Årsmøtekunngjøring Sporvognsklubben

Publisert av Ola 10.11.2021

Forslag til saker sendes til:

Gabriel-Carlos.Manuel.Matos_Sporveien.com

Frist: 15.November

Valgkomitè
Leder: Omar Samdani omar.samdani_sporveien.com
Medlem: Catherine deTemple cathrine.detemple_sporveien.com
Medlem: Ali Khurram khurram.ali_sporveien.com

Dato: 07.12.2021
Tidspunkt: 17:00