Digitalt Introduksjonskurs for nye medlemmer i OSA

Publisert av Linda 18.03.2021

Har du meldt deg inn i OSA og syntes det er vanskelig å vite hva dette har å si for deg? Har du lyst å lære mer om hvordan du kan påvirke de demokratiske prosessene i foreninga og hva vi jobber med? Da er Introduksjonskurset noe for deg! 
Skjermbilde 2021-03-18 kl. 18.02.35
Dato: 08.04.2021
Studie- og agitasjonsutvalget arrangerer digitalt introduksjonskurs for nye medlemmer i OSA, 8. og 9. april.
Kurset varer i to dager, og du vil få anledning å søke permisjon med lønn dersom du har ordinær tjeneste disse dagene. På grunn av gjennomføring på digital plattform må vi sette begrensning på antall deltakere til 15 personer.

Kurset tar for seg foreningas historie, hvordan foreninga er bygd opp og fungerer for deg som medlem. Du vil få en god innføring av tillitsvalgt apparatet og din klubb har for rolle og funksjon for deg som medlem og hvordan du kan være med å påvirke arbeidet og demokratiet.

Vi skal gå gjennom de ulike fordelene du har gjennom LO Favør innbo og KTPS. Det gås også gjennom tariffavtalens ulike områder som er viktig for deg som medlem.

Vi anbefaler alle medlemmer å benytte seg av denne muligheten, slik at du som medlem er klar over hva et medlemskap i OSA kan gjøre for deg både i arbeidshverdagen og som privatperson.

Kurset legger opp til digitale foredrag, interaktiv deltakelse og gruppearbeid. Men krever ingen forkunnskaper annet enn at du er medlem.

For påmelding, fyll ut skjemaet under. Du vil få tilsendt program og nødvendig informasjon og eventuelt permisjon ca en uke før kursstart. For andre spørsmål, ta kontakt med leder i Studie- og agitasjonsutvalget, Linda Amundsen. Tlf: 40051967 e-post: linda.nokleby.amundsen@sporveien.com

Påmelding - Introduksjonskurs

Introduksjonskurs for nye medlemmer i OSA