Bowling med OSA Ung

Dato: 02.12.2021
Den 2. desember 2021 har vi endelig gleden av å invitere dere alle på bowling! Og med alle mener vi at både store og små kan melde seg på og bli med på moroa. Vi starter kvelden med pizza, så kom sultne! Vi får også et lite foredrag fra KTPS om smarte penger :) før vi går og bowler. I tradisjonen tro vil alle på det laget med flest poeng vinne en sweet liten premie.

Seansen er fullbooka!
Generelt Kalender

Årsmøtekunngjøring Baneklubben

Dato: 06.12.2021

mandag 6. desember 2021 klokka 15.30

Forslag til årsmøtet bes sendt til Rolf-Vidar W Johansen,
e-post: rolf-vidar.wraal.johansen_sporveien.com seinest 25. november.

Forslag til valgkomiteen sendes til Jan Einar Gundersen, e-post: janeinar.gundersen_sporveien.com

Innkalling med endelig dagsorden vil bli distribuert seinest 10 dager før møtet.

Styret i t-baneklubben

Kalender

Årsmøtekunngjøring Sporvognsklubben

Dato: 07.12.2021

Forslag til saker sendes til:

Gabriel-Carlos.Manuel.Matos_Sporveien.com

Frist: 15.November

Valgkomitè
Leder: Omar Samdani omar.samdani_sporveien.com
Medlem: Catherine deTemple cathrine.detemple_sporveien.com
Medlem: Ali Khurram khurram.ali_sporveien.com

Kalender

Fase 1 - Grunnskolering for tillitsvalgte

Dato: 25.10.2021
   fagf

25 - 27 oktober avholder Studie- og agitasjonsutvalget Fase 1 kurs for nye tillitsvalgte i OSA. 
Fase 1 kurset er første ledd i den grunnleggende skoleringen gjennom egen forening og Fagforbundet. 
Og er obligatorisk for å kunne ta videre tillitsvalgt skolering i Fagforbundet. 
Kalender

Valgkampsamling for tillitsvalgte

Dato: 23.08.2021

OSA inviterer tillitsvalgte til valgkampsamling 23-24 august på Kjeholmen

RødGrønt

Kalender

OSA arrangerer valgvake!

Dato: 13.09.2021
Valgvake med OSA 13. september på Brygg, Storgata 7.Brygg bilde
Kalender

Valgvake med OSA!

Dato: 13.09.2021

OSA arrangerer valgvake mandag 13 september på Brygg, Storgata 7.

Kalender

Fanemarkering

Dato: 22.07.2021
Fagforeningskamerater!
Terroren 22. juli 2011 var også et angrep på arbeidsfolks demokratiske rettighet til å drive politisk arbeid og organisering.
Programmet er som følger:
Oppmøte kl. 15.00 på Youngstorget
Kort innledning ved Ola Floberg, leder i Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Appell ved Janne Lisedatter Håkonsen - Lokomotivpersonaletsforening Oslo
Ett minutts stillhet til minne om ofrene 22. Juli, 2011.
Gi gjerne tilbakemelding om dere ønsker å delta med fane.
 
Kameratslig hilsen
Oslo Sporveiers Arebeiderforening, 029 Fagforbundet
Kalender

Fysisk introduksjonskurs for OSA medlemmer

Dato: 09.09.2021
Studie- og agitasjonsutvalget i OSA avholder etter mange måneder det første fysiske introduksjonskurset for medlemmer! 
Kurset varer i 2 dager og avholdes på Sangerhallen på Majorstua. Vi har måtte flytte datoen på grunn av bemanningssituasjonen på noen avdelinger. Dato for kurset er da 27-28 september på Sangerhallen. 
Kalender

Politisk streik: Forby bemanningsbransjen

Dato: 26.08.2021

Bemanningsbransjen har i 20 år fått vokse på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har medført dramatisk svekket stillingsvern og ­kontroll med arbeidstida, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.
Politisk streik

Kalender

Kvinner på skinner - 2021 - Påmelding stengt

Dato: 01.09.2021

IMG_3741
Foto: Kvinner på skinner 2020, Kjeholmen.

Da ønsker vi også i år å invitere til OSAs kvinnekonferanse «Kvinner på Skinner – 2021». 1. - 2. september. Etter mange gode tilbakemeldinger fra fjorårets konferanse, ser vi viktigheten av å fortsette arbeidet med å løfte kvinners situasjon og skape den felles plattformen hvor vi kan møtes og diskutere på tvers.
Kalender

Webinar om boliglån og boligsparing for medlemmer

Dato: 10.06.2021
  1. Skjermbilde 2021-06-07 kl. 16.21.57

    10. juni, arrangerer LO Viken og Oslo et LO webinar for medlemmer med fokus på boliglån og boligsparing. Dette webinaret er for alle medlemmer av LO og gir deg som medlem muligheten å lære litt mer om hva du kan få ut av medlemskapet ditt når det gjelder bolig. 
Generelt Kalender

LO i OsloPride 2021

Dato: 23.06.2021
OsloPride arrangeres i år i perioden 18.-26. juni, og vi i LO gleder oss til å delta på dette og ønsker at forbund og fagforeninger blir med!
Det blir fremdeles annerledes enn tidligere, men det legges opp til en «hybridfestival», det vil si, både digitalt og fysisk.
Generelt Kalender

Hovedstyremøte OSA

Dato: 20.05.2021
osa_logo
Kalender

KTPS Årsmøte

Dato: 15.06.2021
KTPS årsmøte
Kalender

Introkurs for OSA medlemmer

Dato: 31.05.2021
Skjermbilde 2021-05-05 kl. 13.23.53
Har du lurt på hvordan du som medlem i OSA best mulig skal ta i bruk medlemsfordelene dine, eller syntes du det er vanskelig å vite hvordan og hvem som kan bistå deg om du trenger hjelp eller råd? 
Generelt Kalender

Kommunalkonferansen 2021: Nytt flertall - et mer rettferdig Norge

Dato: 16.06.2021
Kommunal logo med LO rød (002)

LO Kommune har gleden av å invitere deg til årets digitale Kommunalkonferanse!
Klubbsider Generelt Kalender

A-delen i Spekter/LO Stat og forhandlingsstart

Dato: 26.04.2021
For de som er spesielt interresert kan dere laste ned A-delsprotokollen (som gjelder for Sporveien) her:
Protokoll Spekter - LO Stat 2021 - Signert

I tillegg (for nerdene) kan du laste ned Tekninsk beregningsutvalgs rapport for inntekståret (grunnlaget for mellomoppgjøret i år):
TBUrapport25032021

Kos dere!
Klubbsider Generelt Kalender

GRUNNLEGGENDE PENSJONSKURS - FULLTEGNET

Dato: 22.04.2021
Studie- og agitasjonsutvalget har vært så heldige å få Jorunn Folkvord til å holde kurs for våre tillitsvalgte om det norske pensjonssystemet og hvordan det er bygget opp den 22. april, kl. 08:30 - 15:30. 


Skjermbilde 2021-04-06 kl. 11.29.20
Generelt Kalender

Digitalt Introduksjonskurs for nye medlemmer i OSA

Dato: 08.04.2021
Har du meldt deg inn i OSA og syntes det er vanskelig å vite hva dette har å si for deg? Har du lyst å lære mer om hvordan du kan påvirke de demokratiske prosessene i foreninga og hva vi jobber med? Da er Introduksjonskurset noe for deg! 
Skjermbilde 2021-03-18 kl. 18.02.35
Generelt Kalender

Webinar om Sparing

Dato: 03.03.2021
OSA har fått invitasjon fra Sparebank 1 til alle medlemmer og tillitsvalgte som skal ta for seg sparing. Dette er ment som et tilbud som skal kunne trygge den økonomiske hverdagen. 

Skjermbilde 2021-02-23 kl. 14.28.25
Generelt Kalender

2021-kode - feriehjemma

Dato: 08.02.2021
Annonse  _medlemskoden 2021
Gjør deg klar ved tastaturet 8. februar kl. 12:00!
De mest populære enhetene pleier å gå unna som "varmt hvetebrød", og det kan oppstå forsinkelser i systemet dersom mange forsøker å bestille samme enhet på samme dato samtidig.

Koden for 2021 er 1608

Klubbsider Generelt Kalender

Søk om økonomisk støtte til studier

Dato: 19.02.2021

Søkerportalen for søknader om økonomisk støtte til gjennomføring av studier er nå åpen. Søknadsfristen er satt til 19.februar, 2021. Har du planlagt å søke studier denne våren, eller allerede begynt, kan det være lurt å lese gjennom OU fondets muligheter for økonomisk støtte. Du kan også søke Fagforbundets stipend ordning om støtte, dette finner du nederst i artikkelen. 


Skjermbilde 2021-01-25 kl. 15.53.05
Generelt Kalender

OSA årsmøteinnkalling 2020 - oppdateres med årsmøtepapirer

Dato: 28.01.2021

OSA avholder årsmøte torsdag 28. januar 2021 kl. 18:00


møteplakat_årsmøte_2020
Klubbsider Generelt Kalender

VERKSTEDKLUBBEN AVHOLDER ÅRSMØTE

Dato: 13.01.2021

Årsmøte-VE2021
Møtet foregår elektronisk med appen Zoom.

DAGSORDEN:
1. Åpning
2. Konstituering
3. Årsberetninger
4. Innkomne forslag
5. Valg

Forslag til valg av tillitsvalgte (andre enn valgkomiteens innstilling)
må fremmes skriftlig, før punkt 4 på dagsorden, i møtechat eller på e-post til HARALD.JEPPESEN@SPORVEIEN.COM .

Verkstedklubben Generelt Kalender

NYTT INTRODUKSJONSKURS FOR MEDLEMMER

Dato: 18.01.2021
Studie- og agitasjonsutvalget avholder 18 – 19 januar, 2021 introduksjonskurs for OSA medlemmer og tillitsvalgte.
Dette kurset bør prioriteres av medlemmer og tillitsvalgte som ikke tidligere har fullført dette.

Skjermbilde 2021-01-01 kl. 16.55.59

Generelt Kalender

Broen til framtiden 2021

Dato: 11.02.2021

2021 blir et skjebneår: Skal vi klare å halvere utslippene våre innen 2030, samtidig som vi gjenreiser oss etter koronapandemien og stanser tap av naturmangfold, er det helt avgjørende at vi får et klimavalg som gir oss effektiv og sosial rettferdig klimapolitikk. En klimapolitikk som skaper grønne arbeidsplasser, som fordeler og som gjør at Norge tar sitt ansvar i den globale dugnaden og bidrar til klimarettferdighet. Vi trenger en grønn omstart etter Stortingsvalget!

Generelt Kalender

Årsmøte personal- og ledelsesklubben

Dato: 12.01.2021

Møtet blir arrangert digitalt (Zoom). Følg med på oppslag/info

Generelt Kalender

Årsmøte bussklubben

Dato: 10.12.2020

Kalender

Lønnsoppgjøret til uravstemning

Dato: 10.12.2020
osa_logo
Det er enighet i alle tariffer i område ni i Spekter. Uravstemning blir sendt ut i nær framtid med frist 10. desember.
OSA anbefaler medlemmene å stemme ja til oppgjøret, som i år blei spesielt på grunn av koronasituasjonen.

Generelt Kalender

Digitalt Fase 1 kurs - grunnskolering for tillitsvalgte

Dato: 15.12.2020

57625241_1829346427168855_618550498734875164_n


osa_logofagf

Studie- og agitasjonsutvalget inviterer tillitsvalgte som ennå ikke har fullført Fase 1 kurs for tillitsvalgte til kurs 15., 17. og 18. desember. Vi har etter flere forsøk å avholde et fysisk kurs for tillitsvalgte, falt ned på at vi må avholde dette som et digitalt kurs og vil være like kvalifiserende til videre skolering i Fagforbundet som vanlig.
Generelt Kalender

Fase 1 for tillitsvalgte - Digitalt grunnskoleringskurs

Dato: 15.12.2020
osa_logo fagf
Studie- og agitasjonsutvalget inviterer tillitsvalgte som ennå ikke har fullført Fase 1 kurs for tillitsvalgte til kurs 15., 17. og 18. desember. Vi har etter flere forsøk å avholde et fysisk kurs for tillitsvalgte, falt ned på at vi må avholde dette som et digitalt kurs og vil være like kvalifiserende til videre skolering i Fagforbundet som vanlig. 
Generelt Kalender

TRONDHEIMSKONFERANSEN 2021

Dato: 30.01.2021
Trondheimskonferansen2010
FELLES KAMP FOR ARBEID OG FAGLIGE RETTIGHETER

Videokonferanse lørdag 30. januar 2021

Vi inviterer til Trondheimskonferansen 2021. 
Styret i LO i Trondheim har vedtatt å tilpasse Trondheimskonferansen 2021 til den aktuelle smittesituasjonen med covid-19.
Det blir dessverre derfor ikke noe fysisk møte i Trondheim, men vi ønsker å gjennomføre en digital konferanse lørdag 30. januar 2021 kl. 11.00 - 14.30.
Generelt Kalender

Introkurs for nye OSA medlemmer

Dato: 09.11.2020
9. - 10. november arrangerer studie- og agitasjonsutvalget introduksjonskurs for nye medlemmer. Kurset er for alle medlemmer som ønsker å lære litt mer om foreninga og hvilke plikter og rettigheter du som medlem har. 

Skjermbilde 2020-10-21 kl. 09.44.58
Generelt Kalender

OSA hovedstyremøte

Dato: 21.10.2020

Kalender

Frist for saker til landsmøte 2021

Dato: 26.10.2020
fagf
Foreningenes frist for innsending er 26.oktober.
Regionstyret vil innstille på foreningenes forslag, som skal behandles i representantskapet 19.november
Generelt Kalender

Møte Bussarbeiderklubben OSA

Dato: 08.10.2020
OSA-buss-Oslo
Vi hurtiginnkaller til samling for medlemmer i OSA bussklubben torsdag 8. oktober kl. 18.00 på Oslo Kongressenter sal C.
Vi tar en oppsummering av resultatet av streiken og hva som skjer framover.

Har du har en streikevest tar du med denne. Ellers skal den leveres til klubbkontoret på Alnabru.

Møte blir også digitalt på Teams “last ned” (https://www.microsoft.com/nb-no/microsoft-365/microsoft-teams/download-app)
Klubbsider Bussarbeiderklubben Generelt Kalender

Frist for bistand i årets tariffoppgjør

Dato: 17.09.2020
17. september kl. 15.00 (dato for avslutning 23. sept).
Det vil si at forhandlingene i Sporveien starter i dagene før 17. september.

Last ned A-delsprotokollen: Protokoll A del Spekter LO stat 2020
Generelt Kalender

"Kvinner på skinner"

Dato: 07.09.2020
Kvinner på skinner logo


7 og 8 september skal Studie- og agitasjonsutvalget arrangere første kvinnekonferanse på Kjeholmen, for kvinnelige medlemmer og tillitsvalgte i OSA. 
Kalender

Avduking av maleri - Sagakollen

Dato: 04.07.2020

Lørdag 4. juli vil ordfører Marianne Borgen avduke et maleri som dekker størstedelen av Sjøboden på Sagakollen. Det er fire ivrige malere som maler årlig på alle OSAs feriehjem: Herøya, Kjeholmen og Sagakollen og donerer bilder. Disse er Anne Loeshagen, Liv Kjerstin Ødegaard, Trine Dønhaug og Astrid Margrethe Aasen.

 

Generelt Kalender

Hovedstyremøte 11-2020

Dato: 11.12.2020

Med forbehold om tid/sted

Kalender

Velkommen til årskonferanse

Dato: 06.08.2020

Årskonferanse avholdes kl. 10.00-14.30

Hvor står vi og hva blir kampene fremover? Vi vil ta for oss AFP, både med tanke på skolering, men også hva som har skjedd og kommer til å skje fremover. Hva skjer i tariffoppgjøret og hvor står vi for å sikre en pensjon å leve av for dem som trenger å gå av ved 62 år. Detaljert program kommer.

Kalender

Rogalandskonferansen 2020

Dato: 16.10.2020

Rogalandskonferansen er en fagligpolitisk konferanse som har blitt arrangert hvert år siden 2008. 

Konferansen er et møtested for LO-medlemmer og tillitsvalgte fra hele landet og samler rundt 200 deltakere.

Konferansen starter fredag med ulike debatter med politiske partier. Lørdag og søndag er satt av til å belyse og diskutere dagsaktuelle og framtidsrettede temaer med innledninger av kjente og dyktige personer fra både innland og utland. 

Kalender