OU fondet - søknadsfrist februar 2023

Publisert av Ola 24.01.2023

Sporveiens opplysning og utdanningsfond, også kjent som OU fondet er nå åpen for nye søknader om økonomiske tilskudd til studier. Fondet har som formål å stimulerer de som jobber i Sporveien til å øke egen kompetanse og utvikling gjennom studier og faglig påfyll. Du har muligheter til å søke om 12.500,- pr. Semester eller 25.000,- for ett fullt studieår. Utlysning for søknader er 30. januar, 2023 og søknadsfrist er 20.02.2023. 

Dato: 20.02.2023


Men hva betyr dette egentlig? 

For å kunne ha rettigheter til å få stipender gjennom OU fondet må du ha jobbet i Sporveien i minimum 1 år, og det er en forutsetning at søkeren er ansatt i Sporveien når tiltaket det søkes om gjennomføres. Det er ikke krav til stillingsprosent kun ansettelsesforhold. 


Dersom du tar grunn-, etter- og videreutdanning og kortere yrkesfaglige kurs, kan du søke OU fondet om finansiering av utgiftene dine. Du står ganske fritt til hvilke studier du kan få støtte til, så lenge det er relevant for Sporveiens virkeområde. Allikevel er det viktig å huske at dersom det er direkte knyttet opp til arbeidet du i dag utfører så vil du ikke ha rettigheter til støtte, siden dette faller innunder din avdelings opplæringsansvar. Det vil si at dersom du arbeider som rørlegger i Sporveien vil du ikke få tilskudd til utdanning om du eksempelvis skal ta et mesterbrev i rørlegger faget. 

OSA mener det er viktig at ansatte og ikke minst medlemmer får muligheten til å utvikle seg faglig, med en økonomisk trygghet i bunnen. Tidligere har OU fondet gitt støtte til studier som for eksempel norsk kurs, studiekompetanse, pedagogikk, organisasjons og ledelse, fagbrev og mye mer. Dette gir deg en mulighet til å gå over i andre stillinger i bedriften, eller om du bare ønsker å videreutvikle deg selv. 


OU fondet gir også økonomisk støtte til kompetansehevende tiltak for grupper. Det samme gjelder for disse søknadene at det skal være relevant for Sporveien, men ikke linket direkte opp til deltakernes daglige arbeidsoppgaver. Tidligere har det blitt gitt støtte til tiltak som studieturer, storytell seminarer eller bedriftsbesøk med et tydelig faglig innhold. 


Hvordan går du frem for å søke? 

Det er veldig viktig at du leser godt gjennom OU fondets statutter og retningslinjer før du søker. Du må fylle ut alle punktene i søknadsskjemaet og det er veldig viktig at all dokumentasjon som blir etterspurt ligger ved søknaden. Dersom du er usikker eller ikke har fått oversendt bekreftelse på betalte studier eller lignende, ta kontakt med sekretær i OU fondet. 

Du må også huske å ta kontakt med din nærmeste leder, slik at du får en anbefaling som skal ligge i søknaden. De fleste ledere har anbefalt mange slike søknader tidligere, så det er mange spørsmål du også kan få svar på der. 

Hva er viktig når du skal søke om støtte fra OU-fondet?

Først og fremst, sett deg inn i statuttene til opplærings- og utviklingsordningen. Når styret behandler søknader, så gjør de dette ut fra statuttene. Styret gjør da en vurdering på om tiltaket er å anse for innenfor eller utenfor OU-ordningens hensikt, og retningslinjer og kriterier for den aktuelle søknadskategorien.

Det er også viktig å sette seg nøye inn i søknadsskjemaet, og bruker tid til å fylle ut dette korrekt, innhente leders signatur og legge ved dokumentasjon som etterspørres.

Er du usikker på søknadsprosessen eller om du kvalifiserer til støtte, ta kontakt med dine lokale tillitsvalgte for svar og veiledning.