Trondheimskonferansen 2022

Publisert av Ola 02.12.2021

Hoveduttalelse fra konferansen: Forslag fra styret i LO i Trondheim og omegn til «Trondheimsresolusjonen 2022» vil bli utsendt til påmeldte deltakere 2 uker før konferansestart.

Dato: 29.01.2022

Program
Fredag 28. januar
Kl. 15.30 Innsjekking / registrering Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127
Kl. 17.15 Kulturinnslag v/ ………………………..
Kl. 17.35 Åpning / velkommen v/ John-Peder Denstad, leder LO i Trondheim og omegn
Kl. 17.55 Konstituering / praktiske opplysninger / teknisk v/ Heidi Larsen, LO i Trondheim og omegn
Kl. 18.05 Innledninger:
Marriott’s Dirty Choice – How “Your Choice” Harms House¬keepers – Green Program: Short-term Cuts; Long-term Problems.
91 % of more recently hired housekeepers – those with 10 or fewer years on the job – have been left off the schedule or lost hours because of the Green Choice program.
92 % reported that cleaning Green Choice rooms is harder, compared to rooms that are cleaned daily. 97 % reported that Green Choice rooms are dirtier than rooms that are cleaned daily.
Innledere: Carrie Salgren, United Here og 2 til fra Unites Here
Kl. 18.35 Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene
Kl. 19.15 Pausemat med kaffe / te / vann
Kl. 19.35 Fagbevegelsen i en krisetid.
Hvordan bør LO lokalt og fagforeningene jobbe for å utvikle en annen type fagforeninger, med krav, strategi, alliansebygging, organisering og aktivisering?
Hvordan skape forståelse for hva som er viktige trekk ved den nyliberale kapitalismen og hvordan dette påvirker politikken, arbeidskjøperne, fagforeningene og tillitsvalgtes situasjon?
Innleder: Ingunn Gjerstad, leder av LO i Oslo.
Kl. 20.00 Spørsmål, kommentarer og debatt i plenum til innledningene
Kl. 20.30 Avslutning og sosialt samvær.

Lørdag 29. januar
Kl. 09.00 Allsang i plenumssal
Kl. 09.10 Orientering fra redaksjonskomiteen. Gjennomgang av forslagsfrister og redaksjonskomiteens arbeid
Kl. 09.20 «Åpen fagligpolitisk time» – fokus på faglig solidaritets¬arbeid og aktuelle lokale kamper – del 1
Kl. 09.50 Pausemat med kaffe / te / vann
Kl. 10.05 «Åpen fagligpolitisk time» – fokus på faglig solidaritets¬arbeid og aktuelle lokale kamper – del 2
Kl. 10.35 Tariffoppgjør og likelønn.
Statistikk og konkrete sammenlikninger
Hvordan bygge enhet for å prioritere lavlønte og likelønn?
6-timersdagen / 30 timers uke en god løsning i en krisetid?
Innleder: Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO
Kl. 11.00 Tariffoppgjør og likelønn.
Statistikk og konkrete sammenlikninger
Hvordan bygge enhet for å prioritere lavlønte og likelønn?
6-timersdagen / 30 timers uke en god løsning i en krisetid?
Innleder: Sara Bell, leder Fagforbund¬et Bergen,
Kl. 11.25 Pausemat med kaffe / te / vann
Kl. 11.45 Tariffoppgjør og likelønn.
Statistikk og konkrete sammenlikninger
Hvordan bygge enhet for å prioritere lavlønte og likelønn?
6-timersdagen / 30 timers uke en god løsning i en krisetid?
Hvordan kan frontfagsmodellen bidra til likelønn?
Innleder: Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet
Kl. 12.10 Plenumsdebatt: Tariffoppgjør og likelønn.
Kl. 13.10 Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3
Kl. 14.10 Plenumsdebatt: Tariffoppgjør og likelønn.
Kl. 14.40 I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.
Innleder: Silje Josten Kjosbakken, 2. nestleder Rødt
Kl. 15.05 I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.
Innleder: Kirsti Bergstø, nestleder og stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti, leder av Arbeids- og sosialkomiteen
Kl. 15.30 Pausemat med kaffe / te / vann
Kl. 15.55 I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.
Innleder: Per Olaf Lundteigen, stortings¬representant for Senterpartiet, 1. nestleder av Arbeids- og sosialkomiteen.
Kl. 16.20 I en krisetid etter stortingsvalget 2021. Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.
Innleder: Hadia Tajik, Arbeids- og inkluderingsminister og nestleder Arbeiderpartiet
Kl. 16.45 Plenumsdebatt: I en krisetid etter stortingsvalget 2021.
Status i gjennomføring av fagbevegelsens krav.
Kl. 18.15 Avslutning
Kl. 20.30 Middagsbuffet i konferansesalen og sosialt samvær i «Foa¬jéen» – sang og allsang til levende musikk. Avsluttes kl. 01.00

Søndag 30. januar
Kl. 09.00 Allsang i plenumssal
Kl. 09.05 Orientering fra redaksjonskomiteen
Gjennomgang av forslagene og redaksjonskomiteens arbeid og innstilling
Kl. 09.45 Kampen for og respekten for tariffavtaler.
Innledning og sofasamtale: 1) Tillitsvalgtes erfaringer knytta til hendelser fra ansatte organiseres til tariffavtale er underskrevet: Organisere – kreve – forhandle – plassoppsigelse – mekle – trakassering fra motpart - vurdere kampmidler i tillegg til streik – sympatiaksjoner – streikestøtte og solidaritet fra søsterorganisasjoner – media; 2) Tillitsvalgtes erfaringer knytta til mangel på etterlevelse av tariffavtaler og hvordan dette kan motvirkes.
Innleder: Børge Ånesen, leder av Fellesfor¬bun¬d¬et avd. 250 Hotell, restaurant og reise¬liv, i samtale med Torgeir Kalvenes, tidligere sekretær i Traftec-klubben, Rogaland; Rose Maiken Flatmo, tidligere organisasjons¬arbeider i Fellesforbundet Stord; Astrid Kjelsnes, hovedtillitsvalgt SL Trond¬heim kommune, Anniken van Mari¬on, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Trondheim kommune; Erlend Malvik Andresen, tidligere tillitsvalgt og streikeleder for vekterne i Norsk Arbeidsmandsforbund i Trondheim.
Kl. 11.15 Pausemat med kaffe / te / vann
Kl. 11.35 Plenumsdebatt: Redaksjonskomiteens innstilling.
Kl. 12.20 Konferanselunsj i restaurant + San Siro 3
Kl. 13.20 Vedtak i plenum: Tema: Uttalelser fra konferansen
Kl. 14.05 Avslutning
Allsang: Internasjonalen

Arrangør: LO i Trondheim og omegn
Folkets Hus
Postboks 846 Sentrum, 7409 TRONDHEIM
Tlf. 995 14 216 / Tlf. 73 – 80 73 14
e-post: post@loitrondheim.no
hjemmeside: http://www.loitrondheim.no