Forhandlingsstart hovedoppgjøret?

Publisert av Ola 24.01.2024

Vi er avhengig av at frontfagoppgjøret og A-delen i Spekter er ferdig før vi starter.

Dato: 29.04.2024