Plankurs for tillitsvalgte - sporvogn og t-bane

Publisert av Linda 14.03.2024

Fotolia_redigert+klokke+turnus

Studie- og agitasjonsutvalget avholder plankurs for førere 11. - 12. april. Kurset avholdes på Grefsen base, på møterom "Simulator" i 4. etasje. 

Dato: 11.04.2024
Kurset er en grunnleggende innføring i prosessarbeid med plan samt bestemmelser i lov- og avtaleverk som regulerer arbeidstid og turnus oppsett. Kurset er tilpasset plan tillitsvalgte og klubbledelse. 

Vi skal også gjennomgå Hastus sin funksjon og muligheter / begrensninger i forbindelse med planarbeid. 

Kurset er obligatorisk for plankomiteene. 

Fyll ut skjemaet under uavhengig av om du har anledning eller ikke til å delta. 

Plankurs registrering av deltakelse

Det er viktig at du registrer deltakelse eller forfall i skjemaet under. Vi trenger også å vite om det er begrensninger i mat som vi må hensynta til lunsj.