Årsmøte i Personellservice

Publisert av Ola 30.03.2023

ktps-2023


Følgende saker behandles:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av referent
4. Valg av ett medlem til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
5. Årsberetning og regnskap 2022
6. Fastsettelse av honorarer til styrets medlemmer
7. Fastsettelse av revisors honorar
8. Innkomne forslag
9. Valg av styre og valgkomité
a. 2 Styremedlemmer
b. Varamedlem til styret
c. Medlemmer til valgkomité

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 11. april 2023 og kan sendes til post_ktps.no
Årsberetning og årsregnskap vil være tilgjengelig på vårt kontor og vil bli tilsendt de som er påmeldt.
Påmelding til årsmøtet må skje innen 11. april 2023 på epost: post_ktps.no eller på telefon nr. 22 93 66 90.
Dato: 25.04.2023
Tidspunkt: 17:00
Personellservice sin generalforsamling er tirsdag 25 april kl 1700 i Sangerhallen. Frist for påmelding er tirsdag rett over påske den 11 april. Tenker det går fort til det. Påmelding gjøres ved å ringe Personellservice på 22936690 eller via mail til post_ktps.no. Det ligger info om dette på personellservice sine hjemmesider.


Innkalling til
Årsmøte 2023
Tid:
Tirsdag 25. april 2023 kl. 17.00
Sted:
Sangerhallen
Majorstueperrongen retning sentrum/øst
0369 OSLO

https://www.ktps.no/