Forhåndsstemme til valget 2023 starter

Publisert av Ola 28.07.2023

Når og hvor kan du stemme ved valget i Oslo?

Du kan forhåndsstemme ved kommunestyrevalget og valg til bydelsutvalg fra 10. august til 8. september. Valgdagene er 10. og 11. september. Husk legitimasjon.https://www.oslo.kommune.no/politikk/valg/nar-og-hvor-kan-du-stemme/
Dato: 10.08.2023