Medlemmer av studie- og agitasjonsutvalget

Linda Amundsen Styret, Studieutvalget E-post 40 05 19 67 Hovedstyret. Studieleder, Ansattrep BF, SST
Liss Janne Moe Studieutvalget E-post 41 46 92 55 Klubbstyremedlem, Studieutvalget OSA,
Sara Isabella Rivera Rios Studieutvalget E-post 98447341 Medlem studieutvalget
Annica Sundberg Studieutvalget E-post 41 38 41 10 Studie og agitasjonsutvalget
Najib Ali Abdi Studieutvalget E-post 90 21 46 77 Klubbstyremedlem (Tøyen), medlem Studieutvalget
Einar Fygle T-baneklubben, Studieutvalget E-post 91641263 Styremedlem T-baneklubben
Janne Mette Sætereng Studieutvalget E-post 45618157