Fakkeltog - for Oslo-sykehusene og lokaldemokratiet

Publisert av Sores Yuzer 02.02.2022

Dato: 08.02.2022
Tidspunkt: 17:00
Nå brenner det for Ullevål sykehus, for Rikshospitalet, for Gaustad sykehus og for Groruddalens innbyggere.
BLI MED I FAKKELTOG FOR OSLO-SYKEHUSENE OG LOKALDEMOKRATIET 8. FEBRUAR
Oppmøte fra kl. 16.30 i Borggården ved Oslo Rådhus (Fridtjof Nansens Plass).
Toget starter kl. 1700.
Hester, fakler, trommer og folk går i tog fra rådhuset til Karl Johans gate, og opp Karl Johans gate forbi Spikersuppa til Eidsvolls plass foran Stortinget, hvor vi vil arrangere en stor markering med heftige appeller og kunstneriske innslag kl. 17.30.
Oslo-folk og venner. Tirsdag 8. februar oppfordres dere til å gå mann, kvinner og barn av huse for Oslo, for sykehusene våre, for demokratiet.
Uavhengig av myndighetenes råd er vi opptatt av at arrangementet skal være trygt. Derfor ber vi alle om å holde avstand i toget og under markeringen. Minst en meter, gjerne mer, og om at alle voksne bruker munnbind i fakkeltoget og under markeringen.
Regjeringen arbeider med mulighetene for å gjennomføre det som kalles en statlig plan eller statlig regulering for å trumfe igjennom en regulering av tomtene på Gaustad og Aker som Oslo ikke ønsker.
Om du har villet ta til gatene og markere hva du mener, er tiden inne. Dette handler ikke lenger "bare" om gode sykehus, men om lokaldemokratiet og viktige prinsipper om at folkevalgte i kommunen skal bestemme utviklingen i sin kommune.
Vi demonstrerer:
- Mot den planlagte utbyggingen ved Rikshospitalet.
- For nok kapasitet og høy kvalitet i sykehusene i Oslo.
- Mot splittelse av de sterke fagmiljøene, nedleggelse og salg av Ullevål sykehus og den store sykehustomten til boligformål.
- For at de som bestemmer skal lytte til fagfolk, fagforeningene og de ansatte.
- Mot å samle psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i blokker ved Sinsenkrysset - delvis i rød støysone.
- For å bevare Gaustad sykehus for pasientene.
- Mot statlig regulering og overkjøring av Oslo-folks vilje-
- For lokaldemokratiet og respekt for de planfaglige fagmyndighetene og Oslo bystyre.
- Mot Helse Sør-Østs planer for Nye Oslo Universitetssykehus.
- For sunn fornuft, miljøet og god økonomisk styring.
Oslo-sykehusene må reddes - skrot planene.
NEI TIL STATLIG REGULERING.
REDD OSLO-SYKEHUSENE.
Hovedarrangører er:
Fagforeningene:
LO i Oslo
Oslo legeforening
Norsk Sykepleierforbund Oslo
Fagforbundet Oslo
Norsk Psykologforening Oslo
Fellesorganisasjonen Oslo
-----
Sykehusaksjonene:
Aker Sykehus Venner
Folket for Ahus
Helsetjenesteaksjonen
Redd Ullevål Sykehus
Rikshospitalets Venner
Stiftelsen Gaustadklubbens Fond
Vi oppfordrer flere foreninger til å tilslutte seg.
Foreløpig har følgende tilsluttet seg:
- Fagforbundet Sykehus og helse
- Oslo Pasientforening
- BirthRights Norge
- Nasjonal aksjon for bevaring og utvikling av de psykiatriske sykehusene
- Alternativ til helseforetaksmodellen
- Bevar Blakstad sykehus

 
Ikke bygg Oslos sykehus for små
- sikre kapasitet og trygg beredskap
Ja til utvikling av Ullevål
Nei til monstersykehus på Gaustad og Aker
Nei til statlig regulering