Spekter-oppgjøret starter med sentrale forhandlinger - A-delen

Publisert av Ola 07.02.2023

Spekter-oppgjøret starter med sentrale forhandlinger, kalt A-delen. Dette er bestemmelser som gjelder for alle virksomhetene. Lokale forhandlinger skjer utover våren.

Dato: 17.04.2023
Tidspunkt: 09:00