Broen til fremtiden - utsettes til april

Publisert av Ola 02.12.2021

Broen2022
Broen2022
Norge har en ny regjering.
Får vi ny politikk for en rettferdig omstilling?
Dato: 09.04.2022

Norge må kutte mer utslipp hvert år enn noen regjering har klart på en hel regjeringsperiode, samtidig som arbeideres rettigheter beskyttes, naturen bevares og bærekraftsmålene nås.

Dette krever brobygging – både brobryggende politikk for en omstilling uten sidestykke og enda flere brobyggere, i sterke bevegelser, over hele landet.

For åttende år på rad, inviterer fagbevegelsen, miljøorganisasjoner, Kirken og trossamfunn, bønder og forskere alle som er interessert i en rettferdig omstilling til Broen til framtiden-konferansen, fredag 11. februar 2022, på Folkets hus i Oslo.

Her skal vi sammen sette rettferdig omstilling på dagsorden for den nye stortingsperioden, samle alle som vil jobbe for en klimaløsning nedenfra, og bygge bro mellom bevegelsene som skal forme det grønne skiftet.

Årets konferanse har følgende hovedtemaer:
  • Grønn industri: hvordan bygge bro mellom nærings- og klimapolitikk, og industriarbeidere og miljøaktivister?
  • LO-kongressen: hva foreslår fagbevegelsen på klima og miljø og hvordan kan det følges opp?
  • Nå eller aldri: Folkets krav til ny regjering og nytt storting for en rettferdig omstilling, klimajobber og grønne arbeidsplasser
Det blir også parallellsesjoner som går dypere inn på ulike temaer, inkludert sirkulærøkonomi og blått vs. grønt hydrogen.

Programmet kommer!
     
Lad opp til konferansen med Broen til framtidens podcast Rett fram om jakten på rettferdige klimaløsninger - hør den her eller søk Rett fram i andre podcast-tjenester! Episode 1 utforsker hva en rettferdig omstilling er, mens Episode 2 får besøk av oljearbeidere fra Norge, Nigeria og USA. Flere episoder kommer!