Årsmøtepapirer OSA årsmøte

Publisert av Ola 28.01.2019

Skjermbilde 2019-01-28 kl. 21.17.47
Her kan du laste ned årsmøtepapirene Hovedstyret i OSA har behandla til årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling > VK_INNSTILLING_OSA_2019

Alle årsmøtepapirer komplett > Årsmotepapirer-2019

Feriehjemmenes beretning > Arsberetning.feriehjemmene2019
Innkomne forslag:
Forslag.til.OSA.årsmøte.2019-SOS

Forslag.årsmøtet.OSA-Ziada

Uttalelse_jernbanen_-_OSA_årsmøte-2019

Forslag.Fullmakter.i.OSA feriehjem-2019

Vedtekter.Oslo.Sporveier.Arbeiderforening.feriehjem-2019