Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget

Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Sara Isabella Rivera Rios Studieutvalget E-post 98447341 Medlem studieutvalget
Einar Fygle Studieutvalget E-post 91641263 Styremedlem T-baneklubben, Studieutvalget
Janne Mette Johnsen Studieutvalget E-post 45618157
Anne Merete Larsen Personalklubben, Studieutvalget E-post 91383675 Klubbstyremedlem (Ryen), Studieutvalget
Iver Gård Styret, Sporvognsklubben, Studieutvalget, UVFT E-post 95 02 21 79 Styret, Nestleder sporvognsklubben, Plasstillitsvalgt Holtet, Studieutvalget
Frode Eriksen Bussklubben, Studieutvalget E-post 90 77 72 22 Styremedlem BKO, Studieutvalget
Silje stunes Sporvognsklubben, Studieutvalget E-post 91998386 Styremedlem sporvognsklubben, Studieutvalget