OSA tariffsamling

Publisert av Ola 27.01.2022

31. mars - 1. april
Mulig datoer for tillitsvalgtsamling om tariffoppgjøret
Dato: 31.03.2022
Tidspunkt: 08:00