Fagforbundets egenregikonferanse 2022

Publisert av Ola 01.03.2022

13:20- 14:00 14:00 - 14:30
14:30 - 15:00 15:00 - 15:30
Åpning v/ Anders Kollmar-Dæhlin, leder av yrkesseksjon samferdsel og teknisk i Fagforbundet Innlandet
Renovasjon i Oslo etter re-kommunalisering v/ Terje Strømsnes, Fagforbundet Teknisk Fagforening Oslo
Pause og diskusjon
Innledning om utfordringer i transportbransjen v/ Håvard Sivertsen, Fagforbundet post og finans
Trepart bransjeprogram for transport v/ Morten Lien, Arbeidstilsynet
Diskusjon
Lunsj
Arbeidslivskriminalitet i transportbransjen v/ Frode Kvalstad, Statens vegvesen
Handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren v/ statssekretær Mette Gundersen, Samferdselsdepartementet
Pause og diskusjon
Politisk påvirkning for å drive med egne ansatte v/ Rune Aasen, tidl. leder av Oslo Sporveiers Arbeiderforening
Sporveiens vei fra oppsplitting til samarbeid v/ Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien
Diskusjon – felles utfordringer for tre områder
Dato: 06.04.2022
Tidspunkt: 09:00