Fase 1 - Grunnskolering for tillitsvalgte 23-25. mai - 2022

Publisert av Linda 16.09.2021

   fagf

Studie- og agitasjonsutvalget Fase 1 kurs for nye tillitsvalgte i OSA. 
Fase 1 kurset er første ledd i den grunnleggende skoleringen gjennom egen forening og Fagforbundet. 
Og er obligatorisk for å kunne ta videre tillitsvalgt skolering i Fagforbundet. 
Dato: 23.05.2022
Kurset går over 3 dager og et grunnleggende kurs som tar for seg de viktigste elementene i din rolle som tillitsvalgt. Vi vil gå gjennom din rolle og funksjon som tillitsvalgt, fagbevegelsen og OSAs historie, Lover og avtaleverk som regulerer parts forholdene på arbeidsplassen og de som regulerer din funksjon som tillitsvalgt. Sammen med flere andre temaer som er viktige å ha i bunn for deg som tillitsvalgt. Kurset vil være forelesningsbasert med gruppearbeid og presentasjoner fra deltakerne. 

Kurset er første del i Fagforbundets skoleringsstige, og må gjennomføres før man kan ta videre skolering i Fase 2 og annen høyere skolering i Fagforbundet. 

Vi legger opp til at kurset avholdes på flere ulike lokasjoner slik at vi får en bredere kjennskap til Sporveien og egne kollegaer. Siste dag vil vi reise til Oslo rådhus hvor vi får en omvisning og forhåpentligvis muligheten til å snakke med våre folkevalgte politikere som har innflytelse på vår arbeidsplass og kollektivtrafikken i Oslo. 

Vi serverer lunsj alle 3 dagene, så det er viktig at du fører opp eventuelle begrensninger eller allergier når du melder deg på kurset. Annet materiell skaffer Studie- og agitasjonsutvalget til alle deltakere. 

Det er viktig at du deltar på hele kurset for å få det godkjent. Alle deltakere som fullfører kurset vil få en bekreftelse på fullført kurs. Dersom du må i møter eller andre avtaler må dette gis beskjed i forkant. 

Har du spørsmål om kurset eller er noe uklart kan du ta kontakt med Linda Amundsen på tlf: 400 51 967 eller post: linda.nokleby.amundsen@sporveien.com 

Det vil være begrenset med plasser på kurset så vi vil legge til rette for et mest mulig sammensatt kurs fra ulike avdelinger og klubber. Du vil få bekreftelse på om du har fått plass på kurset i egen post. 

Påmelding Fase 1 for tillitsvalgte

Fyll ut rubrikkene for påmelding til Fase 1 kurs for tillitsvalgte. Kurset er et grunnleggende skoleringskurs for tillitsvalgte som er obligatorisk for videre skolering i Fagforbundet.

Fyll inn fullstendig lønnsnummer