A-delen i Spekter/LO Stat og forhandlingsstart

Publisert av Ola 15.04.2021

For de som er spesielt interresert kan dere laste ned A-delsprotokollen (som gjelder for Sporveien) her:
Protokoll Spekter - LO Stat 2021 - Signert

I tillegg (for nerdene) kan du laste ned Tekninsk beregningsutvalgs rapport for inntekståret (grunnlaget for mellomoppgjøret i år):
TBUrapport25032021

Kos dere!
Dato: 26.04.2021
Tidspunkt: 09:00
Forhandlingene mellom OSA og Sporveien er tenkt start mandag 26. april kl. 09.00