Teknisk Beregningsutvalg foreløpige rapport

Publisert av Ola 07.02.2023

Teknisk Beregningsutvalg (TBU) kommer med sin foreløpige rapport

Dato: 17.02.2023
Tidspunkt: 10:00
TBU skal bidra til at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi.

Da unngår partene å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan verden ser ut. Utvalgets foreløpige hovedrapporter er grunnlaget for lønnsopp