Broen til framtiden 2021

Publisert av Ola 14.12.2020

2021 blir et skjebneår: Skal vi klare å halvere utslippene våre innen 2030, samtidig som vi gjenreiser oss etter koronapandemien og stanser tap av naturmangfold, er det helt avgjørende at vi får et klimavalg som gir oss effektiv og sosial rettferdig klimapolitikk. En klimapolitikk som skaper grønne arbeidsplasser, som fordeler og som gjør at Norge tar sitt ansvar i den globale dugnaden og bidrar til klimarettferdighet. Vi trenger en grønn omstart etter Stortingsvalget!

Dato: 11.02.2021

Bli med på 2021s viktigste konferanse!Det er på Broen til framtiden 2021 at denne omstarten begynner – og temaene som skal prege klimavalget settes på dagsorden. På årets konferanse skal miljø- og fagbevegelse, trossamfunn, forskere, bønder og andre igjen møtes for å diskutere:

1. Hvordan få en grønn industri?

2. Hvordan skape omstilling og klimajobber innenfor havbruk og landbruk over hele landet?

3. Hvordan kan vi bidra til å oppnå global klimarettferdighet?

4. Hvorfor er folkelig mobilisering viktig for å få et klimavalg?

På grunn av pandemien, blir årets konferanse delt over to dager og strømmes fra Klimahuset, Oslo. Hvis mulig, vil vi samle et lite publikum på Klimahuset. Ellers oppfordrer vi folk til å samle seg lokalt rundt hele landet, i tråd med smittevernregler, for å følge strømmingen sammen.

Følg med på Facebook-arrangementet!

 

Hold av datoen: Mer detaljer kommer!