Teknisk Beregningsutvalg

Publisert av Ola 29.01.2024

Tallene fra TBU viser lønnsveksten i fjor.

Dato: 16.02.2024
Tidspunkt: 10:00