Årsmøtekunngjøring Baneklubben

Publisert av Ola 10.11.2021

mandag 6. desember 2021 klokka 15.30

Forslag til årsmøtet bes sendt til Rolf-Vidar W Johansen,
e-post: rolf-vidar.wraal.johansen_sporveien.com seinest 25. november.

Forslag til valgkomiteen sendes til Jan Einar Gundersen, e-post: janeinar.gundersen_sporveien.com

Innkalling med endelig dagsorden vil bli distribuert seinest 10 dager før møtet.

Styret i t-baneklubben

Dato: 06.12.2021
Tidspunkt: 15:30