Herøya - landtidsleie

Publisert av Ola 26.06.2017

Herøya_langtidsleie-fra-1.mai-2018Hytter langtidleie på Herøya
Hytter til langtidsleie på Herøya

Fordeling foretas snarest etter søknadfrist. Eventuelt gjenværende ledige hytter legges ut igjen etter dette.

Ved søknader har OSA medlemmer prioritet, deretter medlemmer av Fagforbundet og til slutt øvrige søkere. Øvrige søkere vil også måtte betale 50% mer i netto leiepris enn medlemmer av OSA og Fagforbundet.

Noen av hyttene kan sees her: feriehjem/heroya

Enkelte hytter har vi ikke bilder av innvendig da de er leid ut pr. dags dato. De største hyttene i Henry Wahlens vei er like Erik Rudlangsvei 1. Noe variasjon i hyttas lengde, dvs. varierende størrelse på soverommene.

Last ned søknadsskjema her Soknadsskjemalangtidsleie

Hytter-langtidsleie-og-priser-fom-1.-mai-2019_-utlysning-4