Overrekkelse av krav mellom LO og NHO

Publisert av Ola 07.02.2023

Frontfaget. Overrekkelse av krav mellom LO og NHO. Forhandlingene starter etter overrekkelsen.
Dato: 27.03.2023
Tidspunkt: 10:00