Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget

Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Frode Eriksen Bussklubben, Studieutvalget E-post 90 77 72 22 Nestleder BKO
Liss Janne Moe Studieutvalget E-post 41 46 92 55 Studieutvalget OSA
Sara Isabella Rivera Rios Studieutvalget E-post 98447341 Medlem studieutvalget
Anja Renberg T-baneklubben, Studieutvalget, SOS-Barnebyer E-post 91 87 68 55 SOS-Barnebyerkontakt, vara klubbstyret
Najib Ali Abdi OSA Ung, Studieutvalget E-post 90 21 46 77 medlem OSAUng