Årsmøte personal- og ledelsesklubben

Publisert av Ola 14.12.2020

Møtet blir arrangert digitalt (Zoom). Følg med på oppslag/info

Dato: 12.01.2021
Tidspunkt: 16:00