid med AOF planlagt et informasjonsmøte for medlemmer som jobber med renhold Mandag 24. januar, klokken 17.30 - 19.30. Møtet er for alle medlemmer som har spørsmål rundt fagbrev eller ønsker å ta fagbrev som renholdsoperatør. 

Kalender

Industriaksjonen - Ta tilbake politisk kontroll over strømprisene

Dato: 15.02.2022
Fra Jernbanetorget til Stortinget kl. 17.00 tirsdag 15. februar
Vi krever politisk kontroll over krafta!
Kalender

Hovedstyremøte OSA

Dato: 15.12.2021

Hovedstyret i OSA møtes 15.12.2021 kl. 14.30. Siste hovedstyremøte for året. 

Kalender

Trondheimskonferansen 2022

Dato: 29.01.2022

Hoveduttalelse fra konferansen: Forslag fra styret i LO i Trondheim og omegn til «Trondheimsresolusjonen 2022» vil bli utsendt til påmeldte deltakere 2 uker før konferansestart.

Kalender

Broen til fremtiden - utsettes til april

Dato: 09.04.2022
Broen2022
Norge har en ny regjering.
Får vi ny politikk for en rettferdig omstilling?
Kalender

Bowling med OSA Ung

Dato: 02.12.2021
Den 2. desember 2021 har vi endelig gleden av å invitere dere alle på bowling! Og med alle mener vi at både store og små kan melde seg på og bli med på moroa. Vi starter kvelden med pizza, så kom sultne! Vi får også et lite foredrag fra KTPS om smarte penger :) før vi går og bowler. I tradisjonen tro vil alle på det laget med flest poeng vinne en sweet liten premie.

Seansen er fullbooka!
Generelt Kalender

Årsmøtekunngjøring Baneklubben

Dato: 06.12.2021

mandag 6. desember 2021 klokka 15.30

Forslag til årsmøtet bes sendt til Rolf-Vidar W Johansen,
e-post: rolf-vidar.wraal.johansen_sporveien.com seinest 25. november.

Forslag til valgkomiteen sendes til Jan Einar Gundersen, e-post: janeinar.gundersen_sporveien.com

Innkalling med endelig dagsorden vil bli distribuert seinest 10 dager før møtet.

Styret i t-baneklubben

Kalender

Årsmøtekunngjøring Sporvognsklubben

Dato: 07.12.2021

Forslag til saker sendes til:

Gabriel-Carlos.Manuel.Matos_Sporveien.com

Frist: 15.November

Valgkomitè
Leder: Omar Samdani omar.samdani_sporveien.com
Medlem: Catherine deTemple cathrine.detemple_sporveien.com
Medlem: Ali Khurram khurram.ali_sporveien.com

Kalender

Fase 1 - Grunnskolering for tillitsvalgte 23-25. mai - 2022

Dato: 23.05.2022
   fagf

Studie- og agitasjonsutvalget Fase 1 kurs for nye tillitsvalgte i OSA. 
Fase 1 kurset er første ledd i den grunnleggende skoleringen gjennom egen forening og Fagforbundet. 
Og er obligatorisk for å kunne ta videre tillitsvalgt skolering i Fagforbundet. 
Kalender

Valgkampsamling for tillitsvalgte

Dato: 23.08.2021

OSA inviterer tillitsvalgte til valgkampsamling 23-24 august på Kjeholmen

RødGrønt

Kalender

OSA arrangerer valgvake!

Dato: 13.09.2021
Valgvake med OSA 13. september på Brygg, Storgata 7.Brygg bilde
Kalender

Valgvake med OSA!

Dato: 13.09.2021

OSA arrangerer valgvake mandag 13 september på Brygg, Storgata 7.

Kalender

Fanemarkering

Dato: 22.07.2021
Fagforeningskamerater!
Terroren 22. juli 2011 var også et angrep på arbeidsfolks demokratiske rettighet til å drive politisk arbeid og organisering.
Programmet er som følger:
Oppmøte kl. 15.00 på Youngstorget
Kort innledning ved Ola Floberg, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Appell ved Janne Lisedatter Håkonsen - Lokomotivpersonaletsforening Oslo
Ett minutts stillhet til minne om ofrene 22. Juli, 2011.
Gi gjerne tilbakemelding om dere ønsker å delta med fane.
 
Kameratslig hilsen
Oslo Sporveiers Arebeiderforening, 029 Fagforbundet
Kalender

Fysisk introduksjonskurs for OSA medlemmer

Dato: 09.09.2021
Studie- og agitasjonsutvalget i OSA avholder etter mange måneder det første fysiske introduksjonskurset for medlemmer! 
Kurset varer i 2 dager og avholdes på Sangerhallen på Majorstua. Vi har måtte flytte datoen på grunn av bemanningssituasjonen på noen avdelinger. Dato for kurset er da 27-28 september på Sangerhallen. 
Kalender

Politisk streik: Forby bemanningsbransjen

Dato: 26.08.2021

Bemanningsbransjen har i 20 år fått vokse på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har medført dramatisk svekket stillingsvern og ­kontroll med arbeidstida, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.
Politisk streik

Kalender

Kvinner på skinner - 2021 - Påmelding stengt

Dato: 01.09.2021

IMG_3741
Foto: Kvinner på skinner 2020, Kjeholmen.

Da ønsker vi også i år å invitere til OSAs kvinnekonferanse «Kvinner på Skinner – 2021». 1. - 2. september. Etter mange gode tilbakemeldinger fra fjorårets konferanse, ser vi viktigheten av å fortsette arbeidet med å løfte kvinners situasjon og skape den felles plattformen hvor vi kan møtes og diskutere på tvers.
Kalender

Webinar om boliglån og boligsparing for medlemmer

Dato: 10.06.2021
  1. Skjermbilde 2021-06-07 kl. 16.21.57

    10. juni, arrangerer LO Viken og Oslo et LO webinar for medlemmer med fokus på boliglån og boligsparing. Dette webinaret er for alle medlemmer av LO og gir deg som medlem muligheten å lære litt mer om hva du kan få ut av medlemskapet ditt når det gjelder bolig. 
Generelt Kalender

LO i OsloPride 2021

Dato: 23.06.2021
OsloPride arrangeres i år i perioden 18.-26. juni, og vi i LO gleder oss til å delta på dette og ønsker at forbund og fagforeninger blir med!
Det blir fremdeles annerledes enn tidligere, men det legges opp til en «hybridfestival», det vil si, både digitalt og fysisk.
Generelt Kalender

Hovedstyremøte OSA

Dato: 20.05.2021
osa_logo
Kalender

KTPS Årsmøte

Dato: 15.06.2021
KTPS årsmøte
Kalender

Introkurs for OSA medlemmer

Dato: 31.05.2021
Skjermbilde 2021-05-05 kl. 13.23.53
Har du lurt på hvordan du som medlem i OSA best mulig skal ta i bruk medlemsfordelene dine, eller syntes du det er vanskelig å vite hvordan og hvem som kan bistå deg om du trenger hjelp eller råd? 
Generelt Kalender

Kommunalkonferansen 2021: Nytt flertall - et mer rettferdig Norge

Dato: 16.06.2021
Kommunal logo med LO rød (002)

LO Kommune har gleden av å invitere deg til årets digitale Kommunalkonferanse!
Klubbsider Generelt Kalender

A-delen i Spekter/LO Stat og forhandlingsstart

Dato: 26.04.2021
For de som er spesielt interresert kan dere laste ned A-delsprotokollen (som gjelder for Sporveien) her:
Protokoll Spekter - LO Stat 2021 - Signert

I tillegg (for nerdene) kan du laste ned Tekninsk beregningsutvalgs rapport for inntekståret (grunnlaget for mellomoppgjøret i år):
TBUrapport25032021

Kos dere!
Klubbsider Generelt Kalender

GRUNNLEGGENDE PENSJONSKURS - FULLTEGNET

Dato: 22.04.2021
Studie- og agitasjonsutvalget har vært så heldige å få Jorunn Folkvord til å holde kurs for våre tillitsvalgte om det norske pensjonssystemet og hvordan det er bygget opp den 22. april, kl. 08:30 - 15:30. 


Skjermbilde 2021-04-06 kl. 11.29.20
Generelt Kalender

Digitalt Introduksjonskurs for nye medlemmer i OSA

Dato: 08.04.2021
Har du meldt deg inn i OSA og syntes det er vanskelig å vite hva dette har å si for deg? Har du lyst å lære mer om hvordan du kan påvirke de demokratiske prosessene i foreninga og hva vi jobber med? Da er Introduksjonskurset noe for deg! 
Skjermbilde 2021-03-18 kl. 18.02.35
Generelt Kalender

Webinar om Sparing

Dato: 03.03.2021
OSA har fått invitasjon fra Sparebank 1 til alle medlemmer og tillitsvalgte som skal ta for seg sparing. Dette er ment som et tilbud som skal kunne trygge den økonomiske hverdagen. 

Skjermbilde 2021-02-23 kl. 14.28.25
Generelt Kalender

2021-kode - feriehjemma

Dato: 08.02.2021
Annonse  _medlemskoden 2021
Gjør deg klar ved tastaturet 8. februar kl. 12:00!
De mest populære enhetene pleier å gå unna som "varmt hvetebrød", og det kan oppstå forsinkelser i systemet dersom mange forsøker å bestille samme enhet på samme dato samtidig.

Koden for 2021 er 1608

Klubbsider Generelt Kalender

Søk om økonomisk støtte til studier

Dato: 19.02.2021

Søkerportalen for søknader om økonomisk støtte til gjennomføring av studier er nå åpen. Søknadsfristen er satt til 19.februar, 2021. Har du planlagt å søke studier denne våren, eller allerede begynt, kan det være lurt å lese gjennom OU fondets muligheter for økonomisk støtte. Du kan også søke Fagforbundets stipend ordning om støtte, dette finner du nederst i artikkelen. 


Skjermbilde 2021-01-25 kl. 15.53.05
Generelt Kalender

OSA årsmøteinnkalling 2020 - oppdateres med årsmøtepapirer

Dato: 28.01.2021

OSA avholder årsmøte torsdag 28. januar 2021 kl. 18:00


møteplakat_årsmøte_2020
Klubbsider Generelt Kalender

VERKSTEDKLUBBEN AVHOLDER ÅRSMØTE

Dato: 13.01.2021

Årsmøte-VE2021
Møtet foregår elektronisk med appen Zoom.

DAGSORDEN:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetninger
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag til valg av tillitsvalgte (andre enn valgkomiteens innstilling)
må fremmes skriftlig, før punkt 4 på dagsorden, i møtechat eller på e-post til HARALD.JEPPESEN@SPORVEIEN.COM .

Verkstedklubben Generelt Kalender