Info om klubben

Fagforbundets innflytelse på tariffen Bussbransjeavtalen (BBA) ble inngått i 2007 for å beskytte våre lønns- og
arbeidsvilkår mot sosial dumping ved anbud. Partene i avtalen er, for arbeidstakerne: Fagforbundet (LO), Norsk jernbaneforbund (LO), Norsk transportarbeiderforbund (LO) og Yrkestrafikkforbundet (YS), og for arbeidsgiverne: Spekter og NHO.

Fagforbundet har over 350.000 medlemmer, noe som utgjør over en tredjedel av LO, og organiserer arbeidstakere i offentlig eide og private virksomheter. Gjennom politisk innflytelse bygger vi velferds¬samfunnet og sikrer kvalitet, menneskeverd, demokrati og anstendige arbeidsvilkår.

LO i Norge er i en unik situasjon, som en av de svært få fagbevegelser i hele verden som er i vekst og har noe å si i samfunnsdebatten. LO holder faste årlige møter med myndighetene og har reell politisk innflytelse.

Hva tillitsvalgte gjør på bussen Vår oppgave er å ivareta medlemmenes interesser, og delta i alle prosesser i Unibuss så langt som mulig, og understøtte den demokratiske modellen. Gjennom foreningens hovedstyre tar vi opp saker som må behandles på konsernivå, i kommunen eller politisk gjennom Fagforbundet og LO. Det betyr mye for Unibuss å være eid av Sporveien, og at vi har en felles forståelse av vårt hovedmål: å skape god kollektivtrafikk for de pengene som står til rådighet. Gode arbeidsvilkår er en forutsetning for å nå dette målet. Vi kunne fått gjort så mye mer også for de ansatte på bussen gjennom denne handlingsdyktige foreningen, hvis de ikke hadde vært splittet opp i flere fagforeninger!


Kampsaker på bussen
• Anskaffelse av trolleybuss på sentrumslinjene i Oslo
• Avvikling av kontantsalget
• Skjermet førerplass på sentrumslinjene i Oslo
• Langsiktig planlegging og avvikling av anbud
• Pensjonsordning som i Sporveien, uten egenandel og 40 % nattillegg

Saker vi har vunnet
• Bussbransjeavtalen ble innført i 2007, Sporveisnavnet ble tatt tilbake i 2015. Omorganiseringen av Sporveien har vært en suksess, og offentlig eierskap er sikret til 2019. Salg av Unibuss er fjernet fra kommunebudsjettet. Kontantsalget er avviklet på trikken og kortsalget er fjernet på bussen.
• Sporveien har innført etisk regelverk og varslingssystem mot korrupsjon.

Nye medlemmer er velkommen !

Fagforbundets valgspråk er: Omtanke, solidaritet og samhold!
Bussarbeiderklubben (man-fre kl. 11.30-14.00):
Kontortelefon: 48 01 96 58
Epost: osaalnabru@unibuss.no 
Adresse.: Strømsveien 196-198, Postadr.: OSA, Pb 210 Alnabru, 0614 Oslo