LO-kongressen 2025

Publisert av Ola 26.06.2024

Velkommen til debatt foran LOs 36. ordinære kongress 5. til 9. mai 2025

Dato: 05.05.2025
Tidspunkt: 09:00
Kjære medlemmer og tillitsvalgte i klubber, foreninger, forbund og lokalledd:
Den 5. til 9. mai 2025 samles 300 valgte delegater fra hele LO-familien til kongress i Folkets Hus i Oslo. Der skal vi
vedta LOs politikk og planer for perioden 2025 til 2029.
I dette heftet finner du LO-sekretariatets forslag til handlingsprogram for kongressperioden 2025-2029. Det
viktigste jeg vil si om dette forslaget, er at det ikke er perfekt. Heldigvis har LO-familien mer enn én million
medlemmer og mer enn 60.000 aktive tillitsvalgte. Det er dere som nå skal forbedre sekretariatets utgangspunkt,
gjennom å fremme forslag om tillegg, strykninger og endringer. Forslagene sendes inn gjennom forbundene og
lokalorganisasjonene.

lo.no/hva-vi-gjor/kongressdebatt2025