Politisk streik: Forby bemanningsbransjen

Publisert av Sores Yuzer 30.06.2021

Bemanningsbransjen har i 20 år fått vokse på bekostning av faste ansettelser i en rekke bransjer. Dette har medført dramatisk svekket stillingsvern og ­kontroll med arbeidstida, og har dermed satt hele arbeidslivsmodellen vår i fare.
Politisk streik

Dato: 26.08.2021
Tidspunkt: 14:00
Sted: Stortinget

I 2018 vedtok Stortinget nye regler for innleie, som verken bemannings­bransjen, arbeidsgiverorganisasjonene eller regjeringa ville ha. Allerede før de nye reglene trådte i kraft startet bemanningsbransjens omgåelser av loven, blant annet gjennom kontrakter med lave stillingsprosenter. Sommeren 2020 fikk Arbeidstilsynet myndighet til å kontrollere de nye reglene, men en ­gjennomgang av tilsynene i byggebransjen viser at lovendringene ikke har hatt effekt på bruken av innleid arbeidskraft.
Derfor krever vi forbud mot innleie fra bemanningsbyråer, og at vi begynner med byggeplassene i Oslo, Viken og Vestfold.
Ta med faner og møt opp foran Stortinget. Det blir politiske appeller og kulturelle innslag

Klikk her for arrangement på Facebook